doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Slezská univerzita v Opavě
Obor habilitace Česká literatura
Habilitační práce (veřejná část) Identita v literatuře českého Těšínska
Datum zahájení 25. 6. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. dr. hab. Boguslaw Bakula (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)
prof. dr hab. Krystyna Kardyni Pelikánová, DrSc. ()
prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. (SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Oponenti prof. dr. hab. Boguslaw Bakula (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)
prof. PhDr. Richard Pražák, DrSc. ()
doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc. (SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 11. 2009
Datum zasedání VR fakulty 11. 3. 2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info