doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Brno
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 12. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Struktura a evoluce pohlavních chromosomů rostlin
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. rer. nat. (UK Praha)
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
doc. RNDr. Milan Navrátil, CSc. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 11. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. František Marec, CSc. (JčU České Budějovice)
doc. Ing. Jaroslav Doležal, DrSc. (ÚEB AV ČR Olomouc)
doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc. (ČZU Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 11. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info