doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

docent – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C14/226
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6231
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Mgr. Karel Novotný Ph.D. narozen: 1. května 1968 v Boskovicích
Pracoviště
 • Pracoviště 1:
  Masarykova univerzita
  Přírodovědecká fakulta
  Ústav chemie
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  _______________________________________
 • Pracoviště 2:
  Masarykova univerzita
  Středoevropský technologický institut
  Výzkumná skupina Syntéza a analýza nanostruktur
  Kamenice 753/5
  625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1993 - Magistr (Mgr.), studijní obor: Analytická chemie „Speciace mědi plamenovou AAS“ Přírodovědecká fakulta, MU, Brno
 • 2000 - Doktor (Ph.D.), studijní obor: Analytická chemie „Využití membránových technik pro zkoncentrování a speciaci prvků v AAS“ Přírodovědecká fakulta, MU, Brno
 • 2014 - Docent (Doc.), obor habilitace: Analytická chemie, habilitační práce " Vývoj instrumentace a metodologie spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS" Přírodovědecká fakulta, MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • 1995-1997: Best Moravitcarbo, technolog
 • 1997-2001: Katedra analytické chemie PřF MU, vědecký pracovník
 • 2001 - 2006: Katedra analytické chemie PřF MU, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • 2004- 2007: Katedra (Ústav) fyzikální elektroniky PřF MU, vědecký výzkumný a vývojový pracovník
 • 2007 – 2014: Ústav chemie PřF MU, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • 2011 – dosud: Středoevropský technologický institut MU, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • 2014 – dosud: Ústav chemie PřF MU, docent
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
 • 2002 – dosud: Analytická chemie - přednáška v bakalářském studijním programu
 • 2010 – dosud: Lasery v analytické chemii - přednáška v magisterském a doktorském studijním programu
 • 2011 – dosud: Metody chemického výzkumu - přednáška v magisterském studijním programu
 • Cvičení:
 • 2007 - 2010: Metody chemického výzkumu - laboratorní cvičení
 • 2007 - 2012: Analytická chemie laboratorní cvičení
 • 2009 – 2010 Analytická chemie laboratorní cvičení I
 • 2010 – dosud: Analytická chemie - praktikum
 • 2006 – 2012 Speciální metody laboratorní cvičení
 • 2012 – dosud Speciální metody - praktikum
 • Seminář:
 • 2010 – 2011 Obecná chemie – seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • Laserová spektroskopie – základní výzkum a aplikace metod LIBS, DP LIBS, LIBS + LIFS
 • Atomová emisní spektrometrie
 • Spektrometrie indukčně vázaného plazmatu
 • Laserová ablace ve spojení s ICP spektrometrií
 • Atomová absorpční spektrometrie
 • Membránové separace
Akademické stáže
 • 2009 – 2010 (3 měsíce) University of Malaga, Španělsko
  Krátké jedno až dvoutýdenní pracovní pobyty (opakovaně):
 • UAM, Poznaň, Polsko
 • ETH, Curych, Švýcarsko
 • UCBL, Lyon, Francie
 • University of Jyväskylä, Finsko
 • University of Florida, USA
 • Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA
 • Synchrotron Elettra, Trieste, Itálie
 • Synchrotron BESSY II - Helmholtz-Zentrum Berlín, Německo
 • Synchrotron DESY – Hamburg, Německo
Vybrané publikace
 • MODLITBOVÁ, Pavlína, Karel NOVOTNÝ, Pavel POŘÍZKA, Jakub KLUS, Přemysl LUBAL, Helena ZLÁMALOVÁ-GARGOŠOVÁ a Jozef KAISER. Comparative investigation of toxicity and bioaccumulation of Cd-based quantum dots and Cd salt in freshwater plant Lemna minor L. Ecotoxicology and Environmental Safety. Academic Press, 2018, roč. 147, JAN 2018, s. 334-341. ISSN 0147-6513. doi:10.1016/j.ecoenv.2017.08.053. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Eva, Karel NOVOTNÝ, Pavel POŘÍZKA, David HRADIL, Janka HRADILOVÁ, Jozef KAISER a Viktor KANICKÝ. Depth-resolved analysis of historical painting model samples by means of laser-induced breakdown spectroscopy and handheld X-ray fluorescence. Spectrochimica Acta, Part B: Atomic Spectroscopy. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 147, SEP, s. 100-108. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2018.05.018. URL info
 • KRAJCAROVÁ, Lucie, Karel NOVOTNÝ, Marie KUMMEROVÁ, Jaroslava DUBOVÁ, Vít GLOSER a Jozef KAISER. Mapping of the spatial distribution of silver nanoparticles in root tissues of Vicia faba by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). Talanta. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 173, October, s. 28-35. ISSN 0039-9140. doi:10.1016/j.talanta.2017.05.055. info
 • POŘÍZKA, Pavel, Saara KASKI, Aleš HRDLIČKA, Pavlína MODLITBOVÁ, Lucia SLÁDKOVÁ, Hakkanen HEIKKI, David PROCHAZKA, Petr GADAS, Ladislav ČELKO, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER a Jan NOVOTNÝ. Detection of fluorine using laser-induced breakdown spectroscopy and Raman spectroscopy. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. Cambridge, England: Royal Society of Chemistry, 2017, roč. 32, č. 10, s. 1966-1974. ISSN 0267-9477. doi:10.1039/c7ja00200a. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Eva, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, Pavel POŘÍZKA, Richard ŠEVČÍK, David HRADIL a Janka HRADILOVÁ. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for depth-profile analysis of historical painting model samples. In CSI XL - IX EMSLIBS. 2017. info
 • ŠKARKOVÁ, Pavlína, Karel NOVOTNÝ, Pavel POŘÍZKA, Jakub KLUS, Přemysl LUBAL a Jozef KAISER. Comparative investigation of toxicity; bioaccumulation and distribution of Cd-based Quantum dots and Cd salt in freshwater plant Lemna minor. In CSI XL - IX EMSLIBS. 2017. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Aleš HRDLIČKA, Eva POSPÍŠILOVÁ, Jakub PÍŠE, Pavel POŘÍZKA a Jozef KAISER. Normalization of LIBS spectra using acoustic and total emission signal. In CSI XL - IX EMSLIBS. 2017. info
 • HRDLIČKA, Aleš, Jitka HEGROVÁ, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ, Pavel POŘÍZKA, Lucia SLÁDKOVÁ, David PROCHAZKA, Jan NOVOTNÝ, Jakub KLUS, Pavlína ŠKARKOVÁ a Jozef KAISER. Various aspects of sulfur determination in concrete samples using Laser Induced Breakdown Spectroscopy. In CSI XL - IX EMSLIBS. 2017. info
