Mgr. Hana Lavičková, Ph.D.


kancelář: bud. B/5030
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4410
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Hana Lavičková, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Katedra českého jazyka a literatury
  Poříčí 9/11
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Ph.D. v oboru Pedagogika, PdF MU
 • 2010: Mgr. v oboru Učitelství pro základní školy, PdF MU
Přehled zaměstnání
 • 2014: odborná asistentka KČJL PdF MU
 • 2010: učitelka ZŠ Brno, Jana Babáka 1
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 9. 2011 – 1. 12. 2011: PRT
Vybrané publikace
 • LAVIČKOVÁ, Hana. Umělecký text v didaktickém aparátu čítanek pro primární školy: výsledky analýzy. Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s., 2015, roč. 25, č. 2, s. 188-224. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-2-188. https://journals.muni.cz/pedor/article/viewFile/3420/pdf5 info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. Jak podporují současné čítanky přímou práci žáků primární školy s uměleckým textem? In Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (cesty propojení výzkumu a praxe). 2014. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. Kvalita čítanek pro primární školu: finalizace výzkumného nástroje. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 59-76, 18 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6677-9. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. HRNČÍŘ Pavel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 174. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. LUKEŠOVÁ Milena. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 253-255, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. SKÁLOVÁ Alžběta. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 363. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. Dětský svět v poetice současných autorek literatury pro děti. 2012. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. Návrh designu výzkumu pro analýzu čítanek primární školy. In XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012. ISBN 978-80-7290-581-2. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. K problematice literárního vzdělávání v primární škole. In Prídavková Alena, Klimovič Martin. Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. s. 372-375, 4 s. ISBN 978-80-555-0664-7. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. Analýza kvality čítanek pro primární školu: od vymezení pojmu k výzkumnému nástroji. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 116-127, 12 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. K počátkům umělecko-naučné literatury pro nejmenší čtenáře. In Marta Žilková. O interpretácii umeleckého textu. Nitra: 26.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 111-124, 14 s. ISBN 978-80-8094-925-9. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. Esteticko-výchovné pojetí literární výchovy v přípravě učitelů primární školy. In Oldřich Šimoník. Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. s. 74-80, 7 s. ISBN 978-80-210-5561-2. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. Znalost, informace a text v diskursu literárního vzdělávání. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 248-254, 7 s. ISBN 978-80-904877-7-2. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. V hájemství slova a obrazu s bilderbuchy Mileny Lukešové. In Kroča, D. (ed.) Škola a výzkum III. Sborník ze studentské konference katedry české literatury pedagogické fakulty Mu v roce 2010. Brno: Masarykova univerzira, 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 81-95, 15 s. ISBN 978-80-210-5265-9. info
 • LAVIČKOVÁ, Hana. K počátkům umělecko-naučné literatury pro nejmenší čtenáře. In Transformácia destského aspektu a recepčná prax. 2010. info

6. 5. 2015