doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Moravský zemský archiv Brno, FF MU Brno - ext.
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 5. 1999
Datum ukončení řízení 1. 8. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Potštejnská manufaktura jako příklad hospodářské politiky tereziánského státu
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. ( vedoucí Ústavu českých dějin FF UK Praha)
prof. PhDr. Jan Janák, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. František Spurný, CSc. (Filozoficko-přírídovědecká fakulta SU Opava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 6. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Janák, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. (FF OU Ostrava)
doc. PhDr. Vladimír Wolf, CSc. (VŠ Pedagogická Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 6. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info