MUDr. Pavel Mazánek


telefon: 532 23 4449, 4614
e‑mail: