MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 11. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Pokročilá diagnostika a moderní léčebné strategie u pacientů s glioblastomem
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Full-text reprints of listed papers and Figures 3 and 4 were excluded from the habilitation thesis due to copyrights of publishers
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA (Fakultní nemocnice Olomouc, Neurochirurgická klinika)
doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D. (Fakultní nemocnice Plzeň, Neurochirurgická klinika)
doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D. (Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika)
Posudky oponentů Posudek Oponenta
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. Michael Brada (Professor of Radiation Oncology, University of Liverpool)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie)
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA (Fakultní nemocnice v Motole, Onkologická klinika)
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Všeobecná fakultní nemocnice, Onkologická klinika)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info