doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

docent – Ústav religionistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.512
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3171
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1, 602 00 Brno
  tel.: +420 549 493 171
  e-mail: belka@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999: doc., obor obecné dějiny, FF MU Brno, habilitace "Burjatský buddhismus: Historie a současnost (se zvláštním zřetelem na klášterní síť)"
 • 1990: CSc., obor filosofie, FF MU Brno, disertace "Vědecký kreacionismus"
 • 1985: PhDr., obor filosofie, FF MU Brno
 • 1979-1983: studium filosofie a biologie na FF MU a PřF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • červen 1999-: docent ÚR (Ústav religionistiky) FF MU Brno
 • prosinec 1996 - květen 1999: odborný asistent ÚR FF MU Brno
 • leden 1995 - prosinec 1998: vědecký pracovník FLÚ (Filosofický ústav) AV ČR Praha
 • květen 1993 - prosinec 1994: vědecký pracovník ÚR FF MU Brno
 • listopad 1988 - duben 1993: odborný a později vědecký pracovník LEB (Laboratoř evoluční biologie) ČSAV Praha
 • říjen 1985 - říjen 1988 interní vědecký aspirant LEB ČSAV Praha
 • září 1984 - září 1985: studijní pobyt na Katedře filosofie FF MU Brno
Pedagogická činnost
 • Buddhismus
 • Tibetský buddhismus
 • Buddhismus v Rusku
 • Buddhistická ikonografie
 • Náboženství a evoluce
 • Dějiny tibetského buddhismu ve Vnitřní Asii 20. stol.
 • "Hollywoodský" buddhismus
Vědeckovýzkumná činnost
 • Tibetský buddhismus v Burjatsku
 • Náboženství a evoluce
  Přehled projektů
 • Řešitel projektu: "Multimediální výuka religionistiky: Inovace studijního předmětu Dějiny tibetského buddhismu ve Vnitřní Asii ve 20. století", Fond rozvoje vysokých škol, č. 1615/2012.
 • Řešitel projektu: "Ikonografie Šambhaly: Religionistické zpracování jednoho zobrazení tibetského buddhismu", Grantový fond FF MU, 2011
 • Řešitel projektu: "Inovace kursu Tibetská kniha mrtvých", Fond rozvoje vysokých škol, č. 2205/2010.
 • Řešitel projektu: "Inovace kursu Eschatologie v religionistické perspektivě", Fond rozvoje vysokých škol, č. 1575/2009.
 • Řešitel projektu: "Inovace kursu Buddhismus I.", Fond rozvoje vysokých škol, č. 1156/2008.
 • Spoluřešitel grantu: "Božstva tibetských náboženství v religionistickém přístupu", hlavní řešitel Daniel Berounský, GAČR č. 401/08/0762, 1.1.2008 - 31.12.2010.
 • Koordinátor projektu REVACERN (Religions and Values: Central and Eastern European Research Network), FP6-2004-CITIZENS-5 COORDINATION ACTIONS, 1.1.2007 - 31.12.2009.
 • Řešitel projektu: "Inovace kursu Náboženství a evoluce", Fond rozvoje vysokých škol, č. 1403/2007.
 • Řešitel projektu: "Multimediální výuka religionistiky: Inovace kursu Tibetský buddhismus", Fond rozvoje vysokých škol, č. 2057/2006.
 • Řešitel grantu: "Obraz a text v buddhismu: Tibetská a mongolská ikonografie", GAČR č. 401/03/2744, 1.1.2005 - 31.12.2007.
 • Pobytový grant: "Academic Study of Religions with Emphasis on Comparative Buddhology", Fulbright Scholar Program, Department of Religion, The University of Vermont, Burlington, USA, 2.9.2004-24.6.2005.
 • Řešitel projektu: "Multimediální výuka religionistiky: Inovace kursu Buddhismus v Rusku", Fond rozvoje vysokých škol, č. 2130/2005.
 • Řešitel projektu Cursus Innovati: "Doktorské studium religionistiky", Vzdělávací nadace Jana Husa Brno, 1.12.2003 - 30.11.2004, spoluřešitel Dušan Lužný, č. CI0301/NIF I.
 • Spoluřešitel grantu: "Religious Policy towards Tibetan Buddhism in the Peoples Republic of China: A Comparative Analysis", grant Chiang Ching-kuo International Sinological Center (CCK-ISC), Taiwan, 1.7.2003 - 30.6.2005, hl. řešitel Martin Slobodník.
 • Vedoucí projektu: "Sikhská náboženská diaspora ve Velké Británii", Fond rozvoje vysokých škol, řešitelka: Monika Urbanová, 2949/2005.
 • Spolupracovník grantu: "Orientalismus a jeho vliv na konverzi k asijským náboženstvím: akulturace buddhismu a hinduismu v České republice", grant GAČR č. 401/03/1553, doba trvání: 1.1.2002 - 31.12.2005, hl. řešitel Dušan Lužný.
