prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

ředitel Ústavu výpočetní techniky
ředitel Centra CERIT-SC – CERIT SC


kancelář: C219
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 2101
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., narozen 5. září 1959 v Brně, Československo. Ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Ústav výpočetní techniky
  a Fakulta informatiky
  Botanická 68a
  602 00 Brno
  Česká republika
  též
  CESNET, z.s.p.o.
  Zikova 4
  162 00 Praha
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • profesor
  ředitel ÚVT
  ředitel Centra CERIT-SC
  vedoucí výzkumný pracovník sdružení CESNET
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Profesor v oboru Informatika
 • 1998: Doc. Informatiky, habilitační práce "Praktické logické programování", Fakulta informatiky MU;
 • 1994: CSc. Chemická fyzika, Slovenská technická univerzita Bratislava, Slovensko, práce "Rozšířený synthonový model organické chemie";
 • 1992: Vědecká hodnost IIa;
 • 1983: RNDr. Biochemie, Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, práce "Použití Stop-Flow metod pro studium interakcí".
Přehled zaměstnání
 • 2009 - : Profesor, Ústav výpočetní techniky a Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
 • 2013 - : Ředitel, Ústav výpočetní techniky MU
 • 2012: Vedoucí katedry počítačových systémů a komunikací, FI MU
 • 2011 - : Ředitel Centra CERIT-SC
 • 2004 - 2012: Zástupce ředitele Ústavu výpočetní techniky, Masarykova univerzita Brno
 • 1998 - 2004: Děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
 • 1998 - 2009: Docent, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
 • 1998 - : Vedoucí vědecký pracovník, CESNET
 • 1994 - 2010: Vedoucí superpočítačového centra, Masarykova univerzita
 • 1994 - 1998: Zástupce ředitele Ústavu výpočetní techniky, Masarykova univerzita
 • 1994 - 1998: Odborný asistent, Fakulta Informatiky, Masarykova univerzita
 • 1991 - 1994: vedoucí oddělení výzkumu, ÚVT MU
 • 1989 - 1991: samostatný výzkumný pracovník, ÚVT MU
 • 1984 - 1988: výzkumný pracovník, Ústav čistých chemikálií, Lachema, Brno
Pedagogická činnost
 • Počítačové sítě a jejich aplikace (bakalářská i magisterská úroveň)
  Superpočítače, Architektura superpočítačů, distribuované systémy
Vědeckovýzkumná činnost
 • Logické programování a expertní systémy, implementace Prologu, logické programování s omezujícími podmínkami, zpracování neurčitých (fuzzy) dat v chemických a lékařských aplikacích;
  Výpočetní (organická) chemie, návrh organických syntéz s využitím počítačů, molekulární modelování;
  Vysokorychlostní sítě a superpočítače (high performance networking and computing), distribuovaná výpočetní prostředí, bezpečnost v distribuovaných systémech;
  Multimédia, jejich zpracování a přenos v počítačových sítích, využití ve výuce.
Akademické stáže
 • 2007: Academia Sinica Grid Computing, Taipei, Taiwan, týdenní zvaný pobyt
 • 2004: CCT LSU, Baton Rouge, Louisiana, USA, dvoutýdenní zvaný pobyt
 • 1997: červenec, měsíční expertní stáž v SICS, Stockholm, Švédsko
 • 1997: leden, třítýdenní expertní stáž v SICS, Stockholm, Švédsko
 • 1993: srpen--říjen, tříměsíční stáž na Department of Computer Science, School of Informatics, City University, Londýn, Velká Británie
 • 1993: březen--duben, dvouměsíční stáž na University of Tennessee, Knoxwille, TN, USA
 • 1992: duben--květen, dvouměsíční stáž na INSA Lyon, Francie
 • 1992: leden, týdenní stáž na Univesité de Burgogne, Dijon, Francie.
Universitní aktivity a členství ve vědeckých radách
 • 2012 -: člen vědecké rady Moravské zemské knihovny
 • 2005 -: člen vědecké rady Národní knihovny ČR
 • 2000 - 2005: člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty, Ostravská univerzita
 • 1999 -: člen vědecké rady Fakulty aplikovaných věd, ZČU Plzeň
 • 2000 -: člen vědecké rady Fakulty informačních technologií, VUT Brno
 • 2011 -: člen vědecké rady FI MU
 • 2006 -: člen akademického senátu MU
 • 2006 -: člen akademického senátu FI MU
 • 1998 - 2004: člen vědecké rady MU, Brno
 • 1998 - 2007: člen (do roku 2004 předseda) vědecké rady FI MU Brno
 • 1997 - 1998: místopředseda Akademického senátu MU, Brno
 • 1995 - 1998: předseda Akademického senátu FI MU
 • 1994 - 1998: člen Akademického senátu FI MU
 • 1990 - 1998: člen Akademického senátu MU, Brno
Projekty
 • 2012--2015: vedoucí české části projektu CHAIN-REDS, člen vedení projektu (7RP EU)
 • 2010--2012: vedoucí české části projektu CHAIN, člen vedení projektu (7RP EU)
 • 2010--2013: vedoucí české části projektu EMI (European Middleware Initiative, 7RP EU)
 • 2010--2014: vedoucí české části projektu EGI InSPIRE, člen (jedno funkční období předseda) Project Management Board, zástupce skupiny zemí střední Evropy (7RP EU)
 • 2008--2010: vedoucí české části, člen vedení projektu EUAsiaGrid (7RP EU)
 • 2007--2009: člen vedení a od roku 2008 koordinátor projektu EGI_DS (European Grid Initiative Design Study, 7RP EU)
 • 2004--2008: vedoucí české části sítě excelence "CoreGrid" (6FP EU, hlavní řešitel ERCIM)
 • 2004--2010: vedoucí české části projektů "EGEE" (I až III, 6FP a 7RP EU, hlavní řešitel CERN; v případě projektů EGEE II a EGEE III člen (jedno funkční období předseda) Project Management Board, zástupce zemí středoevropského regionu;
 • 2004--2010: zástupce hlavního řešitele výzkumného záměru "Optická síť národního výzkumu a její aplikace", nositelem sdružení CESNET, z.s.p.o.
 • 2001--2005: vedoucí české části projektu "GridLab" (5FP EU, hlavní řešitel PSNC Poznaň, Polsko)
 • 2000--2003: vedoucí české části (Associated Contractor) projektu "Datagrid" (5FP EU, hlavní řešitel CERN)
 • 1999--2003: zástupce hlavního řešitele výzkumného záměru "Vysokorychlostní sítě a jejich aplikace", nositelem sdružení CESNET, z.s.p.o.
 • 1998--2000: hlavní řešitel projektu "SCB-MU -- rozšíření superpočítačového centra Brno" programu Infra2 MŠMT (projekt LB98272)
 • 1998--2003: spoluřešitel komplexního projektu Grantové agentury ČR "Laboratoř interakcí člověka s počítačem -- HCILAB" (projekt 201/98/K041)
 • 1996--1998: hlavní řešitel projekt programu TEN-34 CZ "MetaCentrum -- prostředí pro rozsáhlé distribuované výpočty" (ID96013)
 • 1996--1998: spoluřešitel projektu programu TEN-34 CZ "Vysokorychlostní síť TEN-34 CZ" (hlavní řešitel CESNET, z.s.p.o, ID96001)
 • 1996: hlavní řešitel projekt Fondu rozvoje VŠ "Superpočítačová centra vysokých škol ČR"
 • 1995--1997: spoluřešitel projektu INFRA MŠMT "Brněnská akademická počítačová síť"
 • 1994,1995: koordinátor pilotního projektu "Rozvoj využití superpočítačových technologií na vysokých školách v ČR" Fondu rozvoje VŠ
 • 1994--1996: spoluřešitel projektu Grantové agentury ČR ("Počítačové studium konformačního chování biologicky zajímavých molekul")
 • 1994: hlavní řešitel projektu Grantové agentury ČR ("Vývoj a implementace paralelních algoritmů s aplikacemi v počítačové chemii")
 • 1991, 1992: IBM Akademická iniciativa (ČSFR 1990)
Členství v programových výborech (výběr)
 • 2013-2014: předseda EGI Council, předseda správní rady EGI.eu
 • 2012: předseda organizačního a člen programového výboru EGI TF 2012
 • 2010: předseda programového výboru MEMICS10
 • 2008: předseda programového výboru CESNET08
 • 1999-2000: předseda programového výboru konferecní Rufis'99 a Rufis'2000
 • 1988--1992: sekretář programového výboru Československé zimní školy a semináře Logického programování
 • 1984--1990: člen programového výboru serie československých konferencí a seminářů z oblasti Plánování organické syntézy na počítači
Vybrané publikace
 • KŘENEK, Aleš, Luděk MATYSKA, Jiří SITERA, Miroslav RUDA, František DVOŘÁK, Jiří FILIPOVIČ, Zdeněk ŠUSTR a Zdeněk SALVET. Job Provenance - Insight into Very Large Provenance Datasets. In Provenance and Annotation of Data and Processes. Second International Provenance and Annotation Workshop, IPAW 2008; LNCS. Berlin: Springer Berlin / Heidelberg, 2008. s. 144-151, 8 s. ISBN 978-3-540-89964-8. URL info