 • KLUS, Jakub, Petr MIKYSEK, David PROCHAZKA, Pavel POŘÍZKA, Jan NOVOTNÝ, Aleš HRDLIČKA, Karel NOVOTNÝ a Jozef KAISER. Multivariate Approach to Detection of Uranium Using LIBS. In 2016 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. 2016. info
 • KRAJCAROVÁ, Lucie, Karel NOVOTNÝ, Barbora CHATTOVÁ a Josef ELSTER. Elemental analysis of soils and Salix polaris in the town of Pyramiden and its surroundings (Svalbard). Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2016, roč. 23, č. 10, s. 10124-10137. ISSN 0944-1344. doi:10.1007/s11356-016-6213-4. URL info
 • POŘÍZKA, Pavel, Jakub KLUS, David PROCHAZKA, Gabriela VÍTKOVÁ, Michal BRADA, Jan NOVOTNÝ, Karel NOVOTNÝ a Jozef KAISER. Assessment of the most effective part of echelle laser-induced plasma spectra for further classification using Czerny-Turner spectrometer. SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2016, roč. 124, October, s. 116-123. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2016.09.004. URL info
 • POŘÍZKA, Pavel, Jakub KLUS, David PROCHAZKA, Erik KÉPEŠ, Aleš HRDLIČKA, Jan NOVOTNÝ, Karel NOVOTNÝ a Jozef KAISER. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy coupled with chemometrics for the analysis of steel: The issue of spectral outliers filtering. Spectrochimica Acta B. Elsevier, 2016, roč. 123, September, s. 114-120. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2016.08.008. URL info
 • DOSEDĚLOVÁ, Hana, Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ, Tomáš ZIKMUND, Herve LESOT, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Jan ŠTEMBÍREK, Zdeněk KNOTEK, Oldřich ZAHRADNÍČEK a marcela BUCHTOVÁ. Age-related changes in the tooth–bone interface area of acrodont dentition in the chameleon. Journal of Anatomy. John Wiley & Sons, 2016, roč. 229, č. 3, s. 356-368. ISSN 0021-8782. doi:10.1111/joa.12490. URL info
 • NOVOTNÝ, Karel, Aleš HRDLIČKA a Jozef KAISER. Application of LIBS: Elemental Mapping. In Albert Reimer. Horizons in World Physics Volume 287. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016. s. 1-24. Horizons in World Physics Volume 287. ISBN 978-1-63484-194-8. URL info
 • NOVOTNÝ, Karel, Jozef KAISER a Viktor KANICKÝ. Distribution Mapping of Nanoparticles by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. In EcoBalt 2016. 2016. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Aleš HRDLIČKA, Jozef KAISER a Viktor KANICKÝ. Využití spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS pro prvkové mapování. In KONFERENCE HUTNÍ A PRŮMYSLOVÁ ANALYTIKA 2016. 2016. info
 • KLUS, Jakub, Pavel POŘÍZKA, David PROCHAZKA, Petr MIKYSEK, Jan NOVOTNÝ, Karel NOVOTNÝ a Jozef KAISER. Study of mineralization in geological samples by means of LIBS and neural networks. In 9-th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy - LIBS2016. 2016. info
 • HRDLIČKA, Aleš, Lucia SLÁDKOVÁ, Pavel GEJDOŠ, Pavel POŘÍZKA, Karel NOVOTNÝ, Vladislav ČELKO, Jozef KAISER a Viktor KANICKÝ. Molecular and atomic emission of fluorine by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy using 266, 532 and 1064 nm lasers. In 9-th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy LIBS. 2016. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Eva, Karel NOVOTNÝ, Richard ŠEVČÍK, Jozef KAISER, Pavel POŘÍZKA, David HRADIL a Janka HRADILOVÁ. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for the analysis of model samples of historical paintings. In 9-th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy LIBS. 2016. info
 • BRADA, Michal, David PROCHAZKA, Pavel POŘÍZKA, Jan NOVOTNÝ, Karel NOVOTNÝ a Jozef KAISER. Comparison of approaches for Laser-Induced Breakdown Spectroscopy analyses of liquid suspensions. In 9-th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy LIBS. 2016. info
 • ŠKARKOVÁ, Pavlína, Karel NOVOTNÝ, Alžběta JEBAVÁ, Přemysl LUBAL, Pavel POŘÍZKA, Jakub KLUS, Aleš HRDLIČKA a Jozef KAISER. 2D distribution mapping of Quantum Dots injected on chromatographic paper by various LIBS setups. In 9-th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy LIBS. 2016. info
 • VÍTKOVÁ, Gabriela, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Pavel POŘÍZKA, Jan NOVOTNÝ, Dalibor VŠIANSKÝ, Ladislav ČELKO a Jozef KAISER. Comparative study on fast classification of brick samples by combination of principal component analysis and linear discriminant analysis using stand-off and table-top laser induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Amsterdam: Elsevier, 2014, roč. 101, november, s. 191-199. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2014.08.036. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Michal BRADA, Michal PETRILAK, David PROCHAZKA, Karel NOVOTNÝ, Aleš HRDLIČKA a Jozef KAISER. A versatile interaction chamber for laser-based spectroscopic applications, with the emphasis on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. Spectrochimica Acta B. Kidlington: Elsevier, 2014, roč. 101, 1 November, s. 149-154. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2014.08.004. info
 • MOROS, Javier, Juan LORENZO, Karel NOVOTNÝ a Javier LASERNA. Fundamentals of stand-off Raman scattering spectroscopy for explosive fingerprinting. Journal of Raman Spectroscopy. Wiley, 2013, roč. 44, č. 1, s. 121-130. ISSN 0377-0486. doi:10.1002/jrs.4138. info
 • PROKSOVÁ, Kateřina, Karel NOVOTNÝ, Michaela GALIOVÁ, Tomáš VACULOVIČ, Jan KUTA, Monika NOVÁČKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Studium distribuce prvků v močových kamenech technikou laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Chemické listy. 2012, roč. 106, č. 3, s. 229-235. ISSN 0009-2770. info
 • PROKEŠ, Lubomír, Aleš HRDLIČKA, Anna VITEŠNÍKOVÁ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Gabriela VÍTKOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER a Viktor KANICKÝ. Visualization and Classification of Laser Spectrometry Results with some Multivariate Statistical Methods. ICP Information Newsletter. Ramon Barnes, 2012, roč. 37, č. 9, s. 1435-1436. ISSN 0161-6951. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Lucie KRAJCAROVÁ, Aleš HRDLIČKA, Viktor KANICKÝ, Jozef KAISER, Radomír MALINA a David HAHN. Experimental Setup for Simultaneous DP-LIBS and Laser Ablation ICP-OES. ICP Information Newsletter. Ramon Barnes, 2012, roč. 37, č. 9, s. 1440-1441. ISSN 0161-6951. info
