prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.


telefon: 532 23 3644
e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Oborová komise Hematologie, Hematology
Oborová rada Oncology and Hematology, Onkologie a hematologie
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Interní hematologická a onkologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
telefon 532 23 3644, 642
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1830
Interní informace Portál MU IS MU