prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav evropské etnologie


Kancelář: bud. J/J307
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4413
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor habilitace Etnologie
Habilitační práce (veřejná část) Kulturně antropologická intepretace fenoménu zdobnosti
Datum zahájení 18. 5. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Miloš Stehlík (Národní ústav památkové péče v Brně)
doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (Etnologický ústav AV ČR Praha)
doc. PhDr. Martin Oliva, CSc. (Ústav antropos Moravského zemského muzea v Brně)
Oponenti prof. PhDr. Ján Michálek, DrSc. (FF UK Bratislava)
doc. PhDr. Štefan Mruškovič, CSc. (Slovenské národne múzeum Martin)
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (FHS UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 1. 2005
Datum zasedání VR fakulty 13. 1. 2005
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 4. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor jmenování Etnologie
Datum zahájení 11. 10. 2012
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (Masarykova univerzita - emeritní profesor)
Členové prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Masarykova univerzita)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 4. 2013
Datum zasedání VR fakulty 30. 1. 2014
Datum zasedání VR MU 27. 5. 2014
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 19. 9. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info