doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.

docent – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 05/-1034b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7392
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Radek Škoda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 1. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Role minerálů prvků vzácných zemin v granitickém prostředí
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezení licence
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr. (Česká geologická služba, Praha)
RNDr. Igor Broska, DrSc. (Ústav vied o Zemi SAV Bratislava)
doc. Mgr. Martin Ondrejka, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. (PřF UK Praha)
prof. Mgr. Jiří Konopásek, PhD. (University of Tromso, Norsko)
doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (PřF UK Praha)
prof. Milan Rieder, Ph.D. (PřF UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 11. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info