doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.


Kancelář: 415
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4765
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby:
 • Vladimír Hyánek, 13.5.1972 v Přílepích, okres Kroměříž
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra veřejné ekonomie
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Doc., ESF MU Brno, obor Veřejná ekonomie a regionální rozvoj
  2001: Ph.D., ESF MU Brno, obor ekonomie
  1995: Ing., VŠE Praha, obor hospodářská politika a veřejné finance
Přehled zaměstnání
 • 2003 – dosud: výzkumný pracovník Centra pro výzkum neziskového sektoru, Brno
  2014 - dosud: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, docent
  2002 - 2014: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, odborný asistent 1995 - 2001: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, asistent
Pedagogická činnost
 • Veřejná ekonomie
  Ekonomika veřejného sektoru (cvičení)
  Ekonomika a řízení neziskových organizací
  Veřejná volba
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie neziskového sektoru, veřejné služby, sociální inovace.
  Projekty: http://www.muni.cz/people/1953/projects
Akademické stáže
 • Christian-Albrechts-University of Kiel (1998)
  Johns Hopkins University Baltimore, Institute for Policy Studies, Center for Civil Society Studies (2000)
Universitní aktivity
 • 2009 – 2004: člen Akademického senátu ESF MU
Vybrané publikace
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Vladimír HYÁNEK. Non-governmental Non-profit Organizations: (Non-)Measurability of Economic CHaracteristics. In Špalková, D. and Matějová, L. Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 310-318, 9 s. ISBN 978-80-210-6611-3. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Marie HLADKÁ. Philanthropic behaviour and motives. Acta univ.agric. et silvic. Mendel. Brun., Brno: MZLU, 2013, roč. 61, č. 4, s. 923-933. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361040923. URL info
 • HYÁNEK, Vladimír. Analysis of Key Topics in the Research on Nonprofit Organizations From Efficiency to Hybrids. Littera Scripta, 2013, roč. 1/6, č. 2, s. 112-124. ISSN 1805-9112. info
 • HYÁNEK, Vladimír. CZECH SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL ENTERPRISES: CURRENT DEVELOPMENTS AND CHALLENGES. CIVIL SZEMLE, Budapest, 2012, roč. 9/4, č. 4, s. 5-23. ISSN 1786-3341. info
 • HYÁNEK, Vladimír. Neexistující sektor? Scientia et Societas, Praha: NC Publishing, 2012, neuveden, č. 4, s. 4-22. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František a Vladimír HYÁNEK. Reinterpretace změn v sociálním systému v kontextu raně novověkého myšlení. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2012, roč. 60, č. 6, s. 822-839. ISSN 0032-3233. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Application of Wagner´s Reframing of the "Social Origins" Theory in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th International Conference - Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 210-217, 8 s. ISBN 978-80-210-5822-4. info
 • HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 132 s. ISBN 978-80-210-5651-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5651-2011. info
 • HYÁNEK, Vladimír. Neziskový sektor jako koncept? In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 2009. ISBN 978-80-245-1513-7. URL info
 • HYÁNEK, Vladimír a Růžena LUKÁŠOVÁ. Young people on the labour market in Czech Republic in 1996 - 2006. In Malinowska M. (ed.): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008. s. 19 - 64, 45 s. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0. info
 • HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9-12, 2008. 2008. info
 • HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 292 s. ISBN 978-80-210-4423-4. info

16. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info