doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

docent – Katedra informačních studií a knihovnictví


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.123
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4497
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc., nar. 25. 10. 1953 v Hradci Králové
Pracoviště
 • Katedra informačních studií a knihovnictví
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002 docent, "Prolínání směrů a žánrové spektrum v české literatuře přelomu 19. a 20. století"
 • 1993 CSc., "K problematice české secesní literatury"
 • 1981 PhDr.
 • 1978 FF, obor čeština - angličtina
Přehled zaměstnání
 • 0d 1978 dosud Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 1997 - 1998 Městské divadlo Brno
 • 2012 - 2016 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Pedagogická činnost
 • Literatura v kulturním kontextu
 • Informační prameny v kulturním kontextu
 • Dějiny českého knihovnictví v každodennosti
 • Přehled české literatury. Významná díla a interpretace
 • Humor v literatuře a kultuře
 • Česká literatura 19. století
 • Česká literatura 20. století
 • Vedení doktorandů
Vědeckovýzkumná činnost
 • Literatura v kulturním kontextu
 • Dějiny české literatury
 • Dějiny knihovnictví v kulturním areálu
Akademické stáže, výuka na jiných univerzitách
 • 1987-1989 University of London, School of Slavonic and East European Studies
 • 2010 Universität Greifswald, Institut für Fremdsprachliche Philologien / Slawistik; přednáškový pobyt
 • 2010 Oxford University, Faculty of Modern Languages; přednáškový pobyt Erasmus
 • 2011 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Katedra areálových kultúr; přednáškový pobyt Erasmus
 • 2012 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy; přednáškový pobyt Erasmus
 • 2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr; přednáškový pobyt Erasmus
Univerzitní a mimouniverzitní aktivity
 • Člen oborové komise Česká literatura na FF MU
 • Člen oborové komise Literární komparatistika na FF MU
 • Člen redakční rady časopisu Bohemica litteraria
 • 2002 - 2011 Vedoucí Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU
 • 1992 - 2011 Zástupce vedoucího Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU
 • Člen komise Ministerstva kultury ČR pro podporu vydávání české literatury; 2016 - 2018
 • Člen komise Ministerstva kultury ČR pro podporu literárních periodik a literárních akcí; 2007 - 2009
 • Člen redakční rady časopisu Proudy. Středoevropský časopis pro vědu a literaturu
 • Člen oborové rady Dějiny české literatury na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Člen oborové rady Srovnávací slovanská filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Člen oborové rady Teorie vzdělávání v bohemistice na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni
 • Člen oborové rady Teorie a dějiny české literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové
 • Člen zkušebních komisí pro SZŠ na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 2004 - 2013
 • Člen České asociace slavistů
 • Člen Středoevropského centra slovanských studií
 • Člen Společnosti F. X. Šaldy
 • Člen Společnosti Jiřího Mahena
 • Člen Slavistické společnosti Franka Wollmana
Vybrané konference a sympozia
 • Intellectuals and the Future in the Habsburg Monarchy 1890–1914; London 1985
 • Hubert Gordon Schauer - osobnost, dílo, doba; Litomyšl 1992
 • Enigma modernismu; Praha 1995
 • Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý i neznámý; Hradec Králové 1996
 • Arne Novák, literární historik a kritik; Brno 2000
 • Literatura určená k likvidaci, I – IV; Brno 2002, 2004, 2006, 2008
 • Karel Krejčí a evropské myšlení; Brno 2005
 • Zdeněk Mathauser: Filozofie a umění; Brno 2007
 • F. X. Šalda / Tvorba v kontextech / 1867–1937–2007; Brno 2007
 • Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy; Brno 2007
 • 4. Česko-makedonská konference; Brno 2007
 • Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí; Brno 2009
 • Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?; Brno 2009
 • Dialog kultur, VIII; Hradec Králové 2015
 • Umění a kultury střední Evropy, VII. Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin; Olomouc 2017
 • VII. Národní seminář informačního vzdělávání; Brno 2017
 • Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě; Olomouc 2017
 • Umění a kultury střední Evropy, VIII. Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury; Olomouc 2018
 • VIII. Národní seminář informačního vzdělávání; Brno 2018
 • Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc.; Olomouc 2018
 • Impresionismus v české kultuře 1880-1920; Olomouc 2019
 • Jiří Mahen v množném čísle; Brno 2019
 • Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí III (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie); Brno 2021
 • Naturalismus v české kultuře; Olomouc 2023
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen výboru Literárněvědné společnosti
 • Člen Literární rady Moravské zemské knihovny v Brně
 • Člen vědecké rady České knižnice 1997 - 2002
 • Člen rady Společnosti Jiřího Mahena
Vybrané publikace
 • KUDRNÁČ, Jiří. Český literární impresionismus : K jeho cestám a podnětům. 1. vyd. Praha: Verbum, 2022. 19 s. ISBN 978-80-88507-00-0. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. František Gellner - originální autor moderní české literatury. 2022. URL info
 • KUDRNÁČ, Jiří. K recepci díla Jiřího Mahena. 2021. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Milíř 23 / 2021. Brno: Albert. František Šalé, 2021. 56 s. ISBN 978-80-7326-326-3. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Winterův román Mistr Kampanus a některé jeho významové souvislosti. In Borisov,Borislav; et al. V bezkraja večen i nezrim. Jubileen sbornik posveten na prof. d.f.n. Žoržeta Čolakova. 1. vyd. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo "Paisij Chilendarski", 2020. s. 171 - 179. ISBN 978-619-202-612-7. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. člen redakční rady Bohemica litteraria. 2020 - 2022. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. člen Literární rady MZK. 2020 - 2022. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v období moderny a secese. In Dobiáš, Dalibor. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. 1. vyd. Praha: Academia, 2019. s. 759 - 776. Literární řada; sv. 1. ISBN 978-80-200-2918-8. info
 • KUDRNÁČ, Jiří a Michal ČERNÝ. Humor v literatuře a jeho využití v našich současných knihovnách. Knihovna plus. Praha: Národní knihovna, 2018, roč. 2018, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1801-5948. URL info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Divadlo pro zvídavé čtenáře : K premiéře romantického dramatu Don Juan a Faust. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2018, roč. 32, č. 1, s. 44-46. ISSN 1804-4255. URL info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Doba konce Rakousko-Uherska očima českých dekadentních spisovatelů. In Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. Olomouc 28. 3. 2018. 2018. info
 • ČERNÝ, Michal a Jiří KUDRNÁČ. Knihovny v době komunistické totality : na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 100-112. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-6. URL info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Humor jako prostředek poznání. In NASIV 2018, Brno 12. 6. 2018. 2018. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Devadesátiny Milana Suchomela. Milíř. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. Brno: Společnost Jiřího Mahena v nakladatelství Albert, 2018, roč. 20, s. 48-50. URL info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Jiří Mahen a dobový kontext jeho tvorby před sto lety. In Seminář Společnosti Jiřího Mahena, KJM, Brno 27. 10. 2018. 2018. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Česká dekadence : literární směr od ostrakizace k módě. In Inovační vzdělávání knihovníků MZK, Brno, MZK, 15. 10. 2018. 2018. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Co číst z české literatury 19. století. In Inovační vzdělávání knihovníků MZK II, Brno, MZK, 29. 10. 2018. 2018. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Eduard Petrů a popularizace vědy. In Vědecké kolokvium: Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc., FF UPOL Olomouc 7. 12. 2018. 2018. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Role nakladatelského prostředí ve vývoji českého literárního expresionismu. In NASIV - VII. Národní seminář informačního vzdělávání, Brno, 13. - 14. červen 2017. 2017. URL info
