MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce Lékařská fakulta

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2095
Interní informace Portál MU IS MU