doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Děkan Přírodovědecké fakulty


Kancelář: pav. 01/02012
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1401
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jaromír Leichmann
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Geologické vědy
Habilitační práce (veřejná část) Katodová luminiscence - možnosti využití při studiu petrogenetických procesů
Datum zahájení 9.12.2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc. (ČGS Praha)
RNDr. Ján Soták, CSc. (GÚ SAV Bánská Bystrica)
Oponenti doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Jan Košler, Ph.D. (UK - Přirodovědecká fakulta)
RNDr. Igor Broska, CSc. (Geologický ústav SAV)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 25.2.2004 13:15
Datum zasedání VR fakulty 25.2.2004
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.3.2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info