doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Obor řízení Srovnávací indoevropská jazykověda
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno z důvodu ukončení platnosti akreditace
Datum zahájení řízení 5. 12. 2013
Datum ukončení řízení 22. 10. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Jazykové doklady prehistorické podunajské migrace slovanského etnika na český jih
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Jadranka Gvozdanović (Univerzita Heidelberg)
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (Masarykova univerzita - emeritní profesor)
PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 11. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (Masarykova univerzita - emeritní profesor)
prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Dr. (Univerzita Vídeň)
doc. PhDr. Jiří Rejzek, PhD. (Univerzita Karlova v Praze)
PD Dr. habil. Harald Bichlmeier (Saská akademie věd v Lipsku)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 10. 2015
Datum ukončení řízení 1. 8. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Jazykové doklady prehistorické podunajské migrace slovanského etnika na český jih
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Jadranka Gvozdanović (Univerzita Heidelberg)
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (Masarykova univerzita - emeritní profesor)
PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 11. 2014 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Dr. (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (Masarykova univerzita - emeritní profesor)
doc. PhDr. Jiří Rejzek, PhD. (Univerzita Karlova v Praze)
PD Dr. habil. Harald Bichlmeier (Saská akademie věd v Lipsku)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 3. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info