Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 5. 2011
Datum ukončení řízení 1. 3. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Kosovská otázka v socialistické Jugoslávii
Oponenti habilitační práce Univ.-prof. Dr. Gero Fischer (Univerzita Vídeň)
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (AV ČR - Historický ústav)
doc. PhDr. Miroslav Tejchmanm, DrSc. (AV ČR - Historický ústav)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 11. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové Univ.-prof. Dr. Gero Fischer (Univerzita Vídeň)
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek (UK Praha - Husitská teologická fakulta)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
PhDr. Ján Jankovič, DrSc. (SAV - Ústav světové literatury)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 12. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info