prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.


Kancelář: pav. 06/01028
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6479
E‑mail:
Školitel

Obor: Fyzika plazmatu

školitel doktorských studentů
Katarína Bernátová téma: Studium reaktivního HIPIMS procesu a jeho využití pro přípravu ternárních nitridových vrstev
Josef Daniel absolvent 2017, téma: Plazmochemická příprava ternárních vrstev karbidů a jejich charakterizace
Matej Fekete téma: Prostorově a časově rozlišené studium reaktivního HIPIMS procesu
Mojmír Jílek téma: Vývoj a studium průmyslového depozičního procesu a jeho využití pro přípravu funkčních povlaků
Peter Klein absolvent 2017, téma: Studium PVD procesu buzeného pulzy velkého výkonu a jeho využití při přípravě tenkých vrstev
Saeed Mirzaei téma: Vývoj depozičního procesu za účelem růstu X2BC vrstvy a jejich charakteriazce
Pavel Souček absolvent 2013, téma: Deposition of functional nanocomposite coatings by PVD and their characterisation
Radek Žemlička absolvent 2016, téma: Příprava funkčních vrstev metodami PVD
Konzultant doktorských studentů
Stanislava Debnárová téma: Vývoj ternárních a kvaternárních nanostrukturovaných povlaků a jejich příprava pomocí magnetronového naprašování
Jaroslav Hnilica absolvent 2013, téma: Time resolved diagnostics of microwave pulsed plasma
Vojtěch Procházka absolvent 2017, téma: Diagnostika plazmatu pomocí laserových a optických metod
Marta Šlapanská téma: Diagnostika reaktivního HiPIMS procesu za přítomnosti a absence pohybujících se ionizačních center
Nikola Tulisová téma: Vývoj depozičního procesu pro syntézu tvrdých a houževnatých nanostrukturovaných povlaků typu Ta-B-C
Jan Voráč absolvent 2014, téma: Plasma diagnostics based on laser induced fluorescence
Lukáš Zábranský absolvent 2017, téma: Studium mechanických vlastností a mikrostruktury tvrdých ochranných vrstev na bázi uhlíku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info