doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení AV ČR Brno
Obor řízení Obecná jazykověda
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 2. 2007
Datum ukončení řízení 1. 5. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Glossematikstudien. Unzeitgemäße Betrachtungen zu Louis Hjelmslevs Sprachtheorie
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Helena Kurzová, CSc. (AV ČR Praha)
prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (FF MU Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 5. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Jiří Černý, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (FF MU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 1. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info