prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD.

profesor – Ústav fyziky kondenzovaných látek


kancelář: pav. 09/02028a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4048
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Jiří Kozelka, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Universita Bergen, Norsko a MU
Obor řízení Anorganická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 9. 2006
Datum ukončení řízení 1. 4. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Interaction of the Antitumor Drug Cisplatin with DNA:Kinetic and Structural Aspects
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
doc. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc. (UP Olomouc- Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Emila Paleček, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
doc. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 2. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení Jiří Kozelka, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Université René Descartes, Paříž
Obor řízení Anorganická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 31. 8. 2007
Datum ukončení řízení 2. 3. 2009
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc.Dr. Ivan Lukeš, CSc. (Univerzita Karlova Praha, PřF)
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc. (UP Olomouc- Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2008
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 10. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info