prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.


Kancelář: pav. 05/01030b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5135
E‑mail:
Školitel

Obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

školitel doktorských studentů
Květoslava Brátová absolvent 2005, téma: Legislativní aspekty přístupu ke geografickým datům a informacím
Jan Brodský téma: Rychlé mapování pro krizový management.
Petr Duda absolvent 2016, téma: Pervazivní kartografie: teorie, metody a aplikace v oblasti zpracování hlukových dat
Richard Feciskanin absolvent 2009, téma: Optimalizácia nepravidelných trojuholnikových sietí pre modelovanie georeliéfu
Lucie Friedmannová absolvent 2000, téma: Transformace tématických mapových děl z analogové formy do formy digitální na příkladu územně plánovací dokumentace
Barbora Gajdošíková téma: Kognitivní aspekty mapové percepce a kartografická gramotnost
Jiří Goláň absolvent 2003, téma: Archeologické prediktivní modelování pomocí geografických informačních systémů na příkladu území jihovýchodní Moravy
Pavel Grochal téma: Objektivizace hodnocení elektronických map
Jiří Hladík téma: Sociální sítě a jejich potenciál pro krizové řízení.
Josef Chrást téma: Tezaury objektů na starých mapách pro účely katalogizace.
Pavel Kolisko absolvent 2014, téma: Teorie fuzzy modelů a jejich využití a interpretace pro rozvoj cykloturistiky v Jihomoravském kraji
Jiří Kozel absolvent 2009, téma: Kontextová mapová služba
Emil Kudrnovský absolvent 2009, téma: Informační systém o území pro účely regionálního rozvoje cestovního ruchu
Jitka Kumhálová absolvent 2010, téma: Využití GIS v precizním zemědělství
Monika Mulková absolvent 2007, téma: Využití metod DPZ při sledování antropogenních změn krajiny v poddolovaných oblastech
Veronika Nedvědová téma: Krizový management a koncept Digitální planety Země: koncepce, nová paradigmata, vizualizace.
Tomáš Peňáz absolvent 2001, téma: Vizualizace prostorových dat z činnosti složek integrovaného záchranného systému v prostředí geografického informačního systému (na příkladu jednotek požární ochrany)
Andrea Petrová absolvent 2001, téma: Multitemporální analýza s využitím materiálů DPZ při tvorbě map landuse na katastru obce Havraníky
Jan Russnák téma: Dolování dat a informací ze starých map.
Tomáš Řezník absolvent 2008, téma: Metadatový tok v krizovém řízení : od konceptu k implementaci
Pavel Sedlák absolvent 2007, téma: Využití technolgie GIS při rekonstrukci podloží severní části Hornomoravského úvalu
Zdeněk Stachoň absolvent 2009, téma: Automatizované umísťování popisu na mapách pro krizový management
Karel Staněk absolvent 2000, téma: Zjednodušování a zhlazování liniových prvků v automatizované kartografické generalizaci
Hana Svatoňová absolvent 2005, téma: Digitální model krajiny: teorie a aplikace (na příkladu povodí Harasky)
Jiří Šmída absolvent 2007, téma: Návrh koncepce a obsahu elektronického atlasu Libereckého kraje
Radim Štampach absolvent 2010, téma: Explorační geografická analýza zdravotních dat a jejich kartografická prezentace
Zbyněk Štěrba absolvent 2012, téma: Objektivizace a optimalizace hodnocení kartografické symboliky pro mapy v krizovém řízení
Robert Tomas absolvent 2005, téma: Koncepce a tvorba národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální prostorové datové infrastruktury
Martin Veselý absolvent 2007, téma: TopoXML - výměnný formát topologie vektorových dat
Jiří Zbořil absolvent 2010, téma: Kontextová kartografická vizualizace a její využití v krizovém managementu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info