doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Miroslav Vosátka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Obor řízení Fyziologie rostlin
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení Vědecká rada MU souhlasí s návrhem, návrh předložen ministrovi
Datum zahájení řízení 1. 6. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 11. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové Assoc. Prof. Katalin Posta, DSc. (Szent Istvan University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences)
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (MENDELU)
prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info