doc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 10. 1998
Datum ukončení řízení 1. 4. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Moderní metody úpravy analytického vzorku
Oponenti habilitační práce doc.RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. (VUT Brno, Chemická fakulta)
prof.RNDr. Václav Stužka, CSc. (Palackého univezita Olomouc, Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 11. 1998
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof.Ing. Zdeněk Stránský, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, Přírodovědecká fakulta)
prof.Ing. Jana Hajšlová, DrSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc.RNDr. Zdeněk Šimek, csc. (VUT Brno, Chemická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 3. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info