doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.

docent – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: B408a
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5994
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 3. 2. 2004
Datum ukončení řízení 1. 8. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Preprocessing in Data Mining
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Petr Berka, CSc. (KIZI FIS VŠE Praha)
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (FIT VUT Brno)
dr. Fosca Giannotti (Pisa, Italy)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 6. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FIT VUT Brno)
prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
doc. PhDr. Jan Šefránek, CSc. (UK Bratislava)
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. (ČVUT FEL Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 6. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info