doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.


Kancelář: 312
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 8676
E‑mail:
Školitel

Obor: Dějiny práva a římské právo

školitel doktorských studentů
Pavel Záliš téma: Vliv obyčejového práva na právo raného římského státu

Obor: Římské právo

školitel doktorských studentů
Kamila Bubelová absolvent 2003, téma: Negatorní a vindikační žaloba v římském a současném právu
Petr Dostalík absolvent 2007, téma: Smíšená forma vlády v římské republikánské ústavě v Ciceronově díle
Ivo Hahn absolvent 2003, téma: TRADITIO
Pavel Strnad absolvent 2004, téma: EMPTIO VENDITIO kupní smlouva na pozadí závazkového práva v římském právu a současném českém právu - komparativní studie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info