 • HEJTMÁNEK, Lukáš a Luděk MATYSKA. Distributed Data Storage with Strong Offline Access Support. In The Second International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology Challanges for the Next Generation of IT & C. Gosier, Guadeloupe, French Caribbean: IEEE Computer Society Press, 2007. s. 1-6, 6 s. ISBN 0-7695-2798-1. info
 • KOUŘIL, Daniel, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. A Robust and Efficient Mechanism to Distribute Certificate Revocation Information Using the Grid Monitoring Architecture. In 21st International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINAW'07),. Niagara Falls, Canada: IEEE Computer Society, 2007. s. 614-619, 6 s. ISBN 0-7695-2847-3. DOI Bookmark info
 • PETERLÍK, Igor a Luděk MATYSKA. An Algorithm of State-Space Precomputation Allowing Non-linear Haptic Deformation Modelling Using Finite Element Method. In Second Joint EuroHaprics Conference and Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environments and Teleoperator Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2007. s. 231-236, 6 s. ISBN 0-7695-2738-8. info
 • MATYSKA, Luděk, Petr HOLUB a Eva HLADKÁ. HD Collaborative Framework for Distributed Distance Learning. In Proceedings of the 4th High-End Visualization Workshop. Rakousko: University of Innsbruck, 2007. s. 40-45, 6 s. ISBN 978-3-86541-216-4. info
 • DENEMARK, Jiří, Miroslav RUDA a Luděk MATYSKA. Magrathea -- Grid Management Using Virtual Machine. In Cracow Grid Workshop '06. Krakow, Polsko: Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2007. s. 138-145, 8 s. ISBN 83-915141-7-X. info
 • PROCHÁZKA, Michal, Luděk MATYSKA, Eva HLADKÁ, Daniel KOUŘIL a Petr HOLUB. Transparent Security for Collaborative Environments. In The 3rd International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing. White Plains, New York: ICST, 2007. 6 s. ISBN 1-4244-1317-6. info
 • HEJTMÁNEK, Lukáš a Luděk MATYSKA. Nonblocking Distributed Replication of Versioned Files. JOURNAL OF SOFTWARE (JSW), 2007, roč. 2, č. 5, s. 16-23. ISSN 1796-217X. URL info
 • HOLUB, Petr, Luděk MATYSKA, Miloš LIŠKA, Lukáš HEJTMÁNEK, Jiří DENEMARK, Tomáš REBOK, Andrei HUTANU, Ravi PARUCHURI, Jan RADIL a Eva HLADKÁ. High-definition multimedia for multiparty low-latency interactive communication. Future Generation Computer Systems, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science, 2006, roč. 22, č. 8, s. 856-861. ISSN 0167-739X. ScienceDirect info
 • HLADKÁ, Eva, Miloš LIŠKA a Luděk MATYSKA. Multimedia Support for Individualized Learning. In Proceedings of the Fifth International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training. Istambul, Turkey: IEEE Catalog Number 04EX898, 2004. s. 4-9, 6 s. ISBN 0-7803-8596-9. info
 • HOLUB, Petr, Martin KUBA, Luděk MATYSKA a Miroslav RUDA. Grid Infrastructure Monitoring as Reliable Information Service. In Grid Computing, Second European AcrossGrids Conference, AxGrids 2004, Lecture Notes in Computer Science 3165. Berlin / Heidelberg: Springer-Verlag, 2004. s. 220-229, 10 s. ISBN 3-540-22888-8. SpringerLink info
 • KŘENEK, Aleš, Igor PETERLÍK a Luděk MATYSKA. Building 3D State Spaces of Virtual Environments with a TDS-based Algorithm. In Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface. Berlin: Springer-Verlag, 2003. s. 529-536, 8 s. ISBN 3-540-20149-1. info
 • HLADKÁ, Eva a Luděk MATYSKA. Active Networks and high speed content delivery. In Proceedings of the 7th International Conference of European University Information Systems. Berlin: Humboldt-University, 2001. s. 295-298. info
 • MATYSKA, Luděk a Eva HLADKÁ. Mobile Computing. In Proceedings of the 7th International Conference of European University Information Systems. Berlin: Humboldt-University, 2001. s. 214-218. info
 • RUDOVÁ, Hana a Luděk MATYSKA. Constraint-based Timetabling with Student Schedules. In PATAT 2000 - Proceedings of the international conference on the Practice And Theory of Automated Timetabling. Constance (Germany), 2000. s. 109-123. ISBN 3-00-003866-3. PostScript info
 • MATYSKA, Luděk a Miroslav RUDA. Conformational Analysis as a Testbed for MetaComputer. In ISThmus 2000 - Research and Development for the Information Society. Poznan: Politechnika Poznanska, 2000. s. 279-564. ISBN 83-913639-0-2. info
 • MATYSKA, Luděk a Miroslav RUDA. Security Infrastructure ot the MetaCenter. In ISThmus 2000 - Research and Development for the Information Society. Poznan: Politechnika Poznanska, 2000. s. 419-844. ISBN 83-913639-0-2. info
 • FEIT, Josef a Luděk MATYSKA. Hypertext Atlas for Pathology Education. In Towards the Millenium of Cybermedicine, MEDNET'99 Abstracts Book. Birmingham/Heidelberg: University of Birmingham, 1999. s. 47. ETRP 10. ISBN 1463-9394. info

7. 3. 2013