doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

Proděkan pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty


Kancelář: bud. A31/312
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3920
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor jmenování Zoologie
Datum zahájení 22. 5. 2017
Složení komise
Předseda prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (BC AV ČR České Budějovice)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení posuzování hodnoticí komisí
Datum ukončení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info