prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

ředitel – Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích


kancelář: B409
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8073
Životopis

Curriculum vitae

Osobní data
 • Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., nar. 15. 9. 1957, Brno, rozvedený, 3 děti, do roku 2013 nebyl členem ani kandidátem na členství žádné politické strany nebo hnutí, člen ANO 2013-2017, individuální člen evropské strany ALDE (Aliance liberálů a demokratů pro Evropsu) od 2017.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta informatiky
  Botanická 68a
  602 00Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor informatiky; děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994: Profesor informatiky (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity);
 • 1990: docent informatiky (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity);
 • 1987: CSc. v matematické informatice obhájeno na ČSAV; práce "Functional data modelling", předloženo a obhájeno bez školitele.
 • 1981: absolvoval s vyznamenáním studium matematické informatiky a teoretické kybernetiky na Přírodovědecké fakultě UJEP (nyní MU), (dipl. práce "Programová schémata a jejich aplikace"; pod vedením J. Hořejše).
Přehled zaměstníní
 • 2023 - : Ředitel CERIT;
 • 2015 - 2023: děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity;
 • 2011 - 2015: ředitel CERIT;
 • 2004 - 2011: děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
 • 1998 - 2004: rektor of Masarykovy Univerzity v Brně;
 • 1995 - : profesor informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity;
 • 1994 - 1995: docent informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity;
 • 1990 - 1994: docent informatiky a náměstek ředitele pro výzkumnou činnost na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity;
 • 1988 - 1989: Visiting Associate Professor na University of Delaware, Newark, DE, USA;
 • 1987 - 1994: náměstek ředitele pro výzkumnou činnost na Ústavu výpočetní techniky UJEP (nyní MU);
 • 1981 - 1986: výzkumný pracovník na Ústavu výpočetní techniky UJEP (nyní MU).
Pedagogická činnost
 • Informační společnost, Sémantika programovacích jazyků, Typy a důkazy, Úvod do informatiky, Lambda-kalkulus, Funkcionální datové báze, Logické programování, Teorie kompilátorů, Databázové a znalostní systémy, Logika a programování, Úvod do programování.
Výzkumná činnost
 • Informační společnost, obecné důsledky informatiky a matematické logiky, systémy založené na lambda-kalkulu, informační systémy, logické programování a programování založené na specifikacích, počítačová sazba.
Academické pobyty
 • 1996: Eisenhower Exchange Fellow (USA);
 • 1993: tříletý výzkumný pobyt na Department of Computer Science, School of Informatics, City University of London;
 • 1993: výuka v rámci TEMPUS na University of Coimbra, Portugal: "Lambda-kalkul, Fukncionální datové báze"
 • 1989: měsíční doktorský kurs na škole doktorských studií na Universitě v Pise v Itálii;
 • 1988 - 1989: 18 měsíců jako Visiting Associate Professor Computer Science na University of Delaware, Newark, DE, USA.
Univerzitní aktivity
 • 2015 - 2023: Děkan Fakulty informatiky MU;
 • 2015 -: člen Vědecké rady Masarykovy univerzity;
 • 2011 - 2015: ředitel CERIT;
 • 2004 - 2011: děkan Fakulty informatiky MU;
 • 1998 - 2004: rektor Masarykovy Univerzity;
 • 1994 - 1998: zakládající děkan Fakulty informatiky MU;
 • 1990 - 2011: člen Vědecké rady Masarykovy univerzity;
 • 1990: prorektor Masarykovy univerzity;
 • 1987 - 1994: náměstek ředitele Ústavu výpočetní techniky MU pro výzkumnou činnost.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2020 -: člen Vědecké rady FIT VUT;
 • 2014 - 2015: člen ad hoc poradní skupiny Science With and For Society programu Horizon2020;
 • 2013 - 2017: poslanec Parlamentu ČR, předseda Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu;
 • 2013 - 2015: člen CONNECT Advisory Forum (CAF) DG Connect Evropské komise;
 • 2010 - 2014: člen Rady ředitelů European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM);
 • 2010 - 2014: člen Sněmu AV ČR;
 • 2009 - 2019: člen Vědecké rady AV ČR;
 • 2002 - 2008 : Senátor Parlamentu ČR, 2002-5 člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, lidská práva a petice, 2004-6 místopředseda, 2006-8 místopředseda Ústavně-právního výboru; člen Klubu otevřené demokracie v Senátu ČR a Aliance liberállů a demokratů pro Evropu (ALDE) v Parlamentním shromáždění Rady Evropy;
 • 2006 - 2010: Evropské hnutí ČR, 2006-7 prezident;
 • 2002 - 2006: člen Sněmu AV ČR;
 • 1998 - 2004: člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.
Různé aktivity
 • 2023: Medaile FIT VUT v Brně za rozvoj informačních technologií (první recipient této medaile z oblasti vzdělávání, mimo oblast průmyslu);
 • 2023: Cena města Brna za mimořádný přínos městu;
