prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/103
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4854
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., narozen 1971 v Novém Městě na Moravě
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1985-1989: gymnázium Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě
 • 1989-1995: studium archeologie, Ústav archeologie a muzeologie FF MU
 • 1995-1998: PGD studium archeologie, Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Přehled zaměstnání
 • od 1998: asistent, Ústav archeologie a muzeologie FF MU
 • od 1999: odb. asistent, Ústav archeologie a muzeologie FF MU
 • od 2006: docent, Ústav archeologie a muzeologie FF MU
 • od 2010: profesor, Ústav archeologie a muzeologie FF MU
 • od 2016: vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie FF MU
 • 2017: Gastprofessor Otto-Friedrich-Universität Bamberg (letní semestr 2017)
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia archeologie
 • Raný středověk Evropy
 • Archeologická teorie a metoda
 • Metodologie zpracovaní raně středověké keramiky
 • Vědecké vyhodnocení archeologických dat
 • Metodologický seminář
 • Terénní praxe (Pohansko u Břeclavi)

  Pedagogická činnost na Masarykově univerzitě Brno, Západočeské univerzitě v Plzni, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (v r. 2007) a Otto-Friedrich-Universität Bamberg (2017)
 • 2018: 060115 PR Practical fieldwork 1+2, Universität Wien, Austria

  Vedení studentů PhD:
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Masarykova univerzita, Brno, obor Archeologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • archeologie raného středověku
 • počítačová podpora v archeologii
Akademické stáže
 • 1994: Institut für Ur- und Frühgeschichte - Universität Wien (stipendium: AKTION Česká republika - Rakousko, 5 měsíců)
 • 1996: Department of Archaeology - University of Cambridge a University of Bristol (stipendium: The British Council, 1 týden)
 • 1997: Institut für Ur- und Frühgeschichte - Universität Wien (stipendium: Rakouský institut pro východní a jihovýchodní Evropu - 1 měsíc)
 • 1997/98: Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit - Otto-Friedrich-Universität Bamberg (stipendium: DAAD, 10 měsíců)
 • 1998, 1999, 2000: Scientific Research Center of the Slovene Academy of Sciences and Arts, Ljubljana (Program KONTAKT Česká republika - Slovinsko, 6 týdnů)
 • 2002-2003: Alexander von Humboldt Stiftung; Seminar für Vor- und Frühgeschichte Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M. (11 měsíců)
 • 2008: Department of Archaeology, The University of Sheffield, ERASMUS (1 týden)
 • 2015-2016: Alexander von Humboldt Stiftung; Seminar für Ur- und Frühgeschichte Georg-August-Universität Göttingen (3 měsíce)
 • 2017: Gastprofessor Otto-Friedrich-Universität Bamberg (letní semestr 2017)
Universitní aktivity
 • 1998-2016: vedoucí vědecko-výzkumné základy Masarykovy univerzity na Pohansku u Břeclavi
Projekty a mimouniversitní aktivity
 • Projekty:
 • spoluřešitel (spolu s Prof. PhDr. B. Dostálem, DrSc.; PhDr. J. Vignatiovou, CSc.; Doc. PhDr. Z. Měřínským, CSc.)- "Specializovaná výroba a její odraz v hospodářsko-společenském vývoji 8.-12. století na Moravě", GA 404/94/0410, splněno v r. 1996.
 • spoluřešitel (spolu s Prof. PhDr. V. Podborským, DrSc.; Doc. Dr. M. Konečným, Csc.; Ing. J. Smutným) - "Počítačová podpora výuky archeologie", FRVŠ č. 554/1996, splněno 1996.
 • řešitel (s Univ. Ass. Dr. E. Szameitem - Universität Wien) - "Aplikace nových informačních technologií při dokumentaci, analýze a prezentaci archeologických terénních výzkumů významných raně středověkých center" - AKTION Tschechische Republik-Österreich 1996, Nr. 10p1, splněno 1996.
 • spoluřešitel (spolu s Prof. PhDr. V. Podborským, DrSc; Dr. Ing. P. Zemčíkem) - "Počítačová podpora výuky archeologie II", FRVŠ č. 725/1998, splněno 1998, hodnoceno výborně.
 • řešitel (spolu s Doc. DDr. A. Pleterskim - Scientific Research Center of the Slovene Academy of Sciences and Art, Ljubjana) - "Scientific database of the archaeological early medieval remains in Central Europe", Program KONTAKT, ME 242 (1998), 1998-2000. Projekt vychází ze spolupráce ÚAM FF MU Brno a SAZU Ljubljana.
 • spoluřešitel - "Centrum archeologických výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku", výzkumný záměr MU CEZ:J07/98:142100001, 1998 - 2004.
 • řešitel - "Ekonomicko-sociální struktura raně středověkého centra a jeho zázemí", Grantová agentura ČR POST DOC,GA 404/99/D069, 1999-2002.
 • řešitel (spolu s Alfredem Galikem- Universität Wien)-"Rekonstruktion frühmittelalterlicher Ökologie und Ernährung in der Thaya Aulandschaft", Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, 2002-2003
 • řešitel - "Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Munitio, emporium nebo palatium velkomoravských knížat?", MŠMT ČR, program "Podpora začínajích pracovníků výzkumu (1K)" 2004-2006.
 • řešitel (spolu s Doc. DDr. A. Pleterskim - Scientific Research Center of the Slovene Academy of Sciences and Art, Ljubjana) - "Early medieval cemetery- and settlement structures", Program KONTAKT, č. 03-2004-05, 2004-2005.
 • spolupracovník - "Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech", Grantová agentura ČR, č. 404/05/2671, 2005-2007.
 • spoluřešitel - výzkumný záměr MU MSM0021622427: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku, od 2005.
 • spoluřešitel - Learning and Teaching Archaeometry, Project No. CII-BG-0057-01-0506, Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS), 2005/2006.
 • řešitel (spolu s Doc. DDr. A. Pleterskim - Scientific Research Center of the Slovene Academy of Sciences and Art, Ljubjana) - Early non-agrarian settlements as focal points of idea and knowledge transfer in mediaeval Europee, Program KONTAKT, č. 9-06-18, 2007-2008.
 • hlavní řešitel - Humboldt Kollegs: Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa, Alexander von Humboldt-Stiftung, Německo, 2009.
 • hlavní řešitel (spolu s Prof. Dr. Felix Biermann- Humboldt- Universität zu Berlin, Institut für Geschichtswissenschaften) - The System of Land Use and Settlement Structures as the Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Complex Societies in Eastern Central Europe, The Czech Science Foundation – GACR und Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2009-2011.
 • hlavní řešitel: Between Great and Přemyslid Moravia. The archaeology of the collapse and recovery of Early Medieval society, GA ČR, 2012-2016
 • hlavní řešitel (spolu s Dr. Stefan Eichert - Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie) - Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages- GA ČR a Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Österreich. 2015 - 2017
 • řešitel (spolu s doc. Michalem Hájkem): Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích (CLOVEG), Program podpory výzkumu - Mezioborové výzkumné projekty, Masarykova univerzita, 2015 - 2017
 • řešitel: Vznik raně středověké šlechty ve středovýchodní Evropě. Archeologicko-historický pohled, GA ČR, 2018 — 2021 řešitel (spolu s doc. Vladimírem Sládkem):The Formation of Multi-ethnic Complex Societies in Early Medieval Moravia. Collective Action Theory and Interdisciplinary Approach, EXPRO GA ČR, 2021 — 2025
  Výstavy:
 • spoluautor - výstava "Velkomoravský památník Pohansko", stálá expozice MM Břeclav na zámečku Pohansko u Břeclavi.

  Účast na mezinárodních konferencích (výběr):
 • Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert, Nitra, 6.-10. 11. 1994
 • Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze, Ljubljana, 22.-26. 11. 1998
 • Velká Morava mezi východem a západem, Uherské Hradiště, 28.9 - 2. 10. 1999
 • Workshop 4, Archäologie und Computer 1999, Wien, 11.-12. 11. 1999
 • Beyond the Map: Archaeology and Spatial Technologies, Ravello, Italy, 1.-2. 10. 1999
 • Workshop 5, Archäologie und Computer 2000, Wien, 9.-10. 11. 2000
 • Keramikformen des 6. bis 9. Jahrhunderts am Rand der Ostalpen, Murska Sobota, Slovinsko, 2001
 • Das Land zwischen Naab und Vils vor 1000 Jahren, Sulzbach-Rosenberg, 13-14.6. 2002
 • Enter the Past, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference, 8.-12.4. 2003, Vienna
 • Digital Earth. Information Resources for Global Sustainability. The 3rd International Symposium on Digital Earth Brno, Czech Republic, 21.-25.9. 2003
 • GeoSpatial World 2004, The Intergraph GeoSpatial Users Community, International Training and Managment Conference, May 12 - 14 2004, Fontainebleau Hilton, Miami Beach, Florida USA
 • Post-Roman towns and trade in Europe, Byzantium and the Near-East, New methods of structural, comparative and scientific analysis in archaeology, September 30 - October 3 2004, Bad Homburg, Deutschland
 • 41st International Congress on Medieval Studies, May 4-7, 2006, Western Michigan University, Kalamazoo, USA
 • Neues zur Archäologie von Slawen und Germanen in Nordbayern und den Nachbarregionen, Internationales Kolloquium des Lehrstuhls für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit sowie des Zentrums für Mittelalterstudien, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 22. und 23. Juli 2006, Deutschland
 • Archäologie und Computer. Kultureles Erbe und Neue Technologie, 18.-20. Oktober 2006, Wien, Österreich
 • 17. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V., 19.-22. März 2007, Halle (Salle), Deutschland
 • 27. Symposion des NÖ Instituts für Landeskunde. Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert, Hainburg, Kulturfabrik, Österreich, 2. bis 5. Juli 2007
 • Bayern und Slawen: Der nordostbayerische Raum im Frühmittelalter - Herrschaft, Besiedlung und Handel / Inernationales Kolloquium, Amt für Archiv und Dekmalpflege der Stadt Regensburg, Regensburg, Deutschland, 24. bis 26. Oktober 2007
 • Frühe slawische Siedlung in Mitteleuropa (6.- 9. Jahrhundert)im Lichte naturwissenschaftlicher Datierung - Internationales Symposium, Wroclaw, Polsko, 21. - 24. 10. 2008
 • Internationales Öguf-Symposium 2009, ZEITENwandel, Siedlungs- und Sozialstrukturen zwischen Spätantike und Hochmittelalter, 21. bis 24. Oktober 2009, Mauterndorf/Lungau, Land Salzburg, Österreich
 • Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. Internationale Konferenz und Humboldt-Kolleg anlässlich des 50. Jahrestages des Beginns der archäologischen Ausgrabungen in Pohansko bei Břeclav, Břeclav, 5.-9. 10. 2009
 • Great Moravian Central Places and Their Practical Function, Social Sifnificance, and Symbolic Meaning, 45th Internationl Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, USA, 13.-16.5. 2010
 • Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen an der unteren Thaya nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn? (spolu s P. Dreslerem a P. Milem), System of Land Use and Settlement Structures as a Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Societies in Eastern Central Europe, Panská Lhota 11. – 14. 10. 2010
 • Herrschaftsarchitektur des 9. Jh. im Mährischen Reich, 3. FACHTAGUNG ARBEITSKREIS PFALZENFORSCHUNG: Form und Ausstattung von Herrschaftsarchitektur vor 1000, Bamberg, 15. – 17. 10. 2010
 • Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen an der mährischbayerisch-ungarischen Grenze nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn?, Das lange 10. Jahrhundert – struktureller Wandel zwischen Zentralisierung und Fragmentierung, äußerem Druck und innerer Krise, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz,Německo, 14.-16.3. 2011
 • Velkomoravský hrad jako socio-ekonomický systém. Od vzniku po kolaps, Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy środkowej”.Społeczeństwo, gospodarka, ideologia, : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Głogów,Polsko, 28. – 30.4. 2011
 • Zentralorte und Zentralräume des Großmährischen Reiches, Zentrale Orte und zentrale Räume des Frühmittelalters in Süddeutschland, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Bad Neustadt a.d. Saale, Německo, 7. – 9. 10. 2011
 • Aneignung von Raum an den Rändern des fränkischen Reiches – politisch, ökonomisch, ideologisch und imaginär, Round Table, Projekt „Ostalpenraum revisited“, Institut für Mittelalterforschung, Wien, 10.10. 2013
 • A Forgotten Region? East Central Europe in the Global Middle Ages, The Department of Medieval Studies, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, Budapest, 26.- 29.3. 2014.
 • European Association of Archaeologists - 20th Annual Meeting 2014, Archaeology of the early medieval slave trade in Northern Europe: looking for the material evidence, Istanbul, 9.-14.9. 2014.
 • 8. Deutscher Archäologiekongress, AG Slawisches Mittelalter, Die frühen Slawen – von der Expansion zu gentes und nationes, Berlin, 5.-10. 10. 2014
 • Восточная Европа в древности и средневековье. Политические, экономические, культурные и конфессиональные связи восточной Европы внешняя политика древней Руси, XXХ юбилейные (к 100-летию со дня рождения) Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто, 17-20.4. 2018.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1997: Čestné uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Talent
 • 2000: Cena Jana Rulfa, 1. místo pro rok 1998-1999 v soutěži o nejlepší práci v oboru archeologie autorů do 36 let
 • od 2000: člen redakční rady Archeologických rozhledů
 • 2002: Best Practices Award - 1st place winners, INTERGRAPH Corporation, USA (s M. Kučerou)
 • 2003: Scientific Committee CAA Conference (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology)- Enter the Past, Vienna - Austria, 8-12 April 2003
 • 2003: Čestné uznání za vynikající výsledky řešení postdoktorského projektu reg. č. 404/99/D069 udělené předsedou Grantové agentury České republiky v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje a § 12 Nařízení vlády č. 461/2002 Sb. o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji
 • 2004: "The Intergraph Best Practices Awards" 1st place winner, INTERGRAPH Corporation, USA
 • 2006: hlavní cena OTTO GRÜNDLER MEMORIAL ENDOWMENT pro rok 2006, Congress Awards Committee, The Medieval Institute Western Michigan University, Kalamazoo, USA
 • 2006: jmenován členem rady doktorského studia programu Archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni
 • 2006: jmenován členem oborové komise doktorského studia programu Archeologie na Masarykově univerzitě, Brno
 • 2006: Cena Jana Rulfa, 1. místo pro rok 2005 v soutěži o nejlepší práci v oboru archeologie autorů do 36 let
 • 2006: člen Scientific Commitee - First International Symposium and Course: Learning and Teaching Archaeometry, Sboryanovo, Bulgaria, August 15-25, 2006
 • 2007-2015: člen Rady Archeologického ústavu Akademie věd České Republiky, Praha, veřejné výzkumné instituce
 • od 2007: člen vědecké rady edice"Studien zur Archäologie Europas" Habelt-Verlag Bonn, Německo
 • 2008: Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin
 • 2010-2017: člen Vědecké rady Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
 • 2010-2015: člen Hodnotícího panelu společenských a humanitních věd Grantové agentury České republiky
 • 2011: jmenován členem Komise Ministerstva kultury ČR pro přípravu novely památkového zákona
 • od 2011: člen vědecké rady časopisu Slavia Antiqua (Poznań, Polsko)
 • od 2013: jmenován členem oborové komise doktorského studijního programu Antrhopology and Human Genetics na Univerzitě Karlově, Praha
 • od 2014: jmenován členem zkušební komise pro státní magisterské a státní rigorózní zkoušky ve studijním programu Biologie, oboru Antropologie a genetika člověka na Univerzitě Karlově v Praze
 • od 2014: člen stálé atestační komise Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.
 • od 2014: člen vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • od 2013: člen Editorial Board časopisu Studia Universitatis Cibiniensis - Series Historica, Editura Universitatii LUCIAN BLAGA din Sibiu, Rumunsko
 • od 2015: Peer Review Expert, Slovak Research and Development Agency
 • od 2015: jmenován členem oborové rady doktorského studijního programu Egyptologie na Univerzitě Karlově, Praha
 • od 2015: jmenován členem oborové rady doktorského studijního programu Biologie, oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, Brno
 • od 2016: jmenován členem oborové komise doktorského studijního oboru Teorie a dějiny umění na FF MU
 • 2017: Gastprofessor Otto-Friedrich-Universität Bamberg
 • od 2020: člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 • od 2020: člen Hodnotící komise SASPRO2 - Slovenský akademický a vedecký program pre vedy o spoločnosti a kulture realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND
 • od 2021 řádný člen komise "Archeologie" pro udělování titulu "doktor věd" Akademie věd ČR
 • od 2021 člen Expertního týmu polské grantové agentury National Science Centre, Poland (NCN)
 • Od 2021 členem stálé komise pro metodiku hodnocení NAÚ pro oblast vzdělávání Historické vědy


  Samostatné přednášky (výběr):
 • 25.9. 1996: "Excavations at the Neolithic Settlement of Tesetice - Kyjovice and the Medieval settlement of Breclav - Pohansko (Czech Republic)" - Department of Archaeology, University of Cambridge
 • 12.1. 1998: "Břeclav - Pohansko. Ein Zentrum Großmährens" - Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Otto - Friedrich Universität Bamberg
 • 14.5. 2002: "Zum Stand und zur Perspektive der archäologischen Forschungen der frühmittelalterlichen Agglomeration in Pohansko bei Breclav/Lundenburg" - Seminar für Vor- und Frühgeschichte Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M.
 • 10.6. 2003: "Der Einsatzt des Geographischen Informationssystems bei der Analyse frühmittelalterlicher Siedlungsstrukturen: Das Beispiel Pohansko bei Břeclav, Tschechische Republik" - Graduiertenkollegs "Archäologische Analytik", Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M.
 • 6.5. 2004: "Großmähren und Pohansko bei Břeclav" - Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija.
 • 14.5. 2004: "Intergaph Geospatial Solution for Research and Education in Archaeology: A New Way to Discover Developments of Human Culture" - Education Symposium, GeoSpatial World 2004, Miami Beach, Florida USA.
 • 9.2. 2005: "Břeclavsko - jižní Morava v době slovanské" - Moravské zemské muzeum, Brno.
 • 23.3. 2006: "O archeologické explanaci, Velké Moravě a střetu civilizací" - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
 • 30.3. 2006: "Příběh jednoho obrazu. Velkomoravské centrum na Pohansku u Břeclavi" - Městské muzeum a galerie Břeclav
 • 9.5. 2006: "Disputes over Great Moravia. Chiefdom or state? The Morava or the Tisza?" - College of DuPage, Glen Ellyn, Illinois, USA
 • 23.1. 2008: "Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System" - Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte, Institut für Geschichtswissenschaften Philosophische Fakultät I, Humboldt-Universität zu Berlin
 • 8.10.2008: Kulturní kontakty Slovanů a franského západu - Východočeské muzeum v Pardubicích
 • 5.11. 2008: Early Mediaeval archaeology in Central Europe: from the Slavic migrations to the “Great Moravian Empire” - Department of Archaeology, The University of Sheffield
 • 27.5. 2009: Die sog. Dienstorganisation - Fiktion oder Realität? Die archäologische Perspektive - Projektvorträge des GWZO (Gast des Prokjektes "Grenzzonen"). Geisteswissenschaftliches Zentrum an der Universität Leipzig. Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas. Leipzig
 • 4.5. 2010: Between West and East. The Archaeology of the Early Mediaeval East-Central Europe, Amherst College, Massachusetts, USA
 • 1.11. 2010: Jižní Morava v 10. století – mezi Velkou Moravou a Přemyslovci, Ústav historických věd - Slezská univerzita v Opavě
 • 16.11. 2010: Zwischen Regensburg und Pohansko. Bayern und Mähren im frühen Mittelalter, Colloquium Praehistoricum, Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte an der Universität Regensburg
 • 11.1. 2012: Wie entwickelten sich die frühmittelalterliche Kulturlandschaft und Siedlungshierarchie? Von der Peripherie ins Zentrum und wieder zurück. Eine Fallstudie: Pohansko bei Břeclav/Lundenburg (Südmähren). Österreichisches Archäologisches Institut, Zentrale Wien
 • 4.6. 2012: Eine vergleichende Analyse von Haithabu und Pohansko. Zwei frühmittelalterliche Zentralorte an der Reichsgrenze. Archäologisches Kolloquium, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Ur- und Frühgeschichte
 • 20.11.2012: Archäologie Großmährens: neue Forschung, neue Entdeckungen, neue Fragen, COLLOQUIUM PRAEHISTORICUM, Vorträge der Vor- und Frühgeschichte, Goethe-Universität Frankfurt am Main
 • 13.1. 2014: "Productive sites“, Marktdörfer oder Zollhäuser? Neue archäologische Funde mittelalterlicher Verlustmünzen aus österreichisch-mährischem Grenzgebiet. Institut für Numismatik und Geldgeschichte. Universität Wien, Wien
 • 11.11. 2014: Pohansko bei Břeclav. Archäologische neuentdeckungen vom bedeutenden Zentralort Grossmährens, Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF),Universität Wien, Wien
 • 21.10. 2015: Das neu entdeckte Hügelgräberfeld in Bernhardsthal. In Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, Institut für Urgeschichte und historische Archäologie, Vídeň, Rakousko
 • 23.3.2018: The archaeology of identity and migration. Methods and case studies from East-Central Europe, SEMINAR SERIES IN BIOINFORMATICS, University of Fribourg, Switzerland
 • 6.2. 2023: Das Klima und die früh- und hochmittelalterlichen Siedlungsagglomerationen im östlichen Mitteleuropa, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Leipzig, Germany

  Posuzovatel návrhů výzkumných projektů a oponent:
 • od 2000: Grantová agentura Akademie věd České republiky
 • od 2001: Grantová agentura České republiky
 • od 2005: oponent disertačních prací (Ph.D.), Univerzita Karlova, Praha
 • od 2007: oponent disertačních prací (Ph.D.), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 • od 2007: oponent doktorských (DSc.) disertačních prací prací v oboru Archeologie (Akademie věd ČR)
 • od 2008: Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Österreich
 • od 2008: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Slovenija
 • od 2010: oponent disertačních prací (Ph.D.), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • od 2017: Ireland Postgraduate Scholarship, Irish Research Council, Dublin, Ireland


  Recenze knih J. Macháčka:
 • Adamka, P. Macháček, J. (ed.): Počítačová podpora v archeologii. Vydal Ústav archeologie a muzeologie. Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity. Brno 1997. 258 strán s obrázkami a prílohami v texte. Slovenská archeológia 45. 471-472. 1997.
 • Biermann, F. Jiři Macháček, Pohansko bei Breclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Studien zur Archäologie Europas 5, hrsg. von Joachim Henning und Achim Leube. Verlag Dr. Rudolf Habelt, Bonn 2007. 441 Seiten, 144 teils farbige Abbildungen. Fundstellenkatalog auf CD-Rom. Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, Jahrgang 48, Heft 3, 2007.
 • Blaich, M. C. Jiri Machacek, Pohansko bei Breclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Archäologische Informationen 31/1&2, 2008, 151-153.
 • Börner, W. Jiří Macháček, Břeclav - Pohansko. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů. Fundort Wien. Berichte zur Archäologie 6/03. 275. 2003.
 • Brather, S. Jiří Macháček, Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Studien zur Archäologie Europas 5 (Bonn 2007). Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 38, 2010 (2011) 237–242.
 • Curta, F. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. By Jiří Macháček. Bonn: Habelt. 2007. 441 pp. + 144 ill. + 131 diagrams + CD-ROM. ISBN 3 7749. 3487 8. Early Medieval Europe 16, no. 4. 2008. 504-506.
 • Felgenhauer-Schmiedt, S. Review of Machácek, Jiri, Pohansko bei Breclav: Ein Frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. October, 2008.
 • Fusek, G. Jiří Macháček: Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Studien zur Archäologie Europas. Band 5. Herausgegeben von Joachim Henning und Achim Leube. Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH. Bonn 2007. 441 strán, 144 obrázkov, 102 číslovaných tabiel v texte, 41 nečíslovaných tabiel, CD-ROM s digitálnym katalógom. ISBN 978-3-7749-3487-0. Slovenská archeológia LVI LVI -1. 2008. 170-172.
 • Fusek, G. Jiří Macháček: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Ústav archeologie a muzeologie. Filozofická fakulta Masarykovy univerztiy v Brně. Brno 2001. 298 strán, 186 obrázkov, 27 neoznačených tabiel, nemecký súhrn. ISBN 80-210-252. Slovenská archeológia 49. 389-392. 2001.
 • Herold, H. Jiři Macháček, Studie k velkomoravské keramice (Studien zur grossmährischen Keramik). Metody, analýzy a syntézy, modely (Methoden, Analysen und Synthesen, Modelle). 298 Seiten, 184 Abbildungen. Ústav archeologie a muzeologie. FF MU. Brno 2001. Archaeologia Austriaca 86. 356-357. 2002.
 • Herold, H. 2006, ‘Rezension über Macháček, J., Pohansko bei Břeclav – Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System, Studien zur Archäologie Europas 5, Bonn: Habelt, 2007’, Archaeologia Austriaca 90, Wien, 236.
 • Kalhous, D. Jiří Macháček, Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System, Studien zur Archäologie Europas 5, Bonn, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 s. + CD, ISBN 978-3-7749-3487-0. Český časopis historický 106. 384-389, 2008.
 • Kuna, M. Jiří Macháček, Břeclav - Pohansko. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů. Masarykova univerzita Brno 2002. 92 str. + CD ROM. Archeologické rozhledy 56. 267-268. 2004.
 • Mařík, J. Jiří Macháček: Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů. Masarykova univerzita Brno 2002. 101 str. s CD. Archeologické rozhledy LVI. 926-927. 2004.
 • Mühle, E.: Jiří Macháček: The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe. Early Medieval Centres as Social and Economic Systems. Translated by Miloš Bartoň. Leiden, Boston, MA: Brill, 2010. XXII, 562 S., zahlr. Tab., Graph., Abb. = East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, 10. ISBN: 978-90-04-18208-0, http://http://www.dokumente.ios-regensburg.de/JGO/Rez/Muehle_Machacek_Rise_of_Medieval_Towns.html (27.9.2012)
 • Neustupný, E. Jiří Macháček: Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System (Bonn 2007), Archeologické rozhledy 61, 150-154. 2009.
 • Petkov, K.: Máchaček, Jiří. The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe: Early Medieval Centres as Social and Economic Systems. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2010, The Medieval Review 2011/03/17, ISSN 1096-746X, http://hdl.handle.net/2022/13062.
 • Pleterski, A. Jiří Macháček: Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, Číslo 340. Brno 2002. ISBN 80-210-28020-3. 101 str., zgoščenka. Arheološki vestnik 53. 2002.
 • Pleterski, A. Jiří Macháček: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Ústav archeologie a muzeologie. Filozofická fakulta Masarykovy univerztiy v Brně, Brno 2001. ISBN 80-210-252. 298 str., 186 slik. Arheološki vestnik 53. 416-417. 2002.
 • Pleterski, A. Počítačová podpora v archeologii. Editor: Jiří Macháček. Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 1997. ISBN 80-210-1562-4. 258 str., številne ilustracije. Arheološki vestnik 50. 448-449. 1999.
 • Posluschny, A.: Rezension von J. Macháček, Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů (Brno 2002). Archäologische Informationen 28, 203-204, 2005.
 • Procházka, R.: Jiří Macháček, Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System, Památky archeologické C, 316-321. 2009.
 • Raffensperger, Ch.: Jiří Macháček, The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe: Early Medieval Centres as Social and Economic Systems . (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, 10.) Trans. Miloš Bartoň. Leiden and Boston: Brill, 2010. Pp. xxii, 562; 139 figs. $246. ISBN: 9789004182080, Speculum , Volume 87 Issue 02 , pp 581-582.
 • Unger,J.: Pavel Čáp – Jiří Macháček – Josef Špaček: Tajemství výroby velkomoravského šperku. Archeologický experiment (Praha 2011), Archeologické rozhledy 63, 359–360. 2011.
 • Curta, F. 2016: Felix Biermann, Jiří Macháček, and Franz Schopper, eds., An Thaya und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert), Speculum 91:2, 464-466.
 • Herold, H. 2016: An Thaya und Notte im Mittelalter. Vergleichende Archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im Westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Medieval Archaeology 60/1, 183-184.