 • KUDRNÁČ, Jiří. F. X. Šalda dnes. Litikon. Nitra, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 13-14. ISSN 2453-8507. URL info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Závěrečná parabola o ohrožení krásy. In Aleš Haman, Dalibor Tureček. Český a slovenský literární parnasismus. 1. vyd. Host, 2015. s. 342-358. ISBN 978-80-7491-255-9. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Tematizace kněžství v českém realismu na přelomu 19. a 20. století. In Jiří Hanuš. "Služebníci neužiteční." Kněžská identita v českých zemích ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 169 - 187. ISBN 978-80-7325-378-3. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Ruská poezie u mladého Masaryka. Stať O studiu děl básnických. In Ivo Pospíšil. Anticipace a reflexe filozofických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. s. 49-55. ISBN 978-80-263-0553-8. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Vlastimil Válek: literární historie a její zpřístupňování. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 16, č. 1, s. 151 - 156. ISSN 1213-2144. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. K poetice českého románu přelomu 19. a 20. století. In Bok, Václav; Fiala, Jiří; Chýlová, Helena. Viator Pilsnensis, neboli, Plzeňský poutník : literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 144-150. ISBN 978-80-261-0071-3. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. K českému definování dekadence. In Kovář, Jaroslav. Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. s. 93-101. ISBN 978-80-87474-63-1. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. K recepci romantismu v druhé polovině 19. století. První poéma Vítězslava Hálka. In Ivana Noble, Jiří Hanuš. Křesťanství a romantismus. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 102-112. Quaestiones quodlibetales, 370. ISBN 978-80-7325-250-2. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Dekadentní esejista Arthur Breisky v recepci některých současníků. Musicologica Brunensia. Brno, 2011, roč. 46, 1-2, s. 117-123. ISSN 1212-0391. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Karel Jaromír Erben: Kytice. Brno: Doplněk, 2011. 150 s. ISBN 978-80-7239-267-4. info
 • KUDRNÁČ, Jiří, Luisa NOVÁKOVÁ, Zuzana URVÁLKOVÁ, Miroslava NOVOTNÁ, Michal FRÁNEK a Tereza RIEDLBAUCHOVÁ (EDS.). Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, 2011. 480 s. ISBN 978-80-7294-346-3. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Reflexe romantismu v české literatuře druhé poloviny 19. století. 2010. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Český román období fin de siecle. 2010. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Ksaver Dvoržak i Sigizmund Bouška – dvata poeti na Katoličeskata moderna. Slavjanski dialozi. Plovdiv: Plovdivski universitet, 2010, roč. 7 / 2010, č. 1, s. 157-168. ISSN 1312-5346. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity. V11 Bohemica litteraria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 87 s. ISBN 978-80-210-5034-1. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. K poetice ruralismu. In Literatura určená k likvidaci. Praha: Obec spisovatelů, 2009. s. 29 - 42. ISBN 978-80-904218-2-0. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Konference věnovaná Milanu Kunderovi. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2009, roč. 23, č. 4, s. 22-23. ISSN 0862-1985. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Milan Kundera: Co zmůže literatura. 2009. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Knihy Z. M Kuděje pro mladé čtenáře. In Luisa Nováková. Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009. s. 185-193. ISBN 978-80-904218-3-7. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Profesoru Milanu Suchomelovi k narozeninám. Bohemica litteraria. 2008, roč. 10, č. 1, s. 5-6. ISSN 1213-2144. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Milanu Suchomelovi k osmdesátinám. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 195 s. ISBN 978-80-210-4686-3. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Zur Poetik der historischen Prosa Jaroslav Durychs: der Roman Masopust. In Literatur und Uebersetzung. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universitaet Greifswald, Slawistik, 2008. s. 97-102. ISBN 3-86006-301-4. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Literatura určená k likvidaci IV. 2008. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Literatura určená k likvidaci. 2008. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Balkánský impuls české literatuře romantické a následující: K otázce přínosu Chocholouškova cyklu Jih. 1. vyd. Brno: V nakladatelství Albert Společnost přátel jižních Slovanů, 2008. s. 214 - 223. ISBN 978-80-7326-126-9. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Literatura národního obrození a druhé ploviny 19. století. In Nové pohledy na českou literaturu. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 9-12. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4231-5. info
 • TLUSTÝ, Jan a Jiří KUDRNÁČ. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Zdeňku Kožmínovi. V9, datováno 2006. 2007. s. 1-107. ISBN 978-80-210-4401-2. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Šalda o dekadenci. K jedné diferenciaci v generaci 90. let. In Na téma umění a život. F. X. Šalda 1867-1937-2007. 1. vyd. Brno: Host, 2007. s. 181-195. 1. ISBN 978-80-7294-258-9. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Chocholouškův Jih v literatuře romantické a následující. Slovanský jih. Brno, 2007, roč. 7, č. 6, s. 3-10. ISSN 1213-3612. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Dynamická idyla Zdeňka Rotrekla. In Bohemica Litteraria, V9. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 79-85. ISBN 978-80-210-4401-2. info
 • KUDRNÁČ, Jiří a Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. Památce profesora Milana Kopeckého. In Bohemica Litteraria, V8. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-7. ISBN 978-80-210-4397-8. info
 • KUDRNÁČ, Jiří a Luisa NOVÁKOVÁ. Bohemica Litteraria, V8. In Bohemica Litteraria, V8. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-106. ISBN 978-80-210-4397-8. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Mezinárodní konference Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 2007. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Podněty prof. Zdeňka Mathausera bohemistické literární historiografii. In Zdeněk Mathauser: filozofie a umění. 2007. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Dvě kapitoly z recepce Zeyerova díla. 2007. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Literární dílo Josefa Pavla. Z typologie meziválečné literatury pro mládež. In Literatura určená k likvidaci II. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2006. s. 53-63. ISBN 80-239-7212-X. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Krejčího syntetizující bohemistická kniha. In Karel Krejčí a evropské myšlení. 1. vyd. Brno: Slavistická společnost Franka Wollmana, 2006. s. 13-19. ISBN 80-89183-21-2. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Literatura určená k likvidaci III. 2006. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. K poetice Jaroslava Durycha v 30. letech: Román Masopust. In Literatura určená k likvidaci III. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2006. s. 91-95. ISBN 80-239-8500-0. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Česká literatura. Její vývoj a aktuální otázky výkladu. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 48 s. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Prostibolo duše: výraz konce století. KAM v Brně... Brno: Kulturní a informační centrum města Brna, 2005, roč. 49, č. 11, s. 10-11. ISSN 1211-5304. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Karel Dostál Lutinov-jeden z básníků Katolické moderny. In Studia Moravica I. Olomouc: Univerzita Oalackého, 2004. s. 199-206. ISBN 80-244-0845-7. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Žernov Josefa Suchého. In Černá a bílá pravda. Josef Suchý (1923-2003). 1. vyd. Brno: Regiony, 2004. s. 53-61. ISBN 80-86735-05-2. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. K Wolkrovým Baladám. In Balady. Brno: Doplněk, 2004. s. 58-64. svazek I. ISBN 80-7239-168-2. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Literatura určená k likvidaci II. 2004. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Tematizace tajemství v díle Jaroslava Durycha. In Literatura určená k likvidaci. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2004. s. 109-115. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Dvojí zpracování antického mýtu v českém dramatu přelomu 19. a 20. století. In Druhý život antického mýtu : Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Brno: Centrum studium demokracie a kultury, 2004. s. 242-249. ISBN 80-7325-042-X. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. In memoriam profesora Dušana Jeřábka. Milíř. Zpravodaj Splečnosti Jiřího Mahena. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2004, roč. 13, č. 1, s. 2-5. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem (1880-1940). Brno: Host, 2003. 264 s. Strukturalistická knihovna, 15. ISBN 80-7294-098-8. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Zdeněk Matěj Kuděj: od naturalismu k parodii. In Okraj a střed v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2003. s. 377-383. ISBN 80-7044-479-7. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Odkaz Bedřicha Václavka. Universitas. Brno, 2003, roč. 36, č. 1, s. 22-23. ISSN 1211-3387. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Dívčí román Františka Křeliny. Ladění. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2003, roč. 8, č. 3, s. 12-13. ISSN 1211-3484. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Komentář. In Dojmy z přírody a společnosti, Co život opomíjí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 507-519. Česká knižnice, 1. vydání. ISBN 80-7106-466-1. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Dva básníci z Katolické moderny. In Bohemica Litteraria, V4. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 67-76. ISBN 80-210-2965-X. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Karáskův čínský mýtus krásy. In Litteraria Humanitas IX. 1. vyd. Brno: FF MU, Ústav slavistiky, 2001. s. 105-108. ISBN 80-210-2531-X. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Miloš Marten. K jeho místu ve vývoji české literatury. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 41-52. V3. ISBN 80-210-2643-X. info
 • KOMÁREK, Karel a Jiří KUDRNÁČ. Knižní tvorba Jaroslava Durycha. In Jaroslav Durych - život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. 1. vyd. Brno: Atlantis, 2000. s. 41-54. ISBN 80-7108-162-0. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Komentář. In Jaroslav Vrchlický: Intimní lyrika. Praha: Lidové noviny, 2000. s. 347-403, 56 s. Česká knižnice. ISBN 80-7106-388-6. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Místo Hippodamie v díle Jaroslava Vrchlického. In Jaroslav Vrchlický: Smrt Hippodamie. Praha: Národní divadlo, 2000. s. 55-68, 13 s. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Několik slov o Josefu Karlu Šlejharovi. Litteraria Humanitas. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, VIII, s. 105-108. ISSN 80-210-1300-1. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Oldřich Mikulášek: Verše IV. In Oldřich Mikulášek: Verše IV. 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. svaze IV. ISBN 80-237-3598-5. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Arne Novák, literární historik a kritik. 2000. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. 5 hesel. In Vladimír Forst et al. Lexikon české literatury. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 2. ISBN 80-200-0469-6. info
 • TUREČEK, Dalibor. Pohádkové drama. In SENDLEROVÁ, Martina a Jiří KUDRNÁČ. Pohádkové drama. Praha: Lidové noviny, 1999. s. 331-382, 62 s. Hry A. Jiráska, J. Kvapila, J. Zeyera aj. ISBN 80-7106-330-4. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Sen o říši krásy. In TUREČEK, Dalibor a Martina SENDLEROVÁ. Pohádkové drama. Praha: Lidové noviny, 1999. s. 279-330n, 58 s. Česká knižnice. ISBN 80-7106-330-4. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Za Janem Skutilem. In BOČKOVÁ, Hana. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 103-104. V2. ISBN 0231-7818. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Danuše Kšicová: Secese. Slovo a tvar. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 96-97. V2. ISBN 0231-7818. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Ivan Slavík: Příběhy temnot v české literatuře XIX. a XX. stol. In Host. Brno: Host, 1999. s. 274-277, 280 s. Poezie. ISBN 80-7106-330-4. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Oldřich Mikulášek: Verše III. In Oldřich Mikulášek: Verše III. Praha: Ivo Železný, 1999. s. 7-360, 378 s. ISBN 80-237-3565-9. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Malá antologie české secesní poezie. Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: F. Mikš, 1999, roč. 10, č. 10, s. 34-35. ISSN 0862-6731. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Zdeněk Matěj Kuděj a jeho Tarzanova babička. In Z. M. Kuděj: Tarzanova babička. Praha - Litomyšl: Paseka, 1999. s. 511-520. ISBN 80-7185-230-9. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. K funkci periodik tzv. moravské literární kritiky konce 19. století. In SPFFBU. První. Brno: FFMU, 1998. s. 31-34. ISBN 80-210-2014-8. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Luigi Pirandello a svět jeho komedií. První. Brno: Městské divadlo Brno, 1998. 22 s. Program Městského divadla Brno. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Dvě teze o Hubertu Gordonu Schauerovi. Literární archiv. Praha: Památník národního písemnictví,, 1998, roč. 30, s. 55 - 65. ISSN 0231-5904. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Luigi Pirandello a svět jeho komedií. Brno: Městské divadlo Brno, 1998. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Úvod do české secesní literatury. In Sborník Literární archív č. 28. Praha: Památník národního písemnictví, 1997. s. 9-27. 28. ISBN 80-85085-25-9. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Ranější údobé Durychovy tvorby. In Bloudění časem a prostorem. Jaroslav Durch známý i neznámý. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997. s. 23-31. ISBN 80-7041-661-0. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Profil nakladatelství Thyrsus. Host. 1997, roč. 1997, č. 6, s. 103-115. ISSN 1211-9938. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Za autentickou literaturu. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 169-170. D44. ISBN 80-210-1731-7. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Travellers Literaty Companion to Eastern and Central Europe. Edited be James Nghton. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 198-199. D43. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Pojerova Atlantis. In SPFFBU. První. Brno: FFMU, 1997. s. 103-116, 3 s. ISBN 80-210-1731-7. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Několik poznámek k tématu Ibsen a česká kultura. In Tomáš Steiner. Henrik Ibsen: Heda Gablerová. 1. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 1996. s. 13 - 16. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Ladislav Fuks. 1. vyd. Brno, 1995. s. 1-18. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. 7 hesel. In Vineta Colby. World Authors 1985 - 1990. New York: H. W. Wilson, 1995. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Schauerův literární realismus. In Milan Skřivánek. Hubert Gordon Schauer. Osobnost, dílo, doba. 1. vyd. Litomyšl, 1994. s. 147 - 159. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. 11 hesel. In Blahoslav Dokoupil a Miroslav Zelinský. Slovník české prózy 1945 - 1994. Ostrava, 1994. ISBN 80-85491-84-2. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Český dekadentní spisovatel Arthur Breisky a jeho knížka Triumf zla. In Arthur Breisky: Triumf zla. Praha: Road, 1993. s. 7-12. ISBN 80-85385-10-4. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Durychův symbolický cyklus Jarmark života. In Jaroslav Durych: Jarmark života. Praha: Road, 1993. s. 9-28. ISBN 80-85385-34-1. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. 9 hesel. In Blahoslav Dokoupil a Miroslav Zelinský. Slovník českého románu 1945 - 1991. Sfinga, 1992. ISBN 80-900578-9-6. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Karel Kamínek mezi dramatem a prózou : (k vztahům mezi žánry v české literatuře přelomu 19. a 20. století). In Genologické studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. s. 291 - 296. ISBN 80-210-0124-0. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. The significance of Czech fin-de-siecle criticism. In Decadence and Innovation. London: Weidenfeld and Nicolson, 1989. s. 88-101, 13 s. ISBN 0297 79559 7. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Drobná próza české secese. In Vteřiny duše. Praha: Odeon, 1989. s. 9-34, 25 s. ISBN 80-207-0420-5. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Kaván básník. Hradec Králové: Kruh, 1989. s. 9-63, 54 s. ISBN 80-7031-120-7. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Glosa ke Karáskovým Zazděným oknům. SPFFBU. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1985, D 32, s. 149 - 154. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Mahen ironik. In Jiří Mahen, spolutvůrce pokrokové kulturní politiky. 1. vyd. Brno: Státní vědecká knihovna, 1983. s. 57 - 62. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Dva básníci a tradice. SPFFBU. 1983, D 30, s. 53-62. info

18. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info