PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity
Obor habilitace Antropologie
Habilitační práce (veřejná část) vliv vybraných onemocnění na sexualitu žen v Moravskoslezském kraji z pohledu aplikované antropologie
Datum zahájení 15. 12. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. (UP - Lékařská fakulta)
doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. (UP - Pedagogická fakulta)
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. ( UK - 1. Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum ukončení 15. 12. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info