 • Sébastien Rossignol, « Felix Biermann, Jiří Macháček, Franz Schopper, An Thaya und Notte im Mittelalter », Revue de l'IFHA [En ligne], | 2017, mis en ligne le 01 février 2017, consulté le 06 février 2017. URL : http://ifha.revues.org/8614
Vybrané publikace
 • MACHÁČEK, Jiří a Mária MÜLLEROVÁ. Phänomen Hacksilberschätze – die südmitteleuropäische Perspektive. In Biermann, Felix; Kieseler, Andreas; Pernicka, Ernst; von Richthofen, Jasper. Frühmittelalterliches Hacksilber im nördlichen westslawischen Raum : Archäologie und Archäometallurgie. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2022. s. 281-293. ISBN 978-3-7749-4315-5. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Robert NEDOMA, Petr DRESLER, Ilektra SCHULZ, Elias LAGONIK, Stephen JOHNSON, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Alena SLÁMOVÁ, Bastien LLAMAS, Daniel WEGMANN a Zuzana HOFMANOVÁ. Runes from Lany (Czech Republic) - The oldest inscription among Slavs. A new standard for multidisciplinary analysis of runic bones. Journal of Archaeological Science. London: Academic Press, 2021, roč. 127, č. 1, s. 1-8. ISSN 0305-4403. doi:10.1016/j.jas.2021.105333. Journal of Archaeological Science Volume 127, March 2021 info
 • MACHÁČEK, Jiří. Velkomoravská hradiska – vojenské pevnosti nebo proto-městská centra? In Hanuš, Jiří. Město a jeho symboly. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021. s. 29-38. ISBN 978-80-7325-519-0. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Großmähren im neuen Diskurs. Die Suche nach alternativen Erklärungsmodellen. In Stefan Albrecht. Goßmähren und seine Nachbarn. 1. vyd. Berlin: Peter Lang, 2021. s. 29-58. Forschungen zu Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 5. ISBN 978-3-631-84571-4. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav - Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí : archeologické výzkumy v letech 2008-2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021. 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity 510. ISBN 978-80-210-9892-3. Full text info
 • MACHÁČEK, Jiří, Margit BERNER, Petr DRESLER, Sylva DRTIKOLOVÁ KAUPOVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Vladimír SLÁDEK. Arms-bearers in separate graves from Great Moravia and the emergence of the Early Medieval military-aristocratic organization in East-Central Europe. Praehistorische Zeitschrift. Berlin: De Gruyter, 2021, roč. 96, č. 1, s. 248-285. ISSN 0079-4848. doi:10.1515/pz-2021-0020. URL URL info
 • MACHÁČEK, Jiří. Slave Trade in Great Moravia : Reality or Fiction? In Felix Biermann, Marek Jankowiak. The Archaeology of Slavery in Early Medieval Northern Europe. Cham: Springer, 2021. s. 113-126. Themes in Contemporary Archaeology. ISBN 978-3-030-73290-5. doi:10.1007/978-3-030-73291-2_9. Slave Trade in Great Moravia: Reality or Fiction? info
 • MACHÁČEK, Jiří, Stefan EICHERT, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Radek MĚCHURA, Peter MILO a Mathias MEHOFER. Lány – ein Produktionsort gegossenener Bronzen der Spätawarenzeit in der awarisch-slawischen Kontaktzone des unteren Thayatals. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Profi Press s.r.o., 2021, roč. 72, č. 2, s. 365-416. ISSN 0001-5210. doi:10.1556/072.2021.00014. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae info
 • FLAMMER, Patrik G., Hannah RYAN, Stephen G. PRESTON, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Rainer WEISS, Valerie PALMOWSKI, Sonja BOSCHERT, Katarina FELLGIEBEL, Isabelle JASCH-BOLEY, Madita-Sophie KAIRIES, Ernst RÜMMELE, Dirk RIEGER, Beate SCHMID, Ben REEVES, Rebecca NICHOLSON, Louise LOE, Christopher GUY, Tony WALDRON, Jiří MACHÁČEK, Joachim WAHL, Mark POLLARD, Greger LARSON, Adrian L. SMITH a Sylvia WARREN. Epidemiological insights from a large-scale investigation of intestinal helminths in Medieval Europe. PLoS Neglected Tropical Diseases. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 14, č. 8, s. 1-20. ISSN 1935-2735. doi:10.1371/journal.pntd.0008600. Full text info
 • EICHERT, Stefan, Jiří MACHÁČEK a Nina BRUNDKE. Grenze – Kontaktzone – Niemandsland. Die March-Thaya-Region während des frühen Mittelalters. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, 2020, roč. 36, č. 1, s. 52-67. ISSN 1011-0062. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich (BMÖ) info
 • MACHÁČEK, Jiří a Robert NEDOMA. Die Runeninschrift auf dem Rinderknochen von Břeclav, Flur Lány (Südmähren, Tschechische Republik). NOWELE. North-western European language evolution. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2020, roč. 73, č. 1, s. 116-122. ISSN 0108-8416. doi:10.1075/nowele.00036.mac. John Benjamins info
 • MACHÁČEK, Jiří. Marxisti, pseudomarxisti a neomarxisti v české archeologii. In Nodl, Martin; Węcowski, Piotr. Marxismus a medievistika : společné osudy? 1. vyd. Praha: FILOSOFIA : nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2020. s. 47-57. Colloquia mediaevalia Pragensia 22. ISBN 978-80-7007-647-7. Edice Colloquia mediaevalia Pragensia info
 • MACHÁČEK, Jiří. Magnate Court at Pohansko Near Břeclav. In Great Moravian Elites From Mikulčice. 1. vyd. Brno: Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno, 2020. s. 158-160. Czech Academy of Sciences. ISBN 978-80-7524-032-3. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Martin WIHODA. The Fall of Great Moravia : Who Was Buried in Grave H153 at Pohansko near Břeclav? 1. vyd. Leiden: Brill, 2019. 253 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 54. ISBN 978-90-04-39287-8. doi:10.1163/9789004392878. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří a Vladimír SLÁDEK. The Great Moravian Rotunda at Pohansko and an osteobiographical profile of its Founder. In Macháček, Jiří; Wihoda, Martin. The Fall of Great Moravia : Who Was Buried in Grave H153 at Pohansko near Břeclav? 1. vyd. Leiden: Brill, 2019. s. 1-38. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 54. ISBN 978-90-04-39287-8. doi:10.1163/9789004392878_002. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří. Conclusion : Who was the man buried in grave H153 in Pohansko and what happened to him and his family at the end of Great Moravia. In Macháček, Jiří; Wihoda, Martin. The Fall of Great Moravia : Who Was Buried in Grave H153 at Pohansko near Břeclav? 1. vyd. Leiden: Brill, 2019. s. 187-202. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 54. ISBN 978-90-04-39287-8. doi:10.1163/9789004392878_009. URL info
 • EICHERT, Stefan, Jiří MACHÁČEK a Nina BRUNDKE. Frontier – Contact Zone – No Man’s Land : The March/Morava – Thaya/Dyje. Borderregion during the Early Middle Ages. In Popovic, Mihailo St; Polloczek, Veronika; Koschicek, Bernhard; Eichert, Stefan. Power in Landscape : Geographic and Digital Approaches on Historical Research. Leipzig: Eudora-Verlag, 2019. s. 45-63. Digitising Patterns of Power. ISBN 978-3-938533-69-7. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří. Svatopluk’s Three Wands : the Collapse and Regeneration of Early Mediaeval Empires. In Bárta, Miroslav; Kovář, Martin. Civilisations : Collapse and Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History. 1. vyd. Praha: Academia, 2019. s. 271-314. Academia Publishing House. ISBN 978-80-200-2907-2. URL info
 • KOŠTA, Jiří, Jiří HOŠEK, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Velkomoravské meče z Pohanska u Břeclavi a okolí – nová revize. Památky archeologické. AV ČR, Archeologický ústav, 2019, roč. 110, č. 1, s. 173-235. ISSN 0031-0506. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří, Peter MILO, Wolfgang BREIBERT, Petr DRESLER, Stefan EICHERT, Anna PANKOWSKÁ a Friedel STRATJEL. Das frühmittelalterliche Hügelgräberfeld von Bernhardsthal. 1. vyd. Krems: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Abteilung Kunst und Kultur, Landessammlungen Niederösterreich, 2019. 144 s. Archäologische Forschungen in Niederösterreich, Neue Folge, Band 7. ISBN 978-3-903150-58-4. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Great Moravia - independent Slavic kingdom or Frankish march? An archaeological view. In Vostočnaja Evropa v drevnosti i strednovjekovie. Moskva, 17.-20. 4. 2018. 2018. ISBN 978-5-94067-486-3. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Das Ende Großmährens – Überlegungen zur relativen und absoluten Chronologie des ostmitteleuropäischen Frühmittelalters. Praehistorische Zeitschrift. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2018, roč. 93, č. 2, s. 307-348. ISSN 0079-4848. doi:10.1515/pz-2018-0010. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. The second Great Moravian church from Pohansko near Břeclav. In Tomasz Janiak; Dariusz Stryniak. Architektura w początkach państw Europy Środkowej. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 2018. s. 9-25. ISBN 978-83-61391-19-7. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Daša PAVLOVIČ. Spurs of the Bašelj type - evidence of the connection between Carniolan and Moravian elites in the Early Middle Ages. In Lux, Judita; Štular, Benjamin; Zanier, Katharina. Our heritage: the Slavs. 1. vyd. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2018. s. 140-159. Vestnik XXVII. ISBN 978-961-6990-36-3. info
 • SLÁDEK, Vladimír a Jiří MACHÁČEK. Skeletons from the Pohansko second church cemetery: summary and conclusions. In Sládek, Vladimír; Macháček, Jiří. At the End of Great Moravia: Skeletons from the Second Church Cemetery at Pohansko-Břeclav (9th-10th Century A.D.). Oxford: BAR Publishing, 2017. s. 187-194. BAR International Series 2836. ISBN 978-1-4073-1576-8. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Bommelohrringe und Pressblechfibeln zu Beginn der frühmittelalterlichen Körperbestattung Ostmitteleuropas. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2017, roč. 69, č. 3, s. 476-492. ISSN 0323-1267. info
 • SLÁDEK, Vladimír, Jiří MACHÁČEK, Eliška MAKAJEVOVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Martin HORA. Body mass estimation in skeletal samples using the hybrid approach : the effect of population-specific variations and sexual dimorphism. Archaeological and Anthropological Sciences. Berlin Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2016, Neuveden, č. 1, s. 1-15. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-016-0400-6. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří. Velkomoravská rotunda na Pohansku a její zakladatel. In Macháček, Jiří; Wihoda, Martin. Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi? Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 10-53. Prameny české historie ; svazek 2. ISBN 978-80-7422-548-2. info
 • KAUPOVÁ, Sylva, Petr VELEMÍNSKÝ, Estelle HERRSCHER, Vladimír SLÁDEK, Jiří MACHÁČEK, Lumír POLÁČEK a Jaroslav BRŮŽEK. Diet in transitory society : isotopic analysis of medieval population of Central Europe (ninth–eleventh century AD, Czech Republic). Archaeological and Anthropological Sciences. Berlin Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2016, Neuveden, č. 1, s. 1-20. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-016-0427-8. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Vladimír SLÁDEK. Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 506 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 455. ISBN 978-80-210-8455-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8455-2016. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University English Čeština info
 • MACHÁČEK, Jiří. Ein Gegenstand unbekannter Funktion im Kontext der großmährischen und karolingisch-pannonischen Elitengräber. In Heinrich-Tamáska, Orsolya; Herold, Hajnalka; Straub, Péter; Vida, Tivadar. "Castellum, civitas, urbs“ – Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa – Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH, 2015. s. 265-276. Castellum Pannonicum Pelsonense, Bd. 6. ISBN 978-3-89646-156-8. info
 • BIERMANN, Felix, Jiří MACHÁČEK a Franz SCHOPPER. Vorwort. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 13. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4. info
 • MACHÁČEK, Jiří. O Velké Moravě, archeologii raného středověku i o nás samých. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2015, roč. 67, č. 3, s. 464-494. ISSN 0323-1267. info
 • BIERMANN, Felix, Jiří MACHÁČEK a Franz SCHOPPER. An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. 351 s. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4. info
 • SLÁDEK, Vladimír, Jiří MACHÁČEK, Christopher RUFF, Eliška SCHUPLEROVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Martin HORA. Population-specific stature estimation from long bones in the early medieval Pohansko (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropology. USA: Wiley-Liss, 2015, roč. 158, č. 2, s. 312-324. ISSN 0002-9483. doi:10.1002/ajpa.22787. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Pavel ČÁP, Petr DRESLER, Antonín PŘICHYSTAL, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Eliška SCHUPLEROVÁ a Vladimír SLÁDEK. Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 105, č. 1, s. 87-153. ISSN 0031-0506. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen im mährisch-bayerisch-ungarischen Grenzgebiet nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn? In Kleinjung, Christine Alexandra; Albrecht, Stefan. Das lange 10. Jahrhundert. Struktureller Wandel zwischen Zentralisierung und Fragmentierung, äußerem Druck und innerer Krise. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2014. s. 263-282. ISBN 978-3-88467-228-0. info
 • MACHÁČEK, Jiří. The Byzantine mission and evidence of its activities in Pohansko near Břeclav. In Kouřil, Pavel. The Cyril and Methodius mission and Europe – 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia. Brno: The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, 2014. s. 92-101. ISBN 978-80-86023-51-9. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Ernst LAUERMANN, Peter MILO a Friedel STRATJEL. Das neu entdeckte Hügelgräberfeld in Bernhardsthal/ Föhrenwald-Pfoarwiesn im Kontext der archäologischen Forschung am Zusammenfluss von March und Thaya. In Lauerman, Ernst; Trebsche, Peter. Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie. Asparn / Zaya: Urgeschichte museum Niederösterreich Asparn / Zaya, 2013. s. 76-80. ISBN 3-85460-280-4. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO a Friedel STRATJEL. LLS jako součást komplexní archeologické prospekce v zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Gojda, Martin; John, Jan et al. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny = Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape. 1. vyd. Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 111-126. ISBN 978-80-261-0194-9. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Great Moravian Central Places and their Practical Function, Social Significance and Symbolic Meaning. In Ettel, Peter; Werther, Lukas. Zentrale Orte und Zentrale Räume des Frühmittelalters in Süddeutschland. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2013. s. 235-248. ISBN 978-3-88467-212-9. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Radek MĚCHURA. Raně středověké olovo z jižní Moravy a hutnické centrum na Slezsko-krakovské vysočině. In Boroń, Piotr. Argenti Fossores et alii. Wrocław: Chronicon, 2013. s. 275-287. Chronica Silesiae Superioris I. ISBN 978-83-935760-6-7. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER a Michal RYBNÍČEK. Dendrochronologische Datierung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Pohansko bei Břeclav und der so genannte Blatnica-Mikulčice – Horizont. In Dulinicz, Marek; Sławomir Moździoch, Sławomir. The Early Slavic settlement in Central Europe in the light of new dating evidence. Wrocław: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Science, 2013. s. 151-167. ISBN 978-83-63760-10-6. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Klappwaagen, Gewichte und Münzen. Eine Studie zum mährischen-niederösterreichischen Grenzraum im frühen Mittelalter. In Theune, Cladia - Scharrer-Liška, Gabriele - Huber, Elfriede Hannelore - Kühtreiber, Thomas. Stadt - Land - Burg. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH, 2013. s. 365-376. Internationale Archäologie, Studia honoraria ; 34. ISBN 978-3-89646-553-5. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Nový začátek. U kolébky dnešních civilizací (600-1000). In Bárta, Miroslav; Kovář, Martin. Civilizace a dějiny : historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Praha: Academia, 2013. s. 231-257. Humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2301-8. info
 • DRESLEROVÁ, Gabriela, Mária HAJNALOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Subsistenční strategie raně středověkých populací v dolním Podyjí. Archeozoologické a archeobotanické vyhodnocení nálezů z výzkumu Kostice – Zadní hrúd (2009–2011). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 825-850. ISSN 0323-1267. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Martin WIHODA. Dolní Podyjí mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologicko-historická interpretace výsledků interdisciplinárního výzkumu z let 2007–2012. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 878-894. ISSN 0323-1267. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 663-705. ISSN 0323-1267. info
 • VIDEMAN, Jan a Jiří MACHÁČEK. Nové mincovní nálezy z dolního Podyjí v kontextu raně středověké Moravy. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 851-871. ISSN 0323-1267. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER a Peter MILO. Archeologický výzkum raně středověkého sídliště Kostice – Zadní hrúd v letech 2009–2011. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 735-775. ISSN 0323-1267. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Jan VIDEMAN. Monetisation of early medieval Moravia in the light of new archaeological discoveries in the Lower Dyje Region (Czech Republic). In Bogucki, Mateusz; Rębkowski, Marian. Economies, Monetisation and Society in West Slavic Lands 800–1200 AD. Szczecin: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Centre for Medieval Archeology of the Baltic Region in SzczecinChair of Archaeology, Szczecin University, 2013. s. 177-199. ISBN 978-83-63760-16-8. info
 • BIERMANN, Felix a Jiří MACHÁČEK. Pennigsberg und Pohansko : vergleichende Untersuchungen zu Landnutzungssystemen und Siedlungsstrukturen im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa. In Biermann, Felix; Kersting, Thomas; Klammt, Anne; Westphalen, Thomas. Transformationen und Umbrüche des 12./13. Jahrhunderts. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 64. Langenweißbach: Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, 2012. s. 181-190. ISBN 978-3-941171-56-5. info
 • MACHÁČEK, Jiří. «Great Moravian State» - a controversy in Central European medieval studies. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. Sankt-Peterburg, 2012, Neuveden, č. 1, s. 5-26. ISSN 1995-848X. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Archeologie údolní nivy aneb Proč možná zanikla Velká Morava. Vesmír. Praha: Vesmír s.r.o., 2012, roč. 91, č. 10, s. 566-569. ISSN 0042-4544. info
 • GALUŠKA, Luděk, Jiří MACHÁČEK, Karol PIETA a Hedvika SEDLÁČKOVÁ. The glass of Great Moravia : vessel and window glass, and small objects. Journal of Glass Studies. Corning, NY: The Corning Museum of Glass, 2012, roč. 54, č. 1, s. 61-92. ISSN 0075-4250. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří. "Velkomoravský stát“ – kontroverze středoevropské medievistiky. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2012, roč. LXIV, č. 4, s. 775-787. ISSN 0323-1267. info
 • ČÁP, Pavel, Jiří MACHÁČEK, Josef ŠPAČEK a Martin HLOŽEK. Tajemství výroby velkomoravského šperku. Archeologický experiment. Praha: Koniasch Latin Press, 2011. 160 s. KLP. ISBN 978-80-86791-86-9. info
 • ČÁP, Pavel, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Grossmährische Kirchen in Pohansko bei Břeclav. In Lumír Poláček - Jana Maříková-Kubková. Internationale Tagungen in Mikulčice VIII. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i., 2011. s. 187-204. ISBN 978-80-86023-92-2. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Šimon UNGERMAN. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. In Studien zur Archäologie Europas 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. 689 s. ISBN 978-3-7749-3730-7. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Fünfzig Jahre archäologische Ausgrabungen in Pohansko bei Břeclav. In Macháček, Jiří - Ungerman, Šimon. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. s. 15-33, 18 s. ISBN 978-3-7749-3730-7. URL info
 • MILO, Peter, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Geopysical prospection at the Břeclav - Pohansko stronghold. In Macháček, Jiří - Ungerman, Šimon. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. s. 79-88. ISBN 978-3-7749-3730-7. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří. The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe : Early Medieval Centres as Social and Economic Systems. Leiden - Boston: Koninklijke Brill NV, 2010. 562 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-18208-0. URL info
 • GREGEROVÁ, Miroslava, Renata ČOPJAKOVÁ, Veronika BERÁNKOVÁ, Petr BIBR, Vladimír GOŠ, Dana HANULÁKOVÁ, Martin HLOŽEK, Blanka HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Lucie KRISTOVÁ, Zuzana KULJOVSKÁ, Jiří MACHÁČEK, Marian MAZUCH, Rudolf PROCHÁZKA, Radek ŠKODA a Dalibor VŠIANSKÝ. Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 311 s. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5168-3. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Zur Methode der Bearbeitung der (frühmittelalterlichen) Keramik aus Siedlungsarealen. In Analysing Pottery. Processing - Classification - Publication. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2010. s. 41-71, 30 s. ISBN 978-80-223-2748-0. info
 • DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC a Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 112-138, 750-752, 39 s. ISBN 978-80-7422-027-2. info
 • HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Medical-anthropological analysis of bone remains from the 5th century (Líbivá, Czech Republic). In 18th European meeting of the Paleopathology Association. 2010. info
 • BOUZEK, Jan, Martin GOJDA, Jan KLÁPŠTĚ, Jiří MACHÁČEK, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Vladimír PODBORSKÝ a Pavel VAŘEKA. Česká archeologie na rozcestí. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2010, LXII, č. 4, s. 712-714. ISSN 0323-1267. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Disputes over Great Moravia: chiefdom or state? the Morava or the Tisza River? Early Medieval Europe. Wiley-Blackwell, 2009, roč. 17, č. 3, s. 248–267. ISSN 0963-9462. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. 2009. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2009. Internationale Konferenz, Abstracts. info
 • DRESLER, Petr, Michal KUČERA, Jiří MACHÁČEK, Radek PETRŽELKA, Marek VLACH a Ondřej ŽÍDEK. POHAN DATA SERVER - digitální datový sklad archeologické organizace. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 30-46. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 120- 147, 29 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav. In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 229-270. ISBN 80-86023-84-2. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Středoevropský model a jeho archeologické testování. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 106, č. 3, s. 598-626. ISSN 0862-6111. info