 • Spoluřešitel grantu: "Kabinet multikulturní výchovy", grant MŠMT, 1.1. - 31.12.2003, hl. řešitel: Jiří Němec.
 • Vedoucí skupinového grantu: "History of Tibetan Buddhism in Inner Asia in the 20th Century", Course Development Competition, CEU Budapest, 1.9.2002 - 30.6.2003.
 • Řešitel projektu: "Multimediální výuka religionistiky: Inovace kursu Buddhistická ikonografie", Fond rozvoje vysokých škol, č. 703/2002.
 • Vedoucí projektu: "Západní imaginace a tibetský buddhismus", Fond rozvoje vysokých škol, řešitelka: Jana Rozehnalová, č. 675/2002.
 • Vedoucí skupinového grantu: "Religion, Nationality and Identity: A Comparative Study of Transforming Societes (Buryatia, Mongolia and Amdo)", Research Support Scheme Praha, Grant No. 82/2000, 1.7.2000 - 30.6.2002.
 • "Normativní a žité náboženství", program Cursus innovati Vzdělávací nadace J. Husa v Brně, grant č. CIf82, 1.6.1998 - 30.4.1999.
 • Účast na skupinovém grantu "Magisterské studium religionistiky", Open Society Fund, Higher Education Support Program, Praha, HC 11/96, vedoucí Dalibor Papoušek, 1.9.1996 - 30.9.1999.
 • Individuální grant "Buryat Buddhism in Eastern Europe (Russia): History and Present State", Research Support Scheme Praha, Grant No. 73/1995, 1.6.1995 - 31.7.1997.
 • T. G. Masaryk Scholarship, Department of the Study of Religions, School of African and Oriental Studies, University of London, UK, 1.9. - 30.11.1995.
 • "Náboženství v totalitní a posttotalitní společnosti: Severní buddhismus", Vzdělávací nadace J. Husa v Brně, grant č. 1.1.3.; 1.1. - 30.6.1995.
 • Badatelský grant, Burjatsko 1.6. - 1.9.1993, Nadace Charty 77, č. 782/93.
 • Badatelský grant, Burjatsko 1.6. - 1.9.1993, Nadání Hlávkových, č. 185/93.
 • Badatelský grant, Burjatsko 1.7. - 31.8.1993, Český literární fond, č.170/93-010/Má.
Akademické stáže
 • Bonn, University of Bonn, SRN, srpen - září 2005
 • Bloomington, Indiana University, USA, květen 2005
 • Burlington, University of Vermont, USA, září 2004 - červen 2005; duben - květen 2009
 • Ulan-Ude, Akademie věd Ruské federace, Burjatsko, Rusko: září - říjen 2006, červenec - srpen 2000, červen - srpen 1994, červenec - září 1993
 • Ulaanbaatar, Státní universita, Mongolsko, červenec - září 2000, srpen 1997
 • Chuchot, Státní universita, Vnitřní Mongolsko, Čína, srpen 2000
 • Warszawa, Varšavská universita, Polsko, listopad 1999, květen 1999, říjen 1989
 • Leipzig, Lipská Universita, Německo, květen 1999
 • Wien, Vídeňská universita, Rakousko, leden 1999, listopad 2005
 • Londýn, Londýnská universita, SOAS, září 2003, září 1997, září - listopad 1995, leden - únor 1995
 • Petrohrad, Akademie věd Ruské federace, Rusko, srpen - září 1997, červen - červenec 1996
 • Tartu, Tartuská universita, Estonsko, září 1997, červen 1996, leden - únor 1996, únor - březen 1992
 • Moskva, Moskevská státní universita, Rusko, duben 1990, srpen 1987
 • Poznaň, Universita A. Mickiewicze, Polsko, říjen - listopad 1988
 • Kielce, Polská akademie věd, Polsko, duben 1985
Universitní aktivity
 • 2005-2011: člen Akademického senátu Filosofické fakulty Masarykovy university
Mimouniversitní aktivity
 • Účast na mezinárodních kongresech a konferencích
  2020: "International Online Conference Sacred Geography: Multi-Disciplinary Approaches in Space and Time", 25-26 September, Nursultan, Kazakhstan
  2020: "Mongolian Studies at the Beginning of the 21st Century: Current State and Development Prospects", 6-9 October, Elista, Kalmykia, Russian Federation
  2020: "The 3rd International Conference Mongolian and the Mongols: Past and Present", 18-19 November,Warsaw, Poland
  2020: "14th Annual Conference on Asian Studies Voiced and Voiceless in Asia", 20–21 November, Olomouc, Czech Republic
  2019: "The Takeover of Tibet in 1950s Propaganda Films", film-screening and discussion, China Centre, University of Oxford, 18 November, Oxford, United Kingdom
  2019: "Fifteenth Seminar of the International Association for Tibetan Studies", 7-13 July, Paris, France
  2019: "Journée culturelle du Tibet 2019", 10 May, Paris, France
  2019: "The Mongolian Buddhism: Tradition and Innovation", 25-26 April, Budapest, Hungary
  2018: "Mobility and Immobility in Mongolian Societes. International Conference", 11-13 September, Bern, Switzerland
  2017: "Mongolian Buddhism in Practice. Second international workshop on Mongolian Buddhism", 24-25 April, Budapest, Hungary
  2017: "Representations of Indigenous Peoples of the Asian Peripheries of the Russian Empire (Northern and Inner Asia) in the Legacies of Travelers from Austro-Hungary", 22-24 February, Wien, Austria
