doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.


Telefon: 532 23 2606
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Vnitřní lékařství
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 16. 10. 2017
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK)
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (I. interní klinika - kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP)
prof. Dr. rer. physiol. Thomas Penzel (Charité, Universitätsmedizin Berlin)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 2. 2018
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 26. 4. 2018
Datum zasedání VR MU
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum ukončení

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Vnitřní lékařství
Habilitační práce (veřejná část) Screening spánkové apnoe u pacientů po akutním infarktu myokardu
Datum zahájení 14. 1. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD. (UK - 1.lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (UK -Lékařská fakulta Bratislava)
Oponenti prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (UK -Lékařská fakulta Bratislava)
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 4. 2014
Datum zasedání VR fakulty 15. 5. 2014
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 8. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info