doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Ředitel institutu – Centrum pro výzkum neziskového sektoru


Kancelář: 415
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4765
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby:
 • Vladimír Hyánek, 13.5.1972 v Přílepích, okres Kroměříž
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra veřejné ekonomie
  Centrum pro výzkum neziskového sektoru
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Doc., ESF MU Brno, obor Veřejná ekonomie a regionální rozvoj
  2001: Ph.D., ESF MU Brno, obor ekonomie
  1995: Ing., VŠE Praha, obor hospodářská politika a veřejné finance
Přehled zaměstnání
 • 2016 - dosud: ředitel Centra pro výzkum neziskového sektoru
  2003 – 2016: výzkumný pracovník Centra pro výzkum neziskového sektoru, Brno
  2014 - dosud: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, docent
  2002 - 2014: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, odborný asistent 1995 - 2001: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, asistent
Pedagogická činnost
 • Veřejná ekonomie
  Ekonomika veřejného sektoru (cvičení)
  Ekonomika a řízení neziskových organizací
  Veřejná volba
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie neziskového sektoru, veřejné služby, sociální inovace.
  Projekty: https://www.muni.cz/lide/1953-vladimir-hyanek/projekty
Akademické stáže
 • Christian-Albrechts-University of Kiel (1998)
  Johns Hopkins University Baltimore, Institute for Policy Studies, Center for Civil Society Studies (2000)
Universitní aktivity
 • 2009 – 2004: člen Akademického senátu ESF MU
Vybrané publikace
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Model dárcovského chování v České republice. Acta Oeconomica Pragensia, Praha: Vysoká škla ekonomická, 2017, roč. 25, č. 2, s. 17-33. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.572. URL info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Government Subsidies to Non-profit Organisations and its Impact on Private Donations: Regional and Subsector Models. Lex localis - Journal of Local Self-Government, 2017, roč. 15, č. 2, s. 283-301. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.2.281-299. info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ a Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In: Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. pp 68-81. ISBN 9789075458862. : An ERNOP publication, Barry Hoolwerf and Theo Schuyt (eds.), 2017. info
 • ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK a Laura FÓNADOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8430-8. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Explanation of the Donor Decision-making Process in the Czech Republic through a Combination of Influences of Individual Motives. European Financial and Accounting Journal, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 23-37. ISSN 1805-4846. doi:10.18267/j.efaj.151. URL info
 • HYÁNEK, Vladimír. Analysis of Key Topics in the Research on Nonprofit Organizations From Efficiency to Hybrids. Littera Scripta, 2013, roč. 1/6, č. 2, s. 112-124. ISSN 1805-9112. info
 • HYÁNEK, Vladimír. Neexistující sektor? Scientia et Societas, Praha: NC Publishing, 2012, neuveden, č. 4, s. 4-22. ISSN 1801-7118. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Application of Wagner´s Reframing of the "Social Origins" Theory in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th International Conference - Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 210-217, 8 s. ISBN 978-80-210-5822-4. info

11. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info