  2017: "Dynamics of Power: Political, Sociocultural, Religious, and Economic Structures in Past and Present Amdo", 29-31 January, Prague, Czech Republic
  2016: "Minorities and Majorities in the Middle East and Asia", 14-15 September, Bratislava, Slovakia
  2016: "Traveling to the Heart of Asia: A History of Western Encounters with Mongolia", 17 May, Brno, Czech Republic
  2015: "Mongolian Buddhism: Past, Present and Future", 16-17 April, Budapest, Hungary
  2015: "Mongolia and the Mongols: Past and Present", 23-25 November, Warsaw, Poland
  2014: "Faces of Buddhism in the East and in the West", 23-25 October, Cracow, Poland
  2013: "Thirteenth Seminar of the International Association for Tibetan Studies", 21-27 July, Ulanbatar, Mongolia
  2012: "Ends and Beninnigs", 11th EASR (European Association for Religious Studies) Conference, 23-28 August, Stockholm, Sweeden
  2011: "Between East and West: Cultural and Religious Dialogue before, during and after the Totalitarian Rule, 6-7 October, Riga, Latvia
  2011: "New Movements in Religion", 10th EASR (European Association for Religious Studies) Conference, 18-22 September, Budapest, Hungary
  2010: "Religion: A Human Phenomenon", XXth World Congress of the International Association for the History of Religions, 15-21 August, Toronto, Canada
  2008: "7th International Conference Religion and Education, 20-21 October, Pardubice, Czech Republic
  2008: "Time of Decline, Time of Hope", 8th EASR (European Association for Religious Studies) Conference, 7-11 September, Brno, Czech Republic
  2008: "15th Congress of the International Association of Buddhist Studies", 23-28 June, Atlanta, USA
  2008: "Religions and Values: Central and Eastern European Research Network", 2nd Conference REVACERN, 25-29 April, Szeged, Hungary
  2008: "Philosophy, Religion and Culture of Asian Countries", 5th Torchinov Conference, 6-9 February, Saint-Petersburg, Russia
  2007: "Various Interpretations of Religions: Methods and History", 5th Conference CERES (Central European Religious Studies) Religious Change, 9-11 October, Pardubice, Czech Republic
  2007: "Plurality and Representation: Religion in Education, Culture and Society", 7th EASR (European Association for Religious Studies) Conference, 23-27 September, Bremen, Germany
  2007: "Religions and Values: Central and Eastern European Research Network", 1st Conference REVACERN, 25-29 April, Szeged, Hungary
  2007: "Philosophy, Religion and Culture of Asian Countries", 4th Torchinov Conference, 7-10 February, Saint-Petersburg, Russia
  2006: "Religious Change", 4th Conference CERES (Central European Religious Studies), 23-25 October, Bratislava, Slovakia
  2006: "The Ecological Problems and Spiritual Traditions of the Peoples of the Baikal Region", 26-30 September, Ulan-Ude, Russia
  2006: "Religious History of Europe and Asia", 6th EASR (European Association for Religious Studies) Conference, 19-23 September, Bucharest, Romania
  2005: "Religion and Science", 4th Conference, 15-16 November, Pardubice, Czech Republic
  2005: "Religion and the Body", 3rd Conference CERES (Central European Religious Studies), 11-12 October, Brno, Czech Republic
  2005: "The Local, the Regional and the Global", 9th Conference The European Society for Central Asian Studies, 12-14 September, Kraków, Poland
  2005: "The Role of Civic Engagement in the United States", April 7-9, Fulbright Visiting Scholar Conference, Washington, D.C., USA
  2005: "Annual Meeting of the Association for Asian Studies", The Mongolia Society Panel, 31 March - 3 April, Chicago, Ill., USA
  2003: "Roads to the Otherworld", 1st Conference CERES (Central European Religious Studies), 3-7 November, Bratislava, Slovakia
  2003: "10th Meeting of the International Association of Tibetan Studies, 6-12 September, Oxford, United Kingdom
  2003: "Buddhism and Buddhology in Poland", National Scientific Conference, 25-26 April, Cracow, Poland
  2002: "Practicing Religion in the 21st Century", Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Religion, 1-3 November, Salt Lake City, Utah, USA
  2002: "Filling the Moral Vacuum", Interfaith and Academic Conference, 23-26 May, East Grinstead, United Kingdom
  2001: "Mir buddijskoj kultury", International Seminar, 9-12 September, Aginskoje, Russian Federation
  1999: "Revival of Buddhism in Mongolia after 1900", International Seminar, 24-28 November, Warszawa, Poland
  1999: "The Academic Study of Religion during the Cold War: Ideological and Theological Constraints, East and West", Special IAHR Conference, 9-13 August, Brno
  1999: "Religious Minorities in Eastern Europe", International Colloquium, 26-29 May, Leipzig, Germany