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, Kateřina, Karel NOVOTNÝ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Viktor KANICKÝ, Jozef KAISER a David HAHN. Calibration Procedure for Analysis and Elemental Mapping of Urinary Stones by LA-ICP-OES/MS and LIBS. ICP Information Newsletter. Ramon Barnes, 2012, roč. 37, č. 9, s. 1446-1447. ISSN 0161-6951. info
 • KAISER, Jozef, Radomír MALINA, Jan NOVOTNÝ, Markéta KRAJČOVIČOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ a David HAHN. Application of Laser-Ablation Based Method for Elemental Distribution Mapping in Calcified Tissues. ICP Information Newsletter. Ramon Barnes, 2012, roč. 37, č. 9, s. 1447-1448. ISSN 0161-6951. info
 • VÍTKOVÁ, Gabriela, Karel NOVOTNÝ, Lubomír PROKEŠ, Aleš HRDLIČKA, Jozef KAISER, Jan NOVOTNÝ, Radomír MALINA a David PROCHAZKA. Fast identification of biominerals by means of stand-off laser-induced breakdown spectroscopy using linear discriminant analysis and artificial neural networks. Spectrochimica Acta B. Oxford, UK: Elsevier, 2012, roč. 73, JUL, s. 1-6. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2012.05.010. URL info
 • POŘÍZKA, Pavel, David PROCHAZKA, Zdeněk PILÁT, Lucie KRAJCAROVÁ, Jozef KAISER, Radomír MALINA, Jan NOVOTNÝ, Pavel ZEMÁNEK, Jan JEŽEK, Mojmír ŠERÝ, Silvie BERNÁTOVÁ, Vladislav KRZYŽÁNEK, Kamila DOBRANSKÁ, Karel NOVOTNÝ, Martin TRTILEK a Ota SAMEK. Application of laser-induced breakdown spectroscopy to the analysis of algal biomass for industrial biotechnology. Spectrochimica Acta B. Oxford, UK: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2012, roč. 74-75, AUG-SEP, s. 169-176. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2012.06.014. URL info
 • NOVOTNÝ, Karel, Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Viktor KANICKÝ, Jozef KAISER a David HAHN. Laser ablation Methods for Analysis of Urinary Stones: Comparison Study Based on Calibration Pellets. In SCIX 2012. 2012. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Lucie KRAJCAROVÁ, Aleš HRDLIČKA, Viktor KANICKÝ, Jozef KAISER, Radomír MALINA a David HAHN. Ablation Chamber for Simultaneous DP-LIBS and Laser Ablation ICP-OES/MS. In SCIX 2012. 2012. info
 • KAISER, Jozef, Ota SAMEK, Karel NOVOTNÝ, Martin TRTÍLEK, Pavel POŘÍZKA, David PROCHAZKA, Radomír MALINA a Klára PROCHÁZKOVÁ. Application of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy to Remote and in situ Analysis of Algal Biomass Utilisation for Industrial Biotechnology. In SCIX 2012. 2012. info
 • KRATOCHVÍL, Tomáš, Magdalena ZVOLSKÁ, Miloslav POUZAR, Karel NOVOTNÝ a Tomáš ČERNOHORSKÝ. The use of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for the Quantitative Analysis of Fluorine. In ESAS 2012. 2012. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Aleš HRDLIČKA, Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ, Viktor KANICKÝ, Jozef KAISER, Radomír MALINA a David HAHN. Simultaneous System of DP-LIBS and Laser Ablation ICP-OES. In ESAS 2012. 2012. ISBN 978-80-223-3292-7. URL info
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, Kateřina, Karel NOVOTNÝ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Viktor KANICKÝ, Jozef KAISER a David HAHN. Comparison study of Laser Ablation based methods for analysis of kidney stones. In ESAS 2012. 2012. ISBN 978-80-223-3292-7. URL info
 • PROCHAZKA, David, Ludmila BALLOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Radomír MALINA, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, René KIZEK, Klára PROCHÁZKOVÁ a Jozef KAISER. Optimization of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) for determination of Quantum Dots (QDs) in liquid solutions. World Academy of Science, Engineering and Technology. Bangkok, 2012, roč. 72, č. 12, s. 827-831. ISSN 2010-376X. URL info
 • POŘÍZKA, Pavel, David PROCHAZKA, Karel NOVOTNÝ, Ota SAMEK, Zdeněk PILÁT, Klára PROCHÁZKOVÁ a Jozef KAISER. Utilization of laser-ablation based methods for obtaining complete chemical information of Algae. World Academy of Science, Engineering and Technology. Bangkok, 2012, roč. 72, č. 12, s. 676-680. ISSN 2010-376X. info
 • KAISER, Jozef, Karel NOVOTNÝ, Madhavi MARTIN, Aleš HRDLIČKA, Radomír MALINA, Martin HARTL, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Trace elemental analysis by laser-induced breakdown spectroscopy-Biological applications. Surface Science Reports. 2012, roč. 67, 11-12, s. 233-243. ISSN 0167-5729. doi:10.1016/j.surfrep.2012.09.001. info
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, Kateřina, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, Klára PROCHÁZKOVÁ, Viktor KANICKÝ a Lucia MANCINI. X-Ray microtomography as a technique for mineralogical analysis of urinary calculi. In MendelNet 2012; Proceedings of international Ph.D. students conference. 2012. ISBN 978-80-7375-656-7. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Kateřina PROKSOVÁ, Jozef KAISER, David HAHN, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Petr MARTINEC, Tamara KOŘISTKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Study of elemental distribution in urinary stones by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. In North American Symposium on LIBS. 2011. info
 • KRAJČOVIČOVÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Radomír MALINA a David PROCHAZKA. Study of Elemental Distribution in Calcified Tissues by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. In North American Symposium on LIBS. 2011. info
 • VÍTKOVÁ, Gabriela, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, Aleš HRDLIČKA, Laxiang SUN, Z. CONG, Y. XING, Lubomír PROKEŠ, Jan NOVOTNÝ, Radomír MALINA, David PROCHAZKA a Hana TOMANČÍKOVÁ. Comparative Study of Brick Samples Using Two, Echelle-Spectrometer Based Remote Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Systems. In North American Symposium on LIBS. 2011. info
