prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Palackého univerzita Olomouc -Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 4. 2006
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 11. 2006
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. (VFU Brno, Fakulta veterinárního lékařství)
doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. (UK Praha, 3. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 11. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 3. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info