doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty


telefon: 532 23 4261, 725 051 839
e‑mail:
Školitel

Obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

školitel doktorských studentů
Jozef Klučka téma: Zajištění dýchacích cest u pediatrického pacienta
Martina Kosinová absolvent 2018, téma: Optimalizace postupu aplikace a zvratu nervosvalové blokády u rizikových skupin pacientů ve vztahu k bezpečnosti v perioperačním období
Klára Pešková téma: Dynamika sérových hladin imunologických markerů u těhotných a možný přínos pro diagnostiku akutních stavů v peripartálním období
Roman Štoudek téma: Faktory ovlivňující ekonomickou náročnost péče o kriticky nemocné děti
Alena Trčková téma: Vliv teplotního perioperačního managementu na krevní srážení u dětí
Lubomír Večeřa téma: Vliv perioperační léčby bolesti na rozvoj onkologického onemocnění

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info