doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.


Kancelář: bud. J/J309
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7878
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Etnologie
Habilitační práce (veřejná část) Sociokulturní proměny vesnice. Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí
Datum zahájení 22. 9. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Marta Botíková, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (SAV Bratislava)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Oponenti doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra - v důchodu)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 2. 2012
Datum zasedání VR fakulty 11. 10. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 1. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info