 • PROCHAZKA, David, Radomír MALINA, Karel NOVOTNÝ, Lucie KRAJCAROVÁ, Ota SAMEK, Zdeněk PILÁT, Pavel ZEMÁNEK, Veronika KONEČNÁ a Jozef KAISER. Iodine value as a Valid Factor in Monitoring Lipids in Oil-Rich Algal Strains for the Potential Mass Production of Commercial Biofuels. In CHEMRAWN XIX. 2011. info
 • KAISER, Jozef, Pavel POŘÍZKA, David PROCHAZKA, Radomír MALINA, Lucie KRAJCAROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Michal PETRILAK a Karel NOVOTNÝ. Measurements of Heavy Metals in Liquid Samples Using LIBS. In FACSS 2011. 2011. info
 • NOVOTNÝ, Karel, David PROCHAZKA, Ota SAMEK, Jozef KAISER, Petra KUČEROVÁ, Lucie KRAJCAROVÁ, Zdeněk PILÁT a Radomír MALINA. Using of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) for the Characterization of Multilayered Algal Biofilms. In FACSS 2011. 2011. info
 • KRAJCAROVÁ, Lucie, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, René KIZEK, Petra KUČEROVÁ, Ivo PROVAZNÍK, David PROCHAZKA, Radomír MALINA, Michal PETRILAK a Viktor KANICKÝ. Mapping of Elemental Distribution in Plant Samples by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). In FACSS 2011. 2011. info
 • VITEŠNÍKOVÁ, Anna, Aleš HRDLIČKA, Jozef KAISER, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ, David PROCHAZKA, Jan NOVOTNÝ a Radomír MALINA. Bone Remains Contamination Characterisation Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. In EMSLIBS 2011. 2011. info
 • KRAJCAROVÁ, Lucie, Aleš HRDLIČKA, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, Radomír MALINA, Ona BALACHNINAITE, A. BASKEVICIUS, L. OTTAVIANO, S. PREZIOSO, M. DONARELLI a David PROCHAZKA. A Comparative Study of Laser-Ablation of Selected Targets by ns Nd:YAG, fs Yb-KGW and Capillary-Discharge Based XUV Lasers for Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. In EMSLIBS 2011. 2011. info
 • POŘÍZKA, Pavel, David PROCHAZKA, Radomír MALINA, Jan NOVOTNÝ, Michal PETRILAK, Ota SAMEK, Lucie KRAJCAROVÁ, Karel NOVOTNÝ a Jozef KAISER. Measurements of Metals in Algae Solutions Using Single Pulse and Double Pulse Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. In EMSLIBS 2011. 2011. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Michaela GALIOVÁ, Markéta HOLÁ, Viktor KANICKÝ a Jozef KAISER. Classification of biominerals by means of Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) and Artificial Neural Networks. ICP Information Newsletter, Inc. Hadley: ICP Information Newsletter, Inc., 2010, roč. 2010, 01 2010, s. 137-138. ISSN 0161-6951. info
 • GALIOVÁ, Michaela, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Martin IVANOV, Lucia MANCINI, Giuliana TROMBA a Nicola SODINI. Utilization of laser-assisted analytical techniques for elemental mapping on fossil snake vertebra. ICP Information Newsletter, Inc. Hadley: ICP Information Newsletter, Inc., 2010, roč. 2010, 01 2010, s. 207-208. ISSN 0161-6951. info
 • GALIOVÁ, Michaela, Francisco FORTES, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Radomír MALINA, Tomáš VACULOVIČ a Javier LASERNA. LIBS and LA-ICP-MS multielemental analysis of animal teeth. In European Winter Conference on Plasma Spectrochemitry. 2009. info
 • KAISER, Jozef, Karel NOVOTNÝ, Markéta HOLÁ, Viktor KANICKÝ, Petr MARTINEC, David HAHN, Prasoon DIWAKAR, Lucia MANCINI, Giuliana TROMBA a Nicola SODINI. LIBS, LA-ICPMS and synchrotron hard X-ray micro-radiography and micro-tomography complementary study of elemental distributions in biominerals. In European Winter Conference on Plasma Spectrochemitry. Graz, Rakousko: Karl-Franzens University Graz, 2009. s. 47. info
 • GALIOVÁ, Michaela, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Tomáš VACULOVIČ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Jiří SVOBODA a Javier LASERNA. Utilization of LIBS and LA-ICP-MS for Multi-elemental Analysis of Prehistoric Animal Teeth. In NASLIBS 2009. 2009. info
 • HOLÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, David HAHN, Praason DIWAKAR, Jiří KALVODA, Hana NOVÁKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Elemental Distribution in Fish Scales Using LIBS and LA-ICP-MS Methods. In NASLIBS 2009. New Orleans: Mississippi State University, 2009. s. 101. info
 • KAISER, Jozef, Markéta HOLÁ, Karel NOVOTNÝ, David HAHN, Prasoon DIWAKAR, Radomír MALINA, Michaela GALIOVÁ, Viktor KANICKÝ a Miroslav LIŠKA. LIBS and LA-ICP-MS Complementary Study of Uroliths. In NASLIBS 2009. 2009. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Jozef KAISER, Jan NOVOTNÝ, Gabriela VÍTKOVÁ, Radomír MALINA, David PROCHÁZKA, Viktor KANICKÝ, Vítězslav OTRUBA a Miroslav LIŠKA. Utilization of Remote-LIBS Technique for Comparison of Brick Samples. In NASLIBS 2009. New Orleans: Mississippi State University, 2009. s. 108. info
 • KRYŠTOFOVÁ, Olga, Violetta SHESTIVSKÁ, Michaela GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, Josef ZEHNÁLEK, Petr BABULA, Radka OPATŘILOVÁ, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Sunflower Plants as Bioindicators of Environmental Pollution with Lead (II) Ions. Sensors. 2009, roč. 9, č. 7, s. 5040-5058. ISSN 1424-8220. info
 • FRANKOWSKI, Marcin, Marcin SIEPAK, Aneta ZIOLA, Karel NOVOTNÝ, Tomáš VACULOVIČ a Jerzy SIEPAK. Vertical distribution of heavy metals in grain size fractions in sedimentary rocks: Mosina-Krajkowo water well field, Poland. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT. 2009, roč. 155, 1-4, s. 493-507. ISSN 0167-6369. info
 • KRAJCAROVÁ, Lucie, Karel NOVOTNÝ, Michaela GALIOVÁ, Jozef KAISER, Viktor KANICKÝ, Miroslav LIŠKA, Karel STEJSKAL, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Mapování distribuce prvků v rostlinách pomocí metod LIBS a LA-ICP-MS. In IX. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. s. 84-86. ISBN 978-80-7375-309-2. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jozef KAISER, Radomír MALINA, Miroslav LIŠKA, Aleš HRDLIČKA, Karel NOVOTNÝ a Michaela GALIOVÁ. Vývoj mobilní aparatury pro dálkovou laserovou spektroskopii: laboratorní sestava. Jemná mechanika a optika. Přerov: Physical Institute, ASCR, 2009, roč. 2009, 7-8, s. 200-203. ISSN 0447-6441. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Radomír MALINA, Jozef KAISER, Miroslav LIŠKA, Michaela GALIOVÁ a Karel NOVOTNÝ. Implementation of an autofocus algorithm based on searching the best in-focus image into a table-top laser-induced breakdown spectroscopy setup. Optical Engineering. 2009, roč. 48, č. 10, 10 s. ISSN 0091-3286. info
 • NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Miriam, Michaela GALIOVÁ, Jozef KAISER, Francisco FORTES, Karel NOVOTNÝ, Radomír MALINA, Lubomír PROKEŠ, Aleš HRDLIČKA, Tomáš VACULOVIČ a Javier LASERNA. Bear diet, seasonality and migration based on chemical multielemental teeth analysis. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2009, roč. 50, 1-2, s. 28-35. ISSN 1211-7250. info
 • GALIOVÁ, Michaela, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Martin IVANOV, Jan NOVOTNÝ, Miroslav LIŠKA, Viktor KANICKÝ, L. MANCINI, N. SODINI a G. TROMBA. Utilization of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for elemental mapping on fossil snake vertebra. In 5th Euro Mediterranean Symposium on Laser Induced Spectroscopy. 2009. info
 • NOVOTNÝ, Jan, David PROCHÁZKA, Michaela GALIOVÁ, Radomír MALINA, Karel NOVOTNÝ a Jozef KAISER. Recent developments on utilization of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for high-resolution mapping at Brno University of Technology. In 5th Euro Mediterranean Symposium on Laser Induced Spectroscopy. 2009. info
 • KAISER, Jozef, Radomír MALINA, Jan NOVOTNÝ, David PROCHÁZKA, Karel NOVOTNÝ, Lucie KRAJCAROVÁ, Michaela GALIOVÁ a Markéta HOLÁ. Utilization of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) for spectrochemical analysis of plant samples with high spatial resolution. In Frontier in Optics 2009/Laser Science XXV. 2009. ISBN 978-1-55752-878-0. info
 • SIEPAK, Marcin, Marcin FRANKOWSKI, Aneta ZIOLA-FRANKOWSKA, Karel NOVOTNÝ a Tomáš VACULOVIČ. Aluminium in the water of the neogene-paleogene aquifer of Wielkopolska. In The Natural History of Aluminium: From Non-Selection to Natural Selection, Eighth Keele Meeting on Aluminium. 2009. ISBN 978-80-213-1910-3. info
 • KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Pavel RYANT, Olga KRYŠTOFOVÁ, Vojtěch ADAM, Michaela GALIOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Petr BABULA, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Jan NOVOTNÝ, Miroslav LIŠKA, Radomír MALINA, Josef ZEHNÁLEK, Jaromír HUBÁLEK, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Multi-instrumental Analysis of Tissues of Sunflower Plants Treated with Silver(I) Ions - Plants as Bioindicators of Environmental Pollution. Sensors. 2008, roč. 8, č. 1, s. 445-463. ISSN 1424-8220. info
 • GALIOVÁ, Michaela, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Jan NOVOTNÝ, Radomír MALINA, Vojtěch ADAM, Karel STEJSKAL a René KIZEK. Utilization of a table-top LIBS experimental setup for monitoring of heavy-metal accumulation in plant species. In 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. 2008. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jozef KAISER, Radomír MALINA, Michaela GALIOVÁ a Karel NOVOTNÝ. Development of a table-top LIBS experimental setup for spectrochemical analysis with high spatial resolution. In 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. 2008. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Michaela GALIOVÁ, Viktor KANICKÝ, Vítězslav OTRUBA, Jozef KAISER a Radomír MALINA. Time resolved emission measurement in double-pulse LIBS. In 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. 2008. info
 • HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Surface mapping of archaeological objects using laser ablation inductively coupled plasma mass spectroscopy (LA-ICP-MS) and double pulse laser induced breakdown spectroscopy (LIBS). In 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. Praha: Centre for Geobiology at University of Bergen, 2008. s. 44. info
 • KANICKÝ, Viktor, Markéta HOLÁ, Tomáš VACULOVIČ, Karel NOVOTNÝ, Aleš HRDLIČKA, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ, Ivona HUBOVÁ, Linda ZAORÁLKOVÁ, Marie PIŠTĚKOVÁ a Vítězslav OTRUBA. Laser ablation inductively coupled plasma spectrometry in the analysis of selected types of powdered and compact samples. In 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. Praha: Centre for Geobiology at University of Bergen, 2008. s. 44. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Filip LUTZKÝ, Michaela GALIOVÁ, Jozef KAISER, Radomír MALINA, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Double pulse laser ablation and plasma: time resolved spectral measurements. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry - Book of Extended Abstracts. 2008. info
 • HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Spatially resolved laser induced breakdown spectroscopy of archaeological findings in orthogonal double pulse configuration. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry - Book of Extended Abstracts. Brno: Masaryk University, Brno, 2008. s. 148-149. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jozef KAISER, Radomír MALINA, Aleš HRDLIČKA a Karel NOVOTNÝ. Development of a remote Laser-Induced Breakdown Spectroscopy setup for analyzing of cultural heritage objects. In 5th International Conference on Laser-induced Breakdown Spectroscopy. 2008. URL info
 • KAISER, Jozef, Michaela GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Jan NOVOTNÝ a Radomír MALINA. Utilization of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for monitoring of trafficking and deposition of selected heavy metals and nutrition elements in plant compartments. In 5th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. 2008. URL info
 • NOVOTNÝ, Karel, Jozef KAISER, Michaela GALIOVÁ, Markéta HOLÁ a Viktor KANICKÝ. Utilization of the laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) and laser ablation ICP-MS spectroscopy for chemical mapping of biominerals. In 5th International Conference on Laser-induced Breakdown Spectroscopy. 2008. URL info
 • NOVOTNÝ, Karel, Markéta HOLÁ, Michaela GALIOVÁ, Viktor KANICKÝ a Jozef KAISER. LIBS and LA-ICP-MS Complementary Study of Elemental Distributions in Biominerals. In Frontiers in Optics 2008 / Laser Science XXIV. 2008. ISBN 978-1-55752-861-2. info
