JUDr. Marta Kadlecová, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Marta Kadlecová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Dějiny státu a práva
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 14. 3. 2008
Datum ukončení řízení 2. 6. 2009
Habilitační práce (veřejná část) České a moravské zemské právo procesní v první polovině 17. století
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Dr. h.c. Karel Malý, DrSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
JUDr. PhDr. Stanislav Balík (Ústavní soud)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 6. 2009