  1994: "Religions in Contacts", Special IAHR Conference, 23-26 August, Brno, Czech Republic
  1992: "Baer and Modern Biology", International Conference, 27 February - 2 March, Tartu, Estonia
  1990: "Osaka Group in Moscow", International Conference, 12-19 April, Moscow, Russia
  1989: "Czlowiek", International Conference, 10-13 October, Warszawa, Poland
  1988: "Evolutionary Biology: Theory and Practice", International Conference, 22-26 August, Plzeň, Czech Republic
  1987: "8th International Congress of the Logic, Methodology, and Philosophy of Science", 17-22 August, Moscow, Russia
  1987: "Towards a New Synthesis in Evolutionary Biology", International Conference, 5-11 July, Praha, Czech Republic
  1985: "Biological Evolution", International Colloquium, 18-22 April, Kielce, Poland
  1985: "Biological Evolution", International Conference, 9-14 April, Bari, Italy
  1984: "Evolution and Morphogenesis", International Conference, 24-29 August, Plzeň, Czech Republic
Ocenění vědeckou komunitou
 • Redakce sborníků
  2006: Náboženství a tělo, Brno - Praha: Masarykova univerzita - Malvern (s Ivou Doležalovou a Eleonórou Hamar)
  1999: Normativní a žité náboženství, Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos (s Milanem Kováčem)
 • Pozvání k přednáškám na zahraničních universitách
  2006: Universität Wien Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Vienna, Austria
  2005: Indiana University Bloomington, IN, USA
  2005: University of Vermont, Burlington, VT, USA
  2004: University of Cambridge, Velká Británie
  2002: Katolická universita v Lublinu, Polsko
  2002: Universita v Szegedu, Maďarsko
  1999: Varšavská universita, Polsko
  1997: Tartuská universita, Estonsko
  1996: Akademie věd, Petrohrad, Rusko
 • 2004 - 2016: člen oborové komise Filosofie, specializace religionistika na FF UK Praha
 • 2001 - 2003: člen oborové rady č. 9 GAAV Praha (Humanitní a filologické obory)
 • 2002 - doposud: předseda (od roku 2012) oborové komise Religionistika na FF MU Brno
 • 2007 - doposud: člen oborové rady Filozofie na FF MU Brno
 • 2016 - doposud: člen oborové rady Filozofie, obor religionistika na FF UP Pardubice
 • 2015 - doposud: člen oborové rady Jazyky a kultura Číny a Japonska na FF UP Olomouc
 • 2006 - doposud: člen redakční rady RELIGIO, Brno
 • 2005 - doposud: člen redakční rady Studia Orientalia Slovaca, Bratislava
 • 2004 - doposud: člen redakční rady religionistické ročenky PANTHEON, Pardubice
 • 2004 - doposud: člen redakční rady časopisu NOVÝ ORIENT, Praha
 • 2001 - doposud: člen redakční rady religionistické ročenky HIERON, Bratislava, Slovensko
 • 2002 - 2004: člen správní rady Akademického informačního centra,o.p.s, Brno
Vybrané publikace
 • BĚLKA, Luboš. Tibet: Why is the mysterious snowy kingdom part of China today? In Kristina Kironska – Richard Turcsanyi. Conteporary China: A New Superpower? London – New York: Routledge, 2024, s. 156-165. Routledge Studies on Think Asia 22. ISBN 978-1-032-39509-8. info
 • BĚLKA, Luboš. Vanišova a Palátova fotografie Baržiho velkého Maitréji a její význam pro vizuální rekonstrukci chrámu Džokhang ve Lhase : Případová studie. In Váša, Ondřej. Tichá pošta mezi Bohemií a Buddhou. Praha: Togga, 2023, s. 201-243. ISBN 978-80-7476-228-4. info
 • BĚLKA, Luboš. Obraz tibetského buddhismu z terénního výzkumu : Lumír Jisl, jeho expedice do Mongolska a Náprstkovo muzeum. In Heroldová, Helena. Návrat do Mongolska : Sběratelé a sbírky v Náprstkově muzeu. Praha: Národní muzeum, 2023, s. 51-70. Kavka. ISBN 978-80-7036-800-8. info
 • BĚLKA, Luboš. Stalin musel ustoupit prvnímu česky hovořícímu Mongolovi : Bjambyn Rinčen a Československo. In Heroldová, Helena. Návrat do Mongolska: Sběratelé a sbírky v Náprstkově muzeu. Praha: Národní muzeum, 2023, s. 71-86. Kavka. ISBN 978-80-7036-800-8. info
 • BĚLKA, Luboš. Lumír Jisl a zmizelé Mongolsko v barvě. In Živá historie, 12/4. 2020, s. 72-75. ISSN 1802-2278. URL info
 • BĚLKA, Luboš. Šambhala v českém prostředí. Dingir : časopis o současné náboženské scéně. Dingir s.r.o., 2020, roč. 23, č. 3, s. 88-90. ISSN 1212-1371. URL info
 • BĚLKA, Luboš. Šest let v Tibetu. In Živá historie 12/11. 2020, s. 18-23. ISSN 1802-2278. URL info
 • BĚLKA, Luboš. Shambhala : One Buryat Reinterpretation of the Myth in 20th Century. Online. In Tsyrempilov, Nikolay. Proceedings of the International Conference Sacred Geography: Multi-Disciplinary Approaches in Space and Time. Nur Sultan: Nazarbayev University, 2020, s. 16-24. ISBN 978-601-338-648-5. URL info
 • BĚLKA, Luboš. Shambhala : One Buryat Reinterpretation of the Myth in 20th Century. In International Online Conference: Sacred Geography: Multi-Disciplinary Approaches in Space and Time; 25-26 September 2020, Nazarbayev University, Nursultan, Kazakhstan. 2020. URL info
 • BĚLKA, Luboš. Teleki Krisztina, Introduction to the Study of Urga’s Heritage, Ulaanbaatar : Admon 2015, 496 pp. Mongolica Pragensia ’16, Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture. Praha: Charles University, Faculty of Arts, Department of South and Central Asia, Seminar of Mongolian and Tibetan Studies, 2019, roč. 9, č. 2, s. 81-82. ISSN 1803-5647. URL info
 • BĚLKA, Luboš. Vzácná thangka Bardo thödol na Slovensku. In Dorota Filová, ed., Premeny času. Bratislava: Fidat, 2019, s. 136-139. ISBN 978-80-89709-09-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Shambhala and the Prague Thangka : The Myth’s Visual Representation. Cross-Currents : East Asian History and Culture Review (e-journal). 2019, Neuveden, č. 31, s. 257-262. ISSN 2158-9674. URL info
 • BĚLKA, Luboš. Czechoslovak Academic Study of Buddhism in the 1950s and 1960s : Field Research in Asia. In Birtalan Agnes et al (eds.). Aspects of Mongolian Buddhism 1. Past, Present and Future. Budapest: L´Harmattan, 2018, s. 409-438, 31 s. ISBN 978-2-343-14326-2. info
 • BĚLKA, Luboš. The Second Czechoslovak-Mongolian Archaeological Expedition to Mongolia 1963: Lumír Jisl and Namsrain Ser-Odjav’s exploration of Khentii Aimag. Mongolica Pragensia. Triton, 2018, roč. 11, č. 2, s. 7-25. ISSN 1803-5647. URL info
 • BĚLKA, Luboš. The story of photographs: Zaya Gegeenii Khüree in the 1950s. In Isabelle Charleux (Ed.). Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco. supplément no. 5. Monaco: Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco, 2016, s. 121-133. ISBN 979-1-09-256529-4. info
 • BĚLKA, Luboš. Lumír Jisl: Život a dílo. In Bělka Luboš; Šindelář Pavel. Lumír Jisl, Čínský deník. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 198-215. ISBN 978-80-210-8142-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Obraz buddhismu v československých cestopisech do Mongolska v padesátých letech dvacátého století. In Pecha, Lukáš. Staré civilizace Asie a Afriky. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016, s. 150-169. ISBN 978-80-261-0416-2. info
 • BĚLKA, Luboš. "Mongolia at last! I’m at the threshold of the great goal of my life": Lumír Jisl and Ulaanbaatar in the summer of 1957. In Ulaanbaatar 1957-1963: Testimony of Lumír Jisl. Ulaanbaatar, 2015, s. 23-29. ISBN 978-99973-0-668-5. info
 • BĚLKA, Luboš. Mongolsko a Čína objektivem Lumíra Jisla: vzácný fotografický archiv z let 1957-1963. Historická fotografie. Brno: Technické muzeum, 2015, roč. 14, č. 1, s. 4-21. ISSN 1213-399X. info
 • BĚLKA, Luboš. Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 170 s. ISBN 978-80-210-6725-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BĚLKA, Luboš. Buryat Buddhism and Russia: Religion and Politics. In Kollmar-Paulenz Karénina; Reinhardt Seline; Skrynnikova Tatiana. Religion and Ethnicity in Mongolian Societies: Historical and Contemporary Perspectives. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014, s. 81-96. Studies in Oriental Religions 69. ISBN 978-3-447-10180-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Mif Šambaly: viděnija, vizualizacii i vozrožděnije mifa v Burjatii. In Garri, Irina. Buddizm v istorii i kulture burjat. Ulan-Ude: Rossijskaja akademija nauk, 2014, s. 229-247. Institut mongolovědějija, buddologii i tibetologii. ISBN 978-5-9905883-0-1. info
 • BĚLKA, Luboš. Československé studium buddhismu v padesátých a šedesátých letech 20. století: Bádání v Asii. In Kečka Roman – Benická Jana. Medzi východom a západom: Multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe. Bratislava: Chronos, 2014, s. 90-114, 24 s. ISBN 978-80-89027-42-2. info
 • BĚLKA, Luboš. Zobrazení posmrtných soudů v tibetském překladu Sútry o deseti králích: popis a komparativní analýza. Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Orientalia Pragensia. Praha: Karolinum, 2013, Neuveden, č. 19, s. 73-84. ISSN 0567-8269. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 132 s. ISBN 978-80-210-6545-1. Digitální knihovna FF MU info
 • BĚLKA, Luboš. Mandala Dandarona : Vizualnaja reprezentacija istorii neoficialnoj burjatskoj buddijskoj sangchi sovětskogo perioda. Tartaria Magna. 2012, roč. 2, č. 1, s. 148-169. ISSN 2224-9559. info
 • BĚLKA, Luboš. Předbajkalský buddhismus pohledem československých legionářů : interiér Alarského kláštera. Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2012, roč. 67, č. 1, s. 57-61. ISSN 0029-5302. info