 • GALIOVÁ, Michaela, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Jan NOVOTNÝ, Tomáš VACULOVIČ, Miroslav LIŠKA, Radomír MALINA, Karel STEJSKAL, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Investigation of heavy-metal accumulation in selected plant samples using laser induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Applied Physics A: Materials Science & Processing. Berlin: Springer-Verlag, 2008, roč. 93, č. 4, s. 917-922. ISSN 0947-8396. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Jozef KAISER, Michaela GALIOVÁ, Veronika KONEČNÁ, Jan NOVOTNÝ, Radomír MALINA, Miroslav LIŠKA, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Mapping of different structures on large area of garnite sample using laser-ablation based analytical techniques, an exploratory study. Spectrochimica Acta Part B. Amsterdam: Elsevier Science, 2008, roč. 63B, č. 10, s. 1139-1144. ISSN 0584-8547. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Filip LUTZKÝ, Michaela GALIOVÁ, Jozef KAISER, Radomír MALINA, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Double pulse laser ablation and plasma: time resolved spectral measurements. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 16, s. 1399-1402. ISSN 0009-2770. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Michaela GALIOVÁ, Vítězslav OTRUBA, Viktor KANICKÝ, Jozef KAISER, Miroslav LIŠKA, Ota SAMEK, Radek MALINA a Kateřina PÁLENÍKOVÁ. The use of zinc and iron emission lines in the depth profile analysis of zinc-coated steel. Applied Surface Science. USA: ELSEVIER (NORTH-HOLLAND), 2007, roč. 253, č. 8, s. 3834-3842. ISSN 0169-4332. info
 • SIEPAK, Marcin, Marcin FRANKOWSKI, Anetta ZIOŁA, Karel NOVOTNÝ a Jan PRZYBYŁEK. Identification of the ascent of groundwater from the mesozoic to the neogene layer in Poznan based on determinations of micro- and macro-components. In Element cycling in the environment: Bioaccumulation - Toxicity – Counteraction. 2007. info
 • HOLÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Alice STAŇKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Laserová ablace pro přímou analýzu karbidů wolframu. In Hutní a průmyslová analytika 2007. Český Těšín: 2 THETA, 2007. s. 45-50. ISBN 978-80-86380-38-4. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Alice STAŇKOVÁ, Heiki HAKKANEN, Jouko KORPPI-TOMMOLA, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Analysis of powdered tungsten carbide hard-metal precursors and cemented compact tungsten carbides using laser-induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Amsterdam: Elsevier, 2007, roč. 62B, č. 12, s. 1567-1574. ISSN 0584-8547. info
 • GALIOVÁ, Michaela, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Ota SAMEK, Lucia REALE, Radomír MALINA, Kateřina PÁLENÍKOVÁ, Miroslav LIŠKA, Vladimír ČUDEK, Viktor KANICKÝ, Vítězslav OTRUBA, Anna POMA a Adele TUCCI. Utilization of laser induced breakdown spectroscopy for investigation of the metal accumulation in vegetal tissues. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Amsterdam: Elsevier, 2007, roč. 62B, č. 12, s. 1597-1605. ISSN 0584-8547. info
 • HRDLIČKA, Aleš, Linda ZAORÁLKOVÁ, Tereza ČTVRTNÍČKOVÁ, Viktor KANICKÝ, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA, Pavel KRÁSENSKÝ, Jozef KAISER, Radomír MALINA a Kateřina PÁLENÍKOVÁ. Correlation of Acoustic and Optical Emission Signals Produced at 1064 and 532 nm Laser-induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) of Glazed Wall Tiles. In EMSLIBS 2007. Paříž: CEA/PLANI Patrick Mauchien, 2007. s. 71. info
 • KAISER, Jozef, Michaela GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Aleš HRDLIČKA, Karel STEJSKAL, Lucia REALE, Ildiko FRIDRICHOVÁ, Radomír MALINA, Miroslav LIŠKA, Kateřina PÁLENÍKOVÁ, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Mapping of the heavy-metal pollutants in plant tissues by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. In EMSLIBS 2007. 2007. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Michaela GALIOVÁ, Aleš HRDLIČKA, Viktor KANICKÝ, Vítězslav OTRUBA, Jozef KAISER, Radomír MALINA, Kateřina PÁLENÍKOVÁ a Ildiko FRIDRICHOVÁ. Investigation of LIBS and LA-ICP-MS chemical imaging of mineral microstructures. In EMSLIBS 2007. 2007. info
 • KRYŠTOFOVÁ, Olga, Karel STEJSKAL, Veronika ŠUPÁLKOVÁ, Václav DIOPAN, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav HAVEL, Vojtěch ADAM, Michaela GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER a René KIZEK. Coupling of laser induced breakdown spectroscopy and liquid chromatography with electrochemical detection to reveal the affecting of plants by cadmium (II) and lead (II) ions. In EUROanalysis XIV. 2007. info
 • KAISER, Jozef, Michaela GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Karel STEJSKAL, Lucia REALE, Ildiko FRIDRICHOVÁ, Radomír MALINA, Kateřina PÁLENÍKOVÁ, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Monitoring of the metal accumulation in vegetal tissues by Laser Induced Plasma Spectroscopy. In 18th International Symposium on Plasma Chemistry. 2007. ISBN 978-4-9903773-3-5. info
 • ZEHNÁLEK, Josef, Karel STEJSKAL, Veronika ŠUPÁLKOVÁ, Václav DIOPAN, Michaela GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, Vojtěch ADAM, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Řepa cukrovka jako nástroj pro fytoremediaci? In Výživa rostlin a její perspektivy. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. s. 422-425. ISBN 978-80-7375-068-8. info
 • GALIOVÁ, Michaela, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Karel STEJSKAL, Ildiko FRIDRICHOVÁ, Vojtěch ADAM, Josef ZEHNÁLEK a René KIZEK. Využití spektrometrie laserem indukovaného plazmatu pro stanovení olova v rostlinném materiálu. In Výživa rostlin a její perspektivy. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. s. 92-96. ISBN 978-80-7375-068-8. info
 • ŠUPÁLKOVÁ, Veronika, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Michaela GALIOVÁ, Karel STEJSKAL, Vojtěch ADAM, Ladislav HAVEL, Josef ZEHNÁLEK a René KIZEK. Zkoumání akumulace těžkých kovů v rostlinných pletivech použitím laserem indukované ablační spektroskopie a diferenční pulzní anodické rozpouštěcí voltametrie. In 4th Symposium on Biosorption and Bioremediation, Book of Abstracts. Praha: 4th Symposium on Biosorption and Bioremediation, 2007. s. 34-36. ISBN 978-80-7080-026-3. info
