prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Obchodní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 5. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 5. 2009
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě)
JUDr. Ivana Štenglová (Nejvyšší soud)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 6. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 13. 10. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info