prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Vedoucí ústavu – Ústav archeologie a muzeologie


Kancelář: bud. T/225
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1532, 541 145 736
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor habilitace Archeologie středověku
Habilitační práce (veřejná část) Pohansko u Břeclavi. Raně středověké centrum jako socioekonomický systém. Význam, smysl a funkce.
Datum zahájení 23. 6. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc., (FF UK Praha)
Oponenti prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (Archeologický ústav SAV Nitra)
prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. ()
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 2. 2006
Datum zasedání VR fakulty 16. 2. 2006
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor jmenování Archeologie středověku
Datum zahájení 22. 1. 2009
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Evžen Neústupný, CSc. (FF ZČU Plzeň)
prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (SAV, UKF Nitra)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. (CMS AV ČR a UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 4. 2009
Datum zasedání VR fakulty 29. 10. 2009
Datum zasedání VR MU 8. 12. 2009
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info