 • STEJSKAL, Karel, Veronika ŠUPÁLKOVÁ, Michaela GALIOVÁ, Vojtěch ADAM, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, Libuše TRNKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Změna obsahu obranných thiolových látek a chlorofylu u řepy cukrovky vystavené olovnatým iontům. In Toxcon 2007; 12. Interdisciplinary Slovak - Czech Toxicological Conference. 2007. ISBN 978-80-7071-283-2. info
 • MALINA, Radomír, Kateřina PÁLENÍKOVÁ, Ildiko FRIDRICHOVÁ, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Michaela GALIOVÁ a Viktor KANICKÝ. Experimentální sestava LIBS + LIFS na FSI VUT v Brně. In 13. Spektroskopická konference. 2007. ISBN 80-903732-2-4. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Michaela GALIOVÁ, Linda ZAORÁLKOVÁ, Tereza ČTVRTNÍČKOVÁ, Viktor KANICKÝ, Vítězslav OTRUBA, Jozef KAISER, Radomír MALINA a Kateřina PÁLENÍKOVÁ. Aplikace spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS). In 13. Spektroskopická konference. 2007. ISBN 80-903732-2-4. info
 • GALIOVÁ, Michaela, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, Radomír MALINA, Karel STEJSKAL, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Použití spektrometrie laserem buzeného plazmatu pro stanovení distribuce toxických kovů v rostlinném materiálu. In 13. Spektroskopická konference. 2007. ISBN 80-903732-2-4. info
 • KAISER, Jozef, Michaela GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Lucia REALE, Karel STEJSKAL, Ota SAMEK, Radomír MALINA, Kateřina PÁLENÍKOVÁ, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Utilization of the Laser Induced Plasma Spectroscopy for monitoring of the metal accumulation in plant tissues with high spatial resolution. In Modern Research and Educational Topics in Microscopy. Badajoz, Španělsko: Formatex, 2007. s. 434-441. ISBN 978-84-611-9418-6. info
 • SAMEK, Ota, Jorg LAMBERT, Roland HERGENRODER, Miroslav LIŠKA, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ a Sergei KUKHLEVSKY. Femtosecond laser spectrochemical analysis of plant samples. LASER PHYSICS LETTERS. 2006, roč. 3, č. 1, s. 21-25. ISSN 1612-2011. info
 • GALIOVÁ, Michaela, Veronika MOŽNÁ, Alice STAŇKOVÁ, Karel NOVOTNÝ a Viktor KANICKÝ. Studium procesů interakce laserového záření se vzorky skel a zemědělských půd pomocí spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu a optické emisní spektroskopie v indukčně vázaném plazmatu. Chemické Listy. 2006, roč. 100, č. 3, s. 204-209. ISSN 0009-2770. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Michaela GALIOVÁ, Tomáš VACULOVIČ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. The use laser induced breakdown spectrometry in the depth profile analyses of zinc coated steel. In 8-th European Workshop on Laser Ablation in Elemental Analysis. 2006. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Alice STAŇKOVÁ, Heikki HÄKKÄNEN, Jouko KORPPI-TOMMOLA, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Analysis of powdered tungsten carbide hard metal precursors using laser induced breakdown spectroscopy. In LIBS2006 Laser Induced Plasma Spectroscopy and Applications. Montreal, Canada: National Research Council Canada, 2006. s. 84. info
 • KAISER, Jozef, Lucia REALE, Miroslav LIŠKA, Anna POMA, Adele TUCCI a Karel NOVOTNÝ. Laser induced breakdown spectroscopy (Libs) as a powerful technique for investigation of the metal accumulation in vegetal tissues. In LIBS2006 Laser Induced Plasma Spectroscopy and Applications. Montreal, Kanada: National Research Council Canada, 2006. s. 78. info
 • KANICKÝ, Viktor, Karel NOVOTNÝ, Markéta HOLÁ, Linda ZAORÁLKOVÁ, Tereza ČTVRTNÍČKOVÁ, Aleš HRDLIČKA, Tomáš VACULOVIČ, Marie PIŠTĚKOVÁ, Michaela GALIOVÁ, Alice STAŇKOVÁ a Vítězslav OTRUBA. Plazmová spektrometrie s využitím laseru pro prvkovou analýzu a chemické mapování. Chemické listy. Praha,ČR: Česká společnost chemická, 2006, roč. 100, č. 8, s. 591-592. ISSN 0009-2770. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Alice STAŇKOVÁ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Analysis of powdered tungsten carbide by laser induced breakdown spectrometry. In European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Budapest: Corvinus University of Budapest, 2005. s. W54, 1 s. info
 • VACULOVIČ, Tomáš, Michaela GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Depth profiling of zinc-coated sheet using laser-induced breakdown spectroscopy. In European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Budapest: Corvinus University of Budapest, 2005. s. W55, 1 s. info
 • VACULOVIČ, Tomáš, Michaela GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA, Viktor KANICKÝ, Jozef KAISER, Miroslav LIŠKA, Ota SAMEK a Roland HERGENRODER. The use of zinc and iron emission lines in the depth profile analyses of zinc coated steel. In EMSLIBS 2005. Aachen: Fraunhofer Institut Lasertechnik, 2005. s. 37. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Alice STAŇKOVÁ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. LIBS in Environmental Analysis. In IV. International Conference on Inorganic Environmental Analysis. Pardubice: Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2005. s. 85-87. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Lenka KOPEČNÁ a Josef KOMÁREK. Divalent metal ions preconcentration by Donnan dialysis for flame AAS. In Colloquium Analytische Atomspektroskopie - CANAS 05. Freiberg: TU Bergakademie Freiberg, 2005. s. 78-78. info
 • NIEDZIELSKI, Przemyslaw, Marcin SIEPAK a Karel NOVOTNÝ. Determination of inorganic arsenic species As(III) and As(V) by high performance liquid chromatography with hydride generation atomic absorption spectrometry detection. Central European Journal of Chemistry. Warsaw, 2004, roč. 2, č. 1, s. 82-90. ISSN 1644-3624. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Studies of Laser Ablation ICP Atomic Emission Spectrometry using Laser Induced Plasma Emission Signals. ICP Information Newseltter. Dr. Ramon Barnes, ICP Information Newseltter, University Research Institute for Analytical Chemistry, 85 North Whitney Street, Amherst, MA USA, 2004, roč. 29, January, s. 198-199. ISSN 0161-6951. info
