JUDr. Marta Kadlecová, CSc.


e‑mail:
Školitel

Obor: Dějiny státu a práva

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech