prof. MUDr. Karel Zeman, CSc.


telefon: 543 182 213
e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU I. interní kardioangiologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Emeritní profesor
Fakulta / Pracoviště MU I. interní kardioangiologická klinikaLékařská fakulta (Externí výuka)
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1842
Interní informace Portál MU IS MU