prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/103
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4854
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Archeologie středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 6. 2005
Datum ukončení řízení 1. 5. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Pohansko u Břeclavi. Raně středověké centrum jako socioekonomický systém. Význam, smysl a funkce.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (Archeologický ústav SAV Nitra)
prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. ()
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 2. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc., (FF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 2. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Archeologie středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 1. 2009
Datum ukončení řízení 1. 5. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 4. 2009
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Evžen Neústupný, CSc. (FF ZČU Plzeň)
prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (SAV, UKF Nitra)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. (CMS AV ČR a UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 10. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 12. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info