PhDr. Marie Pardyová, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Marie Pardyová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Archeologie pravěku a středověku
Habilitační práce (veřejná část) Raně křesťanské sarkofágy 3., 4. a 5. století
Datum zahájení 15. 2. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. (Modra, Slovensko)
doc. PhDr. Petr Sommer, CSc. (CMS Praha)
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. (AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum ukončení 27. 3. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info