 • DOSTÁL, Bořivoj, František KALOUSEK a Jiří MACHÁČEK. Die Kirche von Pohansko bei Břeclav (Mähren). In Die frühmittelalterlichen Wandmalereien Mährens und der Slowakei. Archäologischer Kontext und herstellunstechnologische Analyse. 1. vyd. Innsbruck: Römisch-germanisches Zentralmuseum Mainz und Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 2008. s. 63-77. Monogr. z. Frühgeschichte u.Mittelalterarchäologie. ISBN 978-3-7030-0457-5. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Großmähren, das Ostfränkische Reich und der Beginn des Staatsbildungsprozesses in Ostmitteleuropa - Archäologische Perspektiven. In Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchiv, 2008. s. 249-282, 35 s. Mitteilungen aus dem NÖ Landesarchiv 13. ISBN 978-3-901635-15-1. info
 • DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Palatium der mährischen Herrscher in Pohansko bei Břeclav. Quaestiones Medii Aevi Novae. Warszawa: Societas Vistulana, 2008, roč. 13, č. 1, s. 107-125. ISSN 1427-4418. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 s. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, č. 2, s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK a Jiří HOŠEK. Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi. Památky archeologické. Praha, 2007, XCVIII, č. 1, s. 129-184. ISSN 0031-0506. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Early medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg:munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 1: The Heirs of the Roman West, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. 473-498. ISBN 978-3-11-018356-6. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Petr DRESLER. Počítačová podpora v archeologii 5. 2006. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků? Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2005, LVII, č. 1, s. 100-138. ISSN 0323-1267. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. GIS and the Excavation of the Early Medieval Centre in Pohansko, Czech Republic. In Enter the Past. The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage. BAR International Series 1227. Oxford: Archaeopress, Publisher of British Archaeological Reports, 2004. s. 246-249. ISBN 1-84171-592-1. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Rekonstrukce kultiště na Pohansku u Břeclavi. ERA 21 - ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2004, roč. 4, č. 4, s. 70-72. ISSN 1213-6212. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Jiří GOLÁŇ. Velkomoravské hradisko Pohansko a jeho zázemí. In Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. 1. vyd. Břeclav: Moraviapress Břeclav, a.s., 2004. s. 513-526, 12 s. Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. ISBN 80-86181-68-5. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Back to the Future. Geo:connexion. Huntingdon: GEO:connexion Limited, 2003, volume 2, issue 1, s. 48-50. ISSN 1476-8941. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Jiří GOLÁŇ a Michal KUČERA. The Application of GIS in the Archaeology - intra and inter site analysis in Breclav - Pohansko, Czech Republic. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, Proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. s. 246-262. ISBN 80-210-3223-5. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Masaryk University unearths the past. Global Link, Intergraph Mapping and Geospatial Solutions International Newsletter. Huntsville: Intergraph, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 13. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Pohansko-Břeclav. In Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2003. s. 226-230. Band 23. ISBN 3-11-017535-5. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Archeologie, historie a teorie systémů. In Sedmdesát neustupných let. Plzeň: Katedra archeologie, FHS ZČU v Plzni, 2003. s. 121-129, 10 s. Sborník k životnímu jubileu prof. E. Neustupného. ISBN 80-86473-63-5. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 101 s. Spisy MU v Brně Filozofická fakulta.Číslo 340. ISBN 80-210-2820-3. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Die neue Funde der ältesten verzierten frühslawischen Keramik in Mähren. In Frühe Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. 1. vyd. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002. s. 177-181. ISBN 961-6169-22-X. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Michal B. SOUKUP. Bibliografická služba a internet. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, LIII, č. 1, s. 182. ISSN 0323-1267. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav - ein bedeutendes Zentrum Großmährens. In Velká Morava mezi Východem a Západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. s. 275-290. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 17. ISBN 80-86023-28-1. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 299 s. ISBN 80-210-2525-5. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Räumliche Analysen der archäologischen Daten von Pohansko bei Breclav/Lundenburg mit Hilfe des GIS. In Archäologie und Computer 2000, Workshop 5. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2001. s. 44-61. ISBN 3-902086-03-3. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Pohansko a GIS. GEOinfo. Brno: Computer Press, a.s., 2001, VIII, č. 4, s. 30-33. ISSN 1211-1082. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Andrej PLETERSKI. Altslawische Kultstrukturen in Pohansko bei Břeclav (Tschechische Republik). Studia mythologica Slavica. Ljubljana: ZRC SAZU, 2000, III, č. 1, s. 9-22. ISSN 1408-6271. info
 • MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Pohan - GIS der archäologischen Lokalität. In Archäologie und Computer 1999. 1. vyd. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2000. s. 103-146. ISBN 3-902086-01-7. info
 • MACHÁČEK, Jiří. K absolutní a relativní chronologii keramiky středodunajské kulturní tradice na jižní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 5, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, 1,, s. 25-56. ISSN 1211-6327. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. In Handbuch zur Ausstellung I, Europas Mitte um 1000 (hsg. von A. Wieczorek u. H.-M. Hinz). 1. vyd. Stuttgart: Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung, Deutsches Historisches Museum zu Berlin, 2000. s. 330-332. ISBN 3-8062-1544-8. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Die heiligen Bezirke in Pohansko bei Břeclav-ein Beitrag zur Kenntnis des Heidentums und des Christentums der mitteleuropäischen Slawen im frühen Mittelalter,. In Handbuch zur Ausstellung I, Europas Mitte um 1000 (hsg. von A. Wieczorek u. H.-M. Hinz). 1. vyd. Stuttgart: Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung, Deutsches Historisches Museum zu Berlin, 2000. s. 405-406. ISBN 3-8062-1544-8. info
 • KUČERA, Michal a Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi. GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč. 98, č. 6, s. 56-59. ISSN 1211-1082. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Studie zur Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition. Slovenská archeológia. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1998, XLV, 2,, s. 353-418. ISSN 1335-0102. info
 • Počítačová podpora v archeologii. Edited by Jiří Macháček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 258 s. : i. ISBN 80-210-1562-4. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Metoda základního zpracování archeologických vědeckých dat s pomocí počítačové podpory. In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. s. 33-45. ISBN 80-210-1562-4. info
 • MACHÁČEK, Jiří. Die Analyse des Brandgräberfeldes von Břeclav-Pohansko. Bemerkungen zur slawischen Ethnogenese in Mitteleuropa. Archaeologia Austriaca : Beiträge zur Paläanthropologie, Ur- und Frühgeschichte Österreichs. Wien: Franz Deuticke, 1995, roč. 79, č. 1, s. 219-231. ISSN 0003-8008. info

8. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info