doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.


telefon: 532 23 8386
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Luboš Minář, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Gynekologie a porodnictví
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 11. 2018
Datum ukončení řízení 1. 6. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Analýza vybraných charakteristik týkajících se diagnózy, prognózy a radikální operační léčby gynekologických malignit
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. (Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň)
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. (Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc)
doc. MUDr. Martin Redecha, Ph.D. (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava)
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady)
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. (Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info