doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Děkan Přírodovědecké fakulty


Kancelář: pav. 01/02012
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1401
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor jmenování Geologické vědy
Datum zahájení 4. 12. 2017
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. (PřF UK Praha)
prof. Friedrich Koller, Dr. (Univerzita Vídeň)
RNDr. Igor Broska, DrSc. (Ústav vied o Zemi SAV Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zahájeno
Datum ukončení

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jaromír Leichmann
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Geologické vědy
Habilitační práce (veřejná část) Katodová luminiscence - možnosti využití při studiu petrogenetických procesů
Datum zahájení 9. 12. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc. (ČGS Praha)
RNDr. Ján Soták, CSc. (GÚ SAV Bánská Bystrica)
Oponenti doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Jan Košler, Ph.D. (UK - Přirodovědecká fakulta)
RNDr. Igor Broska, CSc. (Geologický ústav SAV)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 2. 2004
Datum zasedání VR fakulty 25. 2. 2004
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 3. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info