prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.


telefon: 543 182 224
e‑mail:
Školitel

Obor: Kardiologie

školitel doktorských studentů
Helena Podroužková absolvent 2014, téma: Moderní echokardiografické metody
Zdeňka Pospíšilová absolvent 2016, téma: Longitudinální, cirkumferenciální a radiální systolická funkce levé komory u nemocných se srdečním selháním majících zachovalou ejekční frakci levé komory
Monika Špinarová téma: Nové přístupy v echokardiografii k hodnocení funkce myokardu

Obor: Vnitřní nemoci

školitel doktorských studentů
Blanka Fischerová absolvent 2002, téma: "Hodnocení vývoje infarktového ložiska akustickou denzitometrií".
Vladimír Kincl absolvent 2008, téma: Klinický význam nových metod v echokardiografii
Jolana Lipoldová absolvent 2009, téma: Význam echokardiografie u biventrikulární stimulace
Roman Panovský absolvent 2003, téma: Perspektivy ultrazvukové charakteristiky tkání v kardiologii

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info