doc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

docentka – Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: 4021
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3628
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 3. 5. 2022
Datum ukončení řízení 1. 7. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Sexuální výchova jako vzdělávací výzva 21. století
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Habilitační práce sestává z několika dříve publikovaných textů, u dvou vydavatel neumožňuje jejich jiné zveřejnění.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (Trnavská univerzita v Trnavě - Pedagogická fakulta)
dr hab. Agnieszka Kościańska (Varšavská univerzita - Ústav etnologie a kulturní antropologie)
doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 1. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. (Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě)
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
prof. dr. Eva Zamojska (Laboratoř pro výzkum vzdělávacích diskurzů na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani, Polsko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info