 • KANICKÝ, Viktor, Karel NOVOTNÝ a Detlef GUNTHER. Depth profile studies of Zn-coated sheets by LA-ICP-MS, LA-ICP-OES and LIBS. In 11th Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry. Budapest: G. Galbacs, 2004. s. 19-19. ISBN 963 9319 38 4. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. LA-ICP-AES and LIBS Analysis of solids. In 11th Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry. Budapešť: G. Galbács, 2004. s. 20-20. ISBN 963 9319 38 4. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. A Comparison of Laser Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation - ICP Atomic Emission Spectroscopy. In 3rd International Conference on Laser Induced Plasma Spectrosopy and Applications. Málaga: Sociedad de Espectroscopía Aplicada Universidad de Málaga, 2004. s. P-50, 1 s. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS. In Hutnícka Analytika 2003. Český Těšín: 2Theta, 2003. s. 54-62. ISBN 80-86380-15-7. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Optická emisní spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS. In Sborník abstrakt 12. Spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2003. s. 13. info
 • VACULOVIČ, Tomáš, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Spektrometrie laserem buzeného plazmatu v analýze kovových materiálů. In Sborník abstrakt 12. Spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2003. s. 42. info
 • HOLÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Využití laserové ablace pro analýzu práškových materiálů. In Sborník abstrakt 12. Spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2003. s. 43-43. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Influence of surrounding gas in laser induced breakdown spectrometry and laser ablation - ICP atomic emission spectrometry in analysis of metals. In Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIII. Granada, Spain: Universidad de Granada, 2003. s. 476-476. ISBN 84-338-3017-1. info
 • HOLÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Analysis of powdered materials by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. In Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIII. Granada, Spain: Universidad de Granada, 2003. s. 488-488. ISBN 84-338-3017-1. info
 • KANICKÝ, Viktor, Karel NOVOTNÝ, Markéta HOLÁ, Tomáš VACULOVIČ, Aleš HRDLIČKA, Lubomír PROKEŠ, Miloš HALÚZKA a Vítězslav OTRUBA. Prvková analýza pevných vzorků plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In Sborník abstrakt 12. Spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická Společnost Jana Marka Marci, 2003. s. 21-21. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Analýza materiálů pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS. In Juniormat 03 4th International Conference. Brno: Brno University of Technology Faculty of Mechanical Engineering, 2003. s. 87-90. ISBN 80-214-2462-1. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Jaroslav ŠEBELA, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Využití rychlé sekvenční ICP spektrometrie pro analýzu ocelí ve spojení s laserovou ablací. In Hutní analytika 2002. Český Těšín: 2 Theta, 2002. s. 15-19. ISBN 80-86380-10-6. info
 • JUREČKA, Petr, Pavel VOJTÍŠEK, Karel NOVOTNÝ, Jan ROHOVEC a Ivan LUKEŠ. Synthesis, characterisation and extraction behaviour of calix[4]arene-based phosponic acids. Journal of the chemical society. Perkin transactions II, Physical organic chemistry. London: Chemical society, 2002, roč. 2002, č. 7, s. 1370-1377. ISSN 1472-779X. URL info
 • MIKOLÁŠ, Jan, Petr MUSIL, Věra STUCHLÍKOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Infrared laser ablation study of pressed soil pellets with inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg: Springer, 2002, roč. 374, č. 2, s. 244-250. ISSN 1618-2642. info
 • NOVOTNÝ, Karel a Josef KOMÁREK. Preconcentration of Divalent Metal Ions for Flame AAS by Donnan Dialysis with Nafion Capillary Membrane. In XVIth Slovak Spectroscopic Conference. Book of abstracts. Košice, Slovakia: Technical University of Košice, 2002. s. 74. info
 • VACULOVIČ, Tomáš, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. The influence of atmosphere composition in the ablation chamber on the analysis of steels by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry LA-ICP-AES. In Book of Abstracts XVI-th Slovak Spectroscopic conference. Košice: Technical University of Košice, 2002. s. 49. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Věra STUCHLÍKOVÁ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Možnosti využití UV laseru pro ablaci ocelí ve spojení s ICP-AES spektrometrií. In Hutní analytika 2001. Český Těšín: 2 THETA, 2001. s. 63-68. ISBN 80-86380-06-8. info
 • NOVOTNÝ, Karel a Josef KOMÁREK. Speciation of copper, lead and cadmium in aquatic systems by circulating dialysis combined with flame AAS. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 2000, roč. 366, č. 2, s. 209-212. ISSN 0937-0633. info
 • OTRUBA, Vítězslav, Viktor KANICKÝ, Karel NOVOTNÝ a Věra STUCHLÍKOVÁ. Laserová ablace v analýze ocelí optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu. In Hutnícka analytika 2000. Český Těšín: 2 Theta, 2000. s. 47-54. ISBN 80-86380-01-7. info
 • NOVOTNÝ, Karel a Josef KOMÁREK. Využití membránových technik pro zkoncentrování a speciaci prvků v AAS. In Anorganická Analýza v Životním Prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 1999. s. 126-132. ISBN 80-86380-00-9. info
 • NOVOTNÝ, Karel a Josef KOMÁREK. The Use of the Membrane Techniques for Preconcentration and Speciation of Elements in AAS. In Proceedings of XIVth Seminar on Atomic Spectrochemistry. Košice, Slovakia: Technical University, 1998. s. 96-102. ISBN 80-88896-26-6. info
 • KOMÁREK, Josef, Karel NOVOTNÝ a Vlastimil KUBÁŇ. Speciation of Copper by FAAS after Separation with an Ion Exchange Membrane. CANAS´95 Colloquium Analytische Atomspektroskopie. 1996, roč. 95, č. 1, s. 435-440. ISSN 0945-2524. info

11. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info