 • BĚLKA, Luboš. Tibetan deities with animal heads : Prague fragment of Bardo thödol. In Kečka, Roman. Buddhism in Asia. Bratislava: Department of Comparative Religion, 2012, s. 21-30. ISBN 978-80-89027-36-1. info
 • BĚLKA, Luboš. Comparative description of the paintings. In Berounský, Daniel. The Tibetan version of the scripture on the Ten Kings : and the quest for Chinese influence on the Tibetan preception of the afterlife. Praha: Triton, 2012, s. 269-297. Triton. ISBN 978-80-7387-584-8. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhistický Petrohrad. Praha: Tibetské listy, 2012, 7 s. 42. ISSN 1212-4354. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhismus jako světové náboženství. In Milan Fujda - Eva Klocová - Radek Kundt. Identity v konfrontaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 159-175. ISBN 978-80-210-5558-2. info
 • BĚLKA, Luboš. Předbajkalský buddhismus pohledem československých legionářů: Exteriér Alarského kláštera. Nový orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2011, roč. 66, č. 4, s. 55-60. ISSN 0029-5302. info
 • BĚLKA, Luboš. Tibetská božstva se zvířecími hlavami: pražský fragment postav mandaly Bardo thödol. In Olivová Lucie (ed.), Zvířecí mýty a mytická zvířata. Praha: Academia, 2010, s. 96-105. ISBN 978-80-200-1815-1. info
 • BĚLKA, Luboš. Religionistika, náboženství a vzdělávání. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, roč. 4, č. 1, s. 25-32. ISSN 1803-2443. info
 • BĚLKA, Luboš. Sangha in Buryatia at the Beginning of the 21st Century: Triad of National Buddhist Jewels. In Milan Kováč, Tomáš Gál (eds.), Religious Change. Bratislava: Chronos, 2010, s. 81-87. ISBN 80-89027-15-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Burjatské buddhistické chrámy první čtvrtiny 20. století a vizuální dějiny. In Slobodník Martin (ed.), Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 199-210. ISBN 978-80-223-2643-8. info
 • BĚLKA, Luboš. Institution of Mongolian (Khalkha) Jibzundamba Khutugtu: Religion and Politics on the Treshold of the 21st Century. In Vasileva E. A. et al. (Eds.), Filosofija, religija i kultura stran Vostoka. Sankt-Petěrburg: Izd-tvo Sankt-Petěrburgskogo Universitěta, 2009, s. 309-316. ISBN 978-5-288-04831-9. info
 • BĚLKA, Luboš. Háríti: Obrazy buddhistické bohyně. In Lukáš Pecha (ed.), Orientalia Antiqua Nova VIII. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 56-68. ISBN 978-80-87094-13-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Egitský klášter v Burjatsku a jeho socha Santalového Buddhy. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2009, roč. 64, č. 3, s. 43-48. ISSN 0029-5302. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhistická pekla: Zobrazení a texty vztahující se k třetímu peklu Sangháta. Religio. Revue pro religionistiku. 2009, roč. 17, č. 2, s. 231-249. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. Smějící se Buddha: Hwašang a jeho zobrazení. In Olivová Lucie (ed.), Postava šibala v asijské slovesnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 67-74. ISBN 978-80-244-2404-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Russian Field Study of Tibetan Buddhism in the End of 19th and Beginning of 20th Century: Bazar Baradin and Gonbozhab Tsybikov. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, roč. 3, č. 1, s. 51-61. ISSN 1803-2443. info
 • BĚLKA, Luboš. Instituce mongolského (chalšského) bogdgegéna: Náboženství a politika ve Vnitřní Asii na prahu 21. století. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, roč. 3, č. 2, s. 195-203. ISSN 1803-2443. info
 • BĚLKA, Luboš. Bidija Dandaronič Dandaron a burjatský buddhismus ve 20. století. In Orientalia Antiqua Nova. Plzeň: Dryada, 2008, s. 9-19. ISBN 978-80-87025-13-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Kalachakra and the Twenty-Five Kulika Kings of Shambhala: A Xylograph from Prague. Religio: Revue pro religionistiku. 2007, roč. 15, č. 1, s. 125-138. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. Religion and Education: Religious Formation versus Information about Religions. In Klinkhammer G.- Alberts W. (Eds.) Plurality and Representation: Religion in Education, Culture and Society. Bremen: University of Bremen, 2007, s. 100. info
 • BĚLKA, Luboš. Icons Worthwhile to See: Prague Fragment of the Xylograph Five Hundred Gods of Narthang: A First Report. In Pakhomov Sergey et al. (Eds.), Filosofija, religija i kultura stran Vostoka. Sankt-Petěrburg: Izdatělstvo Sankt-Petěrburgskogo Universitěta, 2007, s. 322-331. ISBN 978-5-288-04523-3. info