 • 2006 -: člen výboru American Fund For Czech And Slovak leadership Studies (dříve American Fund for Czechoslovak Relief (New York, USA), 2007-18 viceprezident fondu;
 • 2006 - 2013: člen předsednictva Rady vysokých škol, předseda Legislativní komise, od r. 2009 místopředseda Rady vysokých škol;
 • 2005 - 2009: člen řídícího výboru Project on Democratic Transitions, FPRI (Filadelfie, USA);
 • 1998: Generální předseda konferencí Federated MFCS/CSL'98 Conferences, Satellite Workshops and Tutorials v Brně;
 • 1998 - 2004: Výkonný předseda českého nominačního výboru pro Eisenhower (Exchange) Fellow Multi-Nation Program;
 • 1997 - 1999: člen ekonomické komise Rady vysokých škol;
 • 1997 - 1999: člen výkonné rady ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) a výkonný ředitel CRCIM (Czech Research Consortium for Informatics and Mathematics);
 • 1995 - 1998: člen Rady ředitelů TUG (TeX Users Group);
 • 1994 - 1998: člen rady programu HESP (Higher Education Support Program of the Open Society Fund) pro Českou republiku, předseda této rady 1996--1998;
 • 1994: místopředseda podkomise pro informatiku ve Fondu rozvoje VŠ;
 • 1994 - 1997: člen národního komitétu IFIP; reprezentant ČR v komisi TC-2;
 • 1994 - 1998: člen programového výboru MFCS, Generální předseda pro CSL/MFCS'98 Federated Conferences v roce 1998;
 • 1993 - 1997: člen komise MŠMT pro rozvojové programy v informatice;
 • 1992 - 1998: člen vědecké rady European Association for Computer Science Logic;
 • 1992: předseda programového výboru konference EuroTeX'92;
 • 1991 - 1996: člen poradního komise pro informatiku při MŠMT;
 • 1991 - 1993: místopředseda národního komitétu IFIP, reprezentant ve výboru TC-2;
 • 1991 - 1997: člen programových výborů Extending Database Technology, International Conference on Database Theory;
 • 1991 - 1993: člen poradního výboru Eisenhower Exchange Fellowship;
 • 1990 - 1992: člen koordinační rady Akademické iniciativy IBM ČSFR při federální vládě, od podzimu 1991 do pozdimu 1992 předseda vědecké rady tohoto programu;
 • 1990 - 1994: člen výkonného výboru Československé informatické společnosti;
 • 1989 - 2001: člen komisí pro obhajoby DrSc a CSc. v informatice při AV ČR a několika českých a slovenských univerzit;
 • 1988 - 1992: předseda programového výboru zimní školy logického programování LOP;
 • 1987 - 1996: člen programového výboru konferencí SOFSEM.
Vybrané publikace
 • ZLATUŠKA, Jiří. Svobodné a vnitřně demokratické univerzity pro svobodnou a prosperující zemi. In Petr Hlaváček. České vize Evropy. Praha: Academia, 2014, s. 302-307. Společnost. ISBN 978-80-200-2361-2. info
 • ZLATUŠKA, Jiří. Vnější a vnitřní faktory fungování univerzit. In Full cost - výzva nebo hrozba? UK, MU, 2012, 9 s. URL URL info
 • ZLATUŠKA, Jiří. Zásady hodnoticí procedury peer review výzkumných pracovišť v informatice. In Hana Klímová, Dana Kuželová, Jiří Šíma, Jiří Wiedermann, Stanislav Žák. Hovory s informatiky 2012. Praha: ÚI AV ČR, 2012, s. 85-94. ISBN 978-80-87136-14-0. URL info
 • ZLATUŠKA, Jiří. Informační společnost a nová ekonomika. In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, s. 11-23. ISBN 80-7042-795-7. info
 • ZLATUŠKA, Jiří. Promises and Perils of an Information Society. In Local and Regional Society (ISSS2000 - Internet ve státní správě a samosprávě). Hradec Králové: Triada, 2000, s. 75-79. ISBN -. URL info
 • ZLATUŠKA, Jiří. Informační technologie mění ekonomiku. Inside. Praha: Softwarové noviny, s.r.o., 2000, roč. 1, č. 10, s. 16-21. URL info
 • ZLATUŠKA, Jiří. A Challenge of the World Turned Digital. In The Crossroads of European Culture 1998. Brno: VUTIUM Press, 1999, s. 497-500. ISBN 80-214-1249-6. info
 • ZLATUŠKA, Jiří. NTS: Programming Languages and Paradigms. EuroTeX Proceedings. Heidelberg: Dante, e.v., 1999, -, -, s. 241-246. ISSN 1438-9959. info
 • BRANDEJS, Michal a Jiří ZLATUŠKA. Employing Intranets in Order to Facilitate Reform of Higher Education in Czech Republic. In Proc. of the 3-th Int.Conference. Minsk, Belarus: State Economic University, 1998, s. 16-19. ISBN 985-426-136-0. info
 • BRIM, Luboš, Jozef GRUSKA a Jiří ZLATUŠKA. Mathematical Foundations of Computer Science 1998. Heidelberg: Springer Verlag, 1998, 846 s. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1450. ISBN 3-540-64827-5. info
 • ZLATUŠKA, Jiří. Stepping Stones to an Information Society. In SOFSEM 97 conference. Heidelberg: Springer Verlag, 1997, s. 349-372. ISBN 3-540-63774-5. info
 • ZLATUŠKA, Jiří. Education as an Information-Age Business. In RUFIS 97 international conference. 1. vyd. Prague: RUFIS, 1997, s. 49-56. ISBN 80-01-01710-9. URL info
 • ZLATUŠKA, Jiří. Vzdělání pro informační společnost. In RUFIS'97. Praha: CVUT, 1997, s. 59-68. ISBN 80-01-01710-9. URL info
 • ZLATUŠKA, Jiří. Informace a etické standardy užití počítačů. In RUFIS'97. Praha: CVUT, 1997, s. 167-173. ISBN 80-01-01710-9. URL info

17. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info