Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Eliška Poláčková, nar. 3. 5. 1986, svobodná
Pracoviště
 • Katedra divadelních studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, Ph.D., KDS FF MU, "Teatralita středověké literatury doby lucemburské" (školitelka: Eva Stehlíková)
 • 2011: Teorie a dějiny divadla - Latinský jazyk a literatura, Mgr., "Plautův Pseudolus po česku - překlady a inscenace", KDS a ÚKS FF MU
 • 2010: Anglický jazyk a literatura, Bc., "Everyman and Homulus: Analysis of Their Genetic Relation", KAA FF MU
 • 2008: Český jazyk a literatura - Latinský jazyk a literatura, Bc., "Balada Karla Jaromíra Erbena Svatební košile - geneze a recepce textu", ÚČJ a ÚČLK FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2016-nyní: Katedra divadelních studií FF MU, odborná (od 2017) asistentka
 • 2014-nyní: Kabinet pro klasická studia FÚ AV ČR, Oddělení antických tradic, vědecká pracovnice
 • 2012-2014: Centrum pro inovace uměnovědných studií - Ústav hudební vědy FF MU, odborná pracovnice
Pedagogická činnost
 • Výuka antického římského a středověkého divadla v rámci cyklu Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury I, DAMU (opakovaně)
 • jaro 2018: Angličtina pro teatrology; Modern Czech Theatre and Culture (KDS FF MU); Teatralita středověku (KDV FF MU)
 • podzim 2017: Plankty - mezi textem a performancí; Angličtina pro teatrology (KDS FF MU); Inscenace římské komedie - workshop (UKS FF MU); Text v textu, seminář; Spílání divadlu, seminář (KDV FF MU)
 • jaro 2017: Teatralita středověkých událostí; Angličtina pro teatrology (KDS FF MU); Plautova Mostellaria,seminář (KDV FF MU)
 • podzim 2016: Středověké divadlo, přednáška; Angličtina pro teatrology, seminář (KDS FF MU); Antické drama a jeho recepce (UKS FF MU)
 • jaro 2016: Hippolytos a Faidra, seminář; Angličtina pro teatrology, seminář (KDS FF MU); Divadelní scénář jako intertext, seminář (KDV FF UK)
 • podzim 2015: Antické divadlo, přednáška; Angličtina pro teatrology, seminář (KDS FF MU); Archaická latina - Plautus (UKS FF MU)
 • jaro 2015: Angličtina pro teatrology, seminář (KDS FF MU)
 • podzim 2014: Angličtina pro teatrology, seminář (KDS FF MU, KKS AV ČR)
 • jaro 2014: Angličtina pro teatrology, seminář (KDS FF MU)
 • jaro 2014: Plautovi Menaechmi, seminář (KDV FF UK)
 • podzim 2013: Latina pro teatrology, seminář (KDS FF MU)
 • jaro 2012: Překlad pro divadlo, seminář, s doc. Pavlem Drábkem (KDS FF MU)
 • 2009-2010: Základy lékařské terminologie, seminář a cvičení, anglicky (LF MU)
Vědeckovýzkumná činnost
 • latinské drama a divadlo, středověké drama a divadlo, překlad pro divadlo
 • 2017-2018: "Vymyšlená Ithaka". Recepce antické mytologie v české kultuře, projekt Oddělení antických tradic KKS FÚ AV ČR podořený programem Strategie AV21, spoluřešitelka
 • 2014-2016: "Ve stínu helénského slunce" - recepce antiky v českých zemí od 19. stol. do současnosti, projekt Oddělení antických tradic KKS FÚ AV ČR podořený programem Strategie AV21, spoluřešitelka
Akademické stáže
 • Výuka v rámci programu Erasmus+, Department of Theatre Studies, University in Bergen, 5.–6. 3. 2018
 • 5denní pobyt v Vitterhetsakademiens bibliotek, knihovně švédské akademie věd (Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien), 28. 8.–1. 9. 2017,financován AV ČR, v. v. i.
Univerzitní aktivity
 • říjen 2018: "Liminality of the altar/piece in the Middle Ages. Liturgical and Para-liturgical performances", spoluautorství konferenčního příspěvku (s Janem Klípou) na mezinárodní konferenci Liminality and the Medieval Art II (Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU)
 • září 2018: "‘O Strange Humour!’ Translating Plautus For Performance", konferenční příspěvek na mezinárodní ESSE Conference (KAA FF MU), v rámci bloku organizovaného Pavlem Drábkem a Pascale Drouet "Literary Hermeneutics: Openness In Translating Drama and Verse
 • červenec 2018: "Titus Maccius Plautus a římská komedie", vyžádaná popularizační přednáška na festivalu barokního divadla Moravský Parnas, Mikulov
 • červenec 2018: "A Prince or a Pauper?: Staging Noble Lineage in the Coronation Order of Emperor Charles IV", konferenční příspěvek na Leeds International Medieval Conference, v rámci bloku organizovaného Société Internationale pour l´étude du théâtre médiéval
 • duben 2018: "Středověký plankt - mezi textem a performancí". Vyžádaná přednáška na 65. medievistickém pátku (Ústav PVH a archivnictví, Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
 • březen 2018: Antické divadlo jako zrcadlo společnosti, přednáška v rámci cyklu CŽV Klasická tradice a současnost, Ústav klasických studií FF MU
 • březen 2018: "Nechte si ty svoje fóra... teda fóry". Úskalí překladu římské komedie, přednáška na Dnu s překladem Ostravské univerzity, s Tomášem Weissarem
 • říjen 2017: Středověké divadlo v českých zemích, vyžádaná přednáška pro U3V MU
 • říjen 2017: Teatralita středověku, vyžádaná přednáška v rámci Teatralogické společnosti
 • listopad 2016: spoluorganizace mezinárodní konference "Brno Theatralia Conference 2016: Czech and Slovak Scenography for Shakespeare" (s Šárkou Havlíčkovou Kysovou a Naďou Satkovou), pořádající instituce FF MU (KDS).
 • červenec 2015: Aktivní účast na konferenci International Medieval Congress, Leeds, UK; "Between Text and Performance: Planctus as Liminal Genre".
 • listopad 2014: Vyžádaná přednáška v ÚČL AVČR, "Staročeské a latinské plankty - mezi textem a performancí".
 • říjen 2014: Příspěvek na doktorandském symposiu, "Performativita českého vrcholného středověku".
 • červen 2014: Vyžádaná přednáška na Letní škole klasických studií, "Plautův Amfitryon a ti druzí".
 • květen 2014: Vyžádaná přednáška v Centru medievistických studií, Praha, "Středověké divadlo".
 • březen 2014: Vyžádaná přednáška na KDS FF MU, "Středověký Mastičkář třikrát jinak", s prof. Evou Stehlíkovou a dr. Martinem Bažilem.
 • červenec 2013: Aktivní účast na konferenci „Triennial Colloquium of the Société Internationale pour l'étude du Théâtre Médiéval”, Poznaň (Polsko), příspěvek „Ungeuntarius or the Ointment Seller: omnipresent character in European medieval drama“.
 • červenec 2012: Vyžádaná přednáška na „Letní škole klasických studií“, „Plautův Pseudolus po česku“.
 • červen 2012: Aktivní účast na konferenci „Postgraduate Symposium of Ancient Drama”, Oxford a Londýn, Velká Británie, příspěvek „The Site-Specific Seneca“.
 • leden 2011: Aktivní účast na konferenci „Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage“, Coimbra (Portugalsko), příspěvek „Seneca´s Phaedra – A Overpassionate Heroine: Analysis of Hana Burešová´s Faidra“.
 • 2010-2012: Členka užší redakce studentského časopisu o divadle RozRazilu online, vedení rubriky Festivaly.
 • červenec 2008: Aktivní účast na Letní škole antického dramatu, European Network of Reasearch and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama, Epidauros, Řecko.
Mimouniverzitní aktivity
 • Vedení závěrečných a ročníkových prací na Katedře divadelní vědy FF UK: ročníková práce Elišky Šolcové „Faidra Hippolytovi aneb Listy heroin – šest antických hrdinek pro současné jeviště“; ročníková práce Lukáše Černého „Bratři v křiku. Frank Castorf a jeho herecká estetika“ (rozpracováno)
 • říjen 2018: konferenční příspěvek "Translating ‘Curculio’ For Stage" (společně s Tomášem Weissarem), Ludi Plautini Sarsinates II, Sarsina (Itálie)
 • květen 2018: vyžádaná přednáška "Středověký plankt - mezi textem a performancí" v rámci cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat Ústavu řeckých a latinských studií na FF UK
 • prosinec 2017: konferenční příspěvek "Divadelní potenciál Listů heroin", Roma avrea MMXVII Ovidiovské kontexty a inspirace (společně s Eliškou Šolcovou)
 • červenec 2017: Organizace Letní školy klasických studií „Eikón, imago, simulacrum. Obrazy a vizualita antiky“ v Brně, 1.–4. 7. 2017, pořadatel: Kabinet pro klasická studia AV ČR a KDS FF MU; přednáškový blok "Antika ve středověké katedrále" (s Mgr. Amálií Bulandrovou)
 • listopad 2016: Vyžádaná přednáška "Od Plauta k Donutilovi aneb Otrok v římské komedii" pro veřejnost na Dnu otevřených dveří Kabinetu pro klasická studia AV ČR, v.v.i.
 • listopad 2016: Vyžádaná přednáška "Římské divadlo" v cyklu Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury I, DAMU.
 • říjen 2016: Vyžádaná přednáška "Antika v literatuře středověkých Čech" v cyklu přednášek pro U3V na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
 • červenec 2016: spoluorganizace Letní školy klasických studií "Vstaň a pojď s námi! Písemnictví, vzdělanost a umění doby Karla IV." (s Alenou Sarkissian), pořádající instituce KKS AV ČR, v.v.i.
 • listopad 2015: Vyžádaná popularizační přednáška na Dni latiny (ÚŘLS FF UK), "Lotr ‒ šibeničník ‒ budižkničema. Postava otroka v římské komedii".
 • listopad 2015: Popularizační přednáška v rámci Dne otevřených dveří FÚ AVČR, "Antická literatura jako performance".
 • září 2015: Příspěvek na konferenci Stříbrný Řím (ÚŘLS FF UK), "Česká divadelní recepce Seneky… aneb Faidra".
 • červenec 2015: Vyžádaná přednáška na Letní škole klasických studií v Broumově, "České překlady liturgických děl jako prostředek klášterního vzdělávání".
 • listopad 2014: Popularizační přednáška v rámci Dne otevřených dveří FÚ AVČR, "Achilles nebo Brad Pitt aneb Jaká antika?".
 • 2006-2012: dramaturgyně Divadla Aldente
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2. místo v Ceně Evalda Schorma za původní hru, dramatizaci či překlad hry, Divadelní agentura Dilia, 2018 (překlad hry Tita Maccia Plauta "Curculio aneb Darmojed", překl. tým Tomáš Weissar, Eliška Poláčková, Daniela Urbanová, Radek Černoch)
 • 2. místo ex aequo v Ceně děkana za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce za disertační práci "Teatralita středověké literatury doby lucemburské"
 • Divadelní grant divadelní agentury Dilia 2018 na podporu inscenace vlastního překladu Plautovy komedie Curculio (spolu s Tomášem Weissarem, Danielou Urbanovou a Radkem Černochem)
Vybrané publikace
 • URBANOVÁ, Daniela, Tomáš WEISSAR, Radek ČERNOCH a Eliška POLÁČKOVÁ. Několik poznámek k českému překladu Plautovy komedie Curculio. In J. Balegová, E. Brodňanská, F. Šimon. Hortus Graeco-latinus Cassoviensis II. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košicích, FF Katedra klasickej filológie, 2018. s. 241-257, 17 s. ISBN 978-80-8152-590-2. Elektronická verze sborníku info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Několik poznámek k teatralitě (českého) středověku. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 53-70. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2018-1-3. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. "Manželské skutky radostně plodiechu". Médeia ve staročeské Kronice trójanské. Praha: Filosofia, 2018. s. 85-109, 24 s. ISBN 978-80-7007-521-0. info
 • WEISSAR, Tomáš, Eliška POLÁČKOVÁ, Daniela URBANOVÁ a Radek ČERNOCH. Titus Maccius Plautus: Darmojed. Brno, 2017. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Stereotypy v českých překladech Tita Maccia Plauta. In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková. Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Nakladatelství Filosofia, 2016. s. 243-316, 339-410. ISBN 978-80-7007-460-2. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Slunce, stín a sahara. Několik slov k metodologii. In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková. Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Nakladatelství Filosofia, 2016. s. 9-16. ISBN 978-80-7007-460-2. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Chorikiova obrana herců. Theatralia, Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 308-310. ISSN 1803-845X. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Dvojí tvář středověkého herce. In Živá historie. Brno: Extra Publishing, 2016. s. 51-53. ISSN 1802-2278. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Ancient Greek and Roman Theatre. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 554 s. ISBN 978-80-210-7037-0. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Mutato nomine dicor nunc Homulus. Latin Translation of the Morality Play of Elckelijc. Listy filologické, Praha: Kabinet pro klasická studia, 2012, roč. 135, č. 3-4, s. 323-339. ISSN 0024-4457. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Český překlad antických her : Quo Vadis? Theatralia/Yorick, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 136-150. ISSN 1803-845X. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Římské divadlo v době císařské aneb Jeden den filozofa Senecy. In Seneca: Faidra. Brno: Městské divadlo Brno, 2012. s. 71-84, 13 s. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Jonathan Chadwick: Hra. : Městské divadlo Zlín, 2012. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Potřebujeme nové formy? Reflexe finálových textů Ceny Konstantina Trepleva pro mladé dramatiky uvedených na festivalu DHNP "Jirka Kniha hledá autora". Theatralia/Yorick, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, s. 227-233. ISSN 1803-845X. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Seneca’ Phaedra – an over passionate heroine: analysis of Hana Burešová’s Faidra. In Maria de Fátima Silva, Susana Hora Marques. Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage. University of Coimbra: Centre of Classical and Humanistic Studies, 2010. s. 109-119, 127 s. ISBN 978-989-8281-40-1. info

21. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info