prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.


telefon: 532 23 2504
e‑mail: