prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav evropské etnologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.304
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4413
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Etnologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 5. 2004
Datum ukončení řízení 1. 4. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Kulturně antropologická intepretace fenoménu zdobnosti
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Ján Michálek, DrSc. (FF UK Bratislava)
doc. PhDr. Štefan Mruškovič, CSc. (Slovenské národne múzeum Martin)
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (FHS UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 1. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Miloš Stehlík (Národní ústav památkové péče v Brně)
doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (Etnologický ústav AV ČR Praha)
doc. PhDr. Martin Oliva, CSc. (Ústav antropos Moravského zemského muzea v Brně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 1. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Etnologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 11. 10. 2012
Datum ukončení řízení 19. 9. 2014
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 4. 2013
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (Masarykova univerzita - emeritní profesor)
Členové prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Masarykova univerzita)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 1. 2014
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 27. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info