doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.


telefon: 532 23 2606
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení Vědecká rada MU souhlasí s návrhem, návrh předložen ministrovi
Datum zahájení řízení 16. 10. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 2. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK)
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (I. interní klinika - kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP)
prof. Dr. rer. physiol. Thomas Penzel (Charité, Universitätsmedizin Berlin)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 9. 10. 2018

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 1. 2014
Datum ukončení řízení 1. 8. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Screening spánkové apnoe u pacientů po akutním infarktu myokardu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (UK -Lékařská fakulta Bratislava)
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 4. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD. (UK - 1.lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (UK -Lékařská fakulta Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info