doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

vedoucí semináře – Seminář estetiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.308
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5388
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 3. 2. 2011
Datum ukončení řízení 1. 3. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Pojmy estetiky: analytický přístup
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
doc. RNDr. Marie Duží, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
doc. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. (SAV - Filozofický ústav)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 4. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Tomáš Kulka, Ph.D. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Raclavský, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. (SAV - Filozofický ústav)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 12. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info