Ing. Antonín Hlaváček, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Antonín Hlaváček, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 18. 6. 1999
Datum ukončení řízení 4. 6. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Ekonomické aspekty transformace veřejné správy v ČR
Oponenti habilitační práce prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. (Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava)
doc. Ing. Jiří Marek, CSc. (Ministerstvo vnitra ČR, odbor pro reformu veřejné správy)
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (Fakulta financí a účetnictví VŠE Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 6. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. (Fakulta národohospodářská VŠE Praha)
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. (Ministerstvo financí ČR, odbor fin. neziskové sféry)
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (Fakulta financí a účetnictví VŠE, katedra veř.financí)
doc. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomická fakulta, katedra veřejné ekonomiky UMB)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 6. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info