doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/327
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5987
e‑mail:
Životopis

Životopis

Osobní údaje
 • rodné příjmení: Bauchnerová
 • datum narození: 9. listopadu 1973
 • místo narození: Brno
 • rodinný stav: vdaná, 3 děti
 • manžel: Prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Pracoviště
 • Ústav chemie
 • Přírodovědecká fakulta MU
 • Kotlářská 2
 • 611 37 Brno
 • Česká republika
Funkce na pracovišti
 • docentka pro obor fyzikální chemie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 habilitace na MU Brno v oboru Fyzikální chemie prací "Relationships between Structure and Magnetic Properties in Biomolecular, Inorganic, and Bioinorganic Systems". Udělen titul "docentka" (doc.)
 • 2001 dokončení doktorského studia na Fakultě chemie Univerzity Stuttgart, SRN, doktorskou zkouškou a obhajobou práce "Quantum Chemical Calculations of EPR Parameters for Transition Metal Complexes". Udělen titul "Doktorin der Naturwissenchaften" (Dr.rer.nat.)
 • 1996 dokočení VŠ studia oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika - Chemie na Přírodovědecké fakultně MU Brno. Udělen titul "magistra" (Mgr.)
 • 1992 maturita na Gymnáziu tř. kpt. Jaroše 14, Brno, zaměření 01-Matematika
Zaměstnání
 • 1. 9. 2012 - dosud: Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta MU Brno, docentka
 • 1. 1. 2011 - 31. 3. 2015 Středoevropský technologiský institut MU (CEITEC MU), výzkumná skupina Biomolekulární NMR, vědecká, výzmumná a vývojová pracovnice
 • 15. 8. 2001 - 30. 04. 2013 Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta MU, odborná (později vědecká, výzkumná a vývojová) pracovnice
 • 1. 9. 1997 - 30. 11. 1999 Max-Panck-Institut fuer Feskoerperforschung Stuttgart, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
 • 1. 9. 1996 - 30. 6. 1997 ZŠ Sirotkova 36 a Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14, Brno, učitelka
Pedagogická činnost
 • Přímá výuka v přednáškách:
 • C4660 Základy fyzikální chemie
 • C4020 Pokročilá fyzikální chemie
 • C9920 Úvod do kvantové chemie (včetně cvičení)
 • C9930 Metody kvantové chemie (včetně cvičení)
 • C1800 Chemie pro fyzikální obory
 • C9550 Kvantová chemie a molekulová spektroskopie
 • Garance předmětů:
 • C3150 Základy fyzikální chemie - seminář
 • C4040 Pokročilá fyzikální chemie - seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • V současnosti vedení 2 doktorských studentů a 1 bakalářského studenta v těchto oblastech aplikované kvantové chemie:
 • Studium mechanismu bromoborace alkynů metodami kvantové chemie
 • Studium vztahů mezi koordinačním okolím a chemickým posunem Si v hybridních fosfosilikátech
 • Studium elektronové struktury a reaktivity dekalinů a enedionů
Akademické stáže
 • 05-06/2018 CNR-ICCOM Firenze, Italy.
 • 03-04/2002 Université Paul Sabatier, Toulouse, Francie.
 • 10/2000-03/2001 Cornell University, Ithaca, USA.
 • 06-07/2000 Ludwig-Maximilians Universitaet Wuerzburg, SRN
Ocenění vědeckou komunitou, scientometrie dle WoS
 • Publikace a citace k 5.11.2018 dle WoS:
 • Celkový počet publikací: 22
 • H-index: 17
 • Celkový počet citací: 951
 • Počet citujících prací: 641
 • Ocenění akademickou komunitou:
 • 2017 Cena rektora MU pro vynikající pedagogy v oblasti přírodních věd a lékařství
 • 2015 Čestné uznání L`Oreal - Unesco Pro ženy ve vědě
 • 2003 Cena Učené společnosti ČR v kategorii Mladých vědeckých pracovníků
 • 2001 Prix de Chimie
 • 2000 Fulbright-Masarykovo stipendium
Vybrané publikace
 • SEMRÁD, Hugo, Jakub STOŠEK, Pavel KUBÁČEK a Markéta MUNZAROVÁ. Orbital interactions between C2H2, BBr3, and HBr influencing stereospecificity of acetylene bromoboration. In ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2017. s. "Amer Chem Soc"-"1", 2 s. ISSN 0065-7727. info
 • VÍCHA, Jan, Martin BABINSKÝ, Gabriel DEMO, Olga OTRUSINOVÁ, Séverine JANSEN, Blanka PEKÁROVÁ, Lukáš ŽÍDEK a Markéta MUNZAROVÁ. The influence of Mg2+ coordination on 13C and 15N chemical shifts in CKI1RD protein domain from experiment and molecular dynamics/density functional theory calculations. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics. 2016, roč. 84, č. 5, s. 686-699. ISSN 0887-3585. doi:10.1002/prot.25019. info
 • PŘECECHTĚLOVÁ, Jana, Markéta MUNZAROVÁ, Juha VAARA, Jan NOVOTNÝ, Martin DRAČÍNSKÝ a Vladimír SKLENÁŘ. Toward Reproducing Sequence Trends in Phosphorus Chemical Shifts for Nucleic Acids by MD/DFT Calculations. Journal of Chemical Theory and Computation. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2013, roč. 9, č. 3, s. 1641-1656. ISSN 1549-9618. doi:10.1021/ct300488y. URL info
 • PŘECECHTĚLOVÁ, Jana, Petr NOVÁK, Markéta MUNZAROVÁ, Martin KAUPP a Vladimír SKLENÁŘ. Phosphorus Chemical Shifts in a Nucleic Acid Backbone from Combined Molecular Dynamics and Density Functional Calculations. The Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2010, roč. 132, č. 48, s. 17139–17148. ISSN 0002-7863. URL info
 • MUNZAROVÁ, Markéta a Vladimír SKLENÁŘ. A DFT Analysis of NMR Scalar Interactions Across the Glycosidic Bond in DNA. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2003, roč. 125, č. 12, s. 3649-3658. ISSN 0002-7863. info
 • MUNZAROVÁ, Markéta a Roald HOFFMANN. Electron-Rich Three-Center Bonding: The Role of s,p Interactions Across the p-Block. J. Am. Chem. Soc. Washington: American Chemical Society, 2002, roč. 124, č. 17, s. 4787-4795. ISSN 0002-7863. info
 • MUNZAROVÁ, Markéta a Martin KAUPP. A Critical Validation of Density Functional and Coupled-Cluster Approaches for the Calculation of EPR Hyperfine Coupling Constants in Transition Metal Complexes. J. Phys. Chem. American Chemical Society, 1999, roč. 103, č. 48, s. 9966-9982. ISSN 1089-5639. info

5. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info