doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Slezská univerzita v Opavě
Obor habilitace Česká literatura
Habilitační práce (veřejná část) Identita v literatuře českého Těšínska
Datum zahájení 25.6.2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. dr. hab. Boguslaw Bakula (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)
Prof. dr hab. Krystyna Kardyni Pelikánová, DrSc. ()
prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. (SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Oponenti prof. dr. hab. Boguslaw Bakula (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)
prof. PhDr. Richard Pražák, DrSc. ()
doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc. (SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 27.11.2009 11:00
Datum zasedání VR fakulty 11.3.2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.6.2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info