prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.


kancelář: bud. A14/228
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5027
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 11. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 6. 2003
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc. (FaF UK Hradec Králové)
prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. (UPA Pardubice)
prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 6. 2003