doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.


kancelář: bud. A12/327
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5987
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 10. 2013
Datum ukončení řízení 1. 5. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Relationships between Structure and Magnetic Properties in Biomolecular, Inorganic, and Bioinorganic systems
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Petr Bouř, DSc. (Ústa organické chemie a biochemie AV ČR)
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (PřF Univerzita Karlova V Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 12. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (CEITEC)
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc. (VUT BRno)
doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno)
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 3. 2014