 • BĚLKA, Luboš. "Inteligentní plán" (Intelligent Design) a "vědecký" kreacionismus. In Dopita Miroslav - Staněk Antonín, eds., Multikulturalita a výchova k občanství. Olomouc: Epocha, 2007, s. 108-126, 18 s. ISBN 978-80-87027-37-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Burjatský buddhismus a Rusko: Instituce bandido chambolamy a chubilgánů. In Slobodník Martin - Kovács Attila (eds.) Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. Bratislava: Chronos, 2006, s. 251-267. ISBN 80-89027-18-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Zandan Zhuu and the Buryat Sangha: History and Present State. In The Ecological Problems and Spiritual Traditions of the Peoples of the Baikal Region. Ulan-Ude: Izd-vo GUZ, 2006, s. 143-152. ISBN 5-98582-041-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Maitreya in Tibetan Buddhism: Image and Myth. Studia Asiatica: International Journal of Asian Studies. 2006, roč. 7, č. 1, s. 65-83. ISSN 1582-9111. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhistická pekla a mnišský stav. Tělesná provinění a odplata. In Doležalová Iva – Hamar Eleonóra – Bělka Luboš, eds., Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 149-158. ISBN 80-210-4115-3. info
 • BĚLKA, Luboš. Tibetská buddhistická thanatologie a její obraz na Západě. In Lati Rinpočhe – Jeffrey Hopkins, Smrt, mezistav a znovuzrození. Brno: Barrister and Principal, 2006, s. 85-89. Společnost pro odbornou literaturu. ISBN 80-7364-030-9. info
 • BĚLKA, Luboš. Podoby buddhismu na Západě. In Dopita Miroslav – Staněk Antonín, eds., Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 70–79. ISBN 80-244-1494-5. info
 • BĚLKA, Luboš. Maitréja: buddhistická vize budoucnosti. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava, 2006, roč. 5, č. 1, s. 97-114. ISSN 1336-3786. info
 • BĚLKA, Luboš. „Inteligentní plán“ a „vědecký“ kreacionismus: antievolucionismus v praxi. In Bubík Tomáš – Prázný Aleš – Hoffmann (eds.) Náboženství a věda. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, s. 33-41. ISBN 80-7194-876-4. info
 • BĚLKA, Luboš. Tibetská náboženská zobrazení a jejich religionistická reflexe: Text - obraz - rituál. In Babyrádová Hana – Havlíček Jiří, eds., Spiritualita. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006, s. 31-45, 14 s. ISBN 80-210-4206-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Jídlo a jeho role v buddhismu. In Tomáš Bubík - Martin Fárek (eds.) Náboženství a jídlo. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 5-12. ISBN 80-7194-800-4. info
 • BĚLKA, Luboš. Pozvání k přednáškám na zahraničních universitách - 2005: Indiana University Bloomington, IN, USA. 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. Pozvání k přednáškám na zahraničních universitách - 2005: University of Vermont, Burlington, VT, USA. 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. člen redakční rady religionistického časopisu HIERON, Bratislava, Slovensko. 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. člen redakční rady časopisu NOVÝ ORIENT, Praha. 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. člen redakční rady ANTHROPOLOGIA BRUNENSIS, Brno. 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. Organisation of the panel, 9th Conference The European Society for Central Asian Studies, "The Local, the Regional and the Global". 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. Jamův soud: tibetský obraz pekla. In Kováč Milan - Kovács Attila - Podolinská Tatiana, eds. Cesty na druhý svet. Bratislava: Chronos, 2005, s. 42-53. ISBN 80-89027-15-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Histoire et renoveau du bouddhisme en Sibérie: Lexemple du datsan dAga. Slavica occitania. Toulouse, 2005, roč. 21, č. 1, s. 339-352. ISSN 1245-2491. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddyzm Buriacki: Tradycja i wspolczesnosc. Roczniki Teologiczne. Lublin, 2004, roč. 51, č. 9, s. 169-180. ISSN 0035-7723. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 172 s. Proměny náboženství, sv. 4. ISBN 80-210-3491-2. info
 • BĚLKA, Luboš. Náboženská politika ve vztahu k tibetskému buddhismu v Rusku. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: FiF UK Bratislava, 2004, roč. 3, č. 1, s. 73-89. ISSN 1336-3786. info
 • BĚLKA, Luboš. The Myth of Shambhala: Visions, Visualisations, and the Myth's Resurrection in the Twentieth Century in Buryatia. Archív orientální : Quarterly journal of African and Asian studies. Praha: Academia, 2003, roč. 71,, č. 3, s. 247-263, 16 s. ISSN 0044-8699. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana a Luboš BĚLKA. Tibetský buddhismus a západní imaginace. Slavnost Kálačakry ve Štýrském Hradci. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 1, s. 53-76. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Luboš BĚLKA. Podoby buddhismu na Západě. In Lopez, Donald Jr., Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2003, s. 209-221. Buddhismus. ISBN 80-86598-54-3. info
 • BĚLKA, Luboš. Mýtus o Šambhale a jeho burjatská aktualizace ve 20. století. Religio. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 113-122. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš a Martin SLOBODNÍK. The Revival of Tibetan Buddhism in Inner Asia: A Comparative Perspective. Asian and African Studies. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, Ltd., 2002, roč. 11, č. 1, s. 15-36. ISSN 1335-1257. info
 • BĚLKA, Luboš a Martin SLOBODNIK. Vplyv turizmu na tibetské kláštory - príklad Labrangu. Hieron. Bratislava: Lufema, 2002, VI.-VII., č. 1, s. 24-33. ISSN 80-89058-11-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Bidiya D. Dandaron: the case of a Buryat Buddhist and Buddhologist during the Soviet period. In PAPOUŠEK. Doležalová Iva - Martin Luther - Papoušek Dalibor (eds.) The academic study of religion during the Cold War: east and west. New York et al.; Bern et al.: Peter Lang, 2001, s. 171-182. ISBN 0-8204-5151-7. info
 • BĚLKA, Luboš a Daniel BEROUNSKÝ. Burjatský buddhistický obřad "Předložení tisíce ofěr" u stúpy Dašigomon. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2001, roč. 9, č. 1, s. 25-50. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. K voprosu ob institute chubilganov v burjatskom buddizme. In Mir buddijskoj kultury. Materialy meždunarodnogo simpoziuma. 1. vyd. Ulan-Ude, Aginskoje: Burjatskij naučnyj center RAN, 2001, s. 120-126. info
 • BĚLKA, Luboš. Tibetský buddhismus v Burjatsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 348 s. Religionistika, sv. 10. ISBN 80-210-2727-4. info
 • BĚLKA, Luboš. Burjatský buddhismus: Tradice a současnost / Buryat Buddhism: Tradition and Presence. In BEROUNSKÝ, Dan, Luboš BĚLKA a Jindřich ŠTREIT. Na konci světa / At the End of the World. 1. vyd. Volary: Stehlík, 2000, s. 113-136. ISBN 80-902707-3-5. info
 • BĚLKA, Luboš. Burjatští "převtělenci" (Chubilgani). Hieron : religionistická ročenka. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV, 2000, roč. 4-5, s. 3-11. ISSN 8096786091. info
 • BĚLKA, Luboš. Karmický a nirvánický buddhismus jako normativní a žité náboženství. In BĚLKA, Luboš a Milan KOVÁČ. Normativní a žité náboženství. 1. vyd. Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos, 1999, s. 115-124. Religionistika; sv. 9. ISBN 80-210-2047-4. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhism in Estonia. Religion, State and Society. Oxford: Carfax Publishing, 1999, roč. 27, č. 2, s. 245-248. ISSN 0963-7494. info
 • BĚLKA, Luboš. Acagatský klášter. Kapitola z historie burjatského buddhismu. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1998, roč. 6, č. 2, s. 202-212. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. Slovníček odborných pojmů. In CONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Brno: Jota, 1997, s. 175-230. ISBN 80-7217-002-3. info
 • BĚLKA, Luboš. Oriental and Buddhist studies in Estonia. Archív orientální : Quarterly journal of African and Asian studies. Praha: Academia, 1996, roč. 64, č. 3, s. 451-459. ISSN 0044-8699. info
 • BĚLKA, Luboš. The restoration of Buddhism in Buryatia: the current state. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Břetislav HORYNA a Dalibor PAPOUŠEK. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. 1st ed. Brno: Česká společnost pro studium náboženství - Masarykova univerzita, 1996, s. 163-177. ISBN 80-210-1441-5. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhismus v Estonsku. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1996, roč. 4, č. 1, s. 89-94. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. Restoration of Buryat Buddhism: Some Notes about Monasteries. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1994, roč. 2, č. 1, s. 92-106. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. The Species Notion: Problems of Its Conceptualisation. In PESCE-DELFINO, Vittorio. Biological Evolution. Bari, Italy: Adriatica Editrice, 1987, s. 245-251. info
 • BĚLKA, Luboš. The Species Notion: Problems of Its Conceptualisation. In PESCE-DELFINO, Vittorio. Abstracts of Communications. International Symposium Biological Evolution. Bari, Italy: Adriatica Editrice, 1985, s. 